Testo celosvetovo

Spoločnosť celosvetovo

Spoločnosť Testo celosvetovo

Testo SE & Co. KGaA je zastúpená 37 dcérskymi podnikmi a viac ako 80 distribučnými partnermi na všetkých piatich kontinentoch. Celosvetovo má spoločnosť približne 3500 zamestnancov.