Jak mohou pomoct testo Solution v době COVID-19

Pandemie COVID-19 představuje pro potravinářský průmysl velké výzvy. Světové populaci musí být zaručeno zajištění dodávek potravin, i při existujícím riziku infekce a během lockdownu. Současně je třeba neustále optimalizovat hygienické požadavky, požadavky na bezpečnost potravin a na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Poučení z minulosti

Lockdown na konci března 2020, který ovlivnil třetinu světové populace, znesnadnil interakci mezi výrobci potravin, logistikou, maloobchodem a restauracemi. V některých supermarketech se spotřebitelé potýkali s prázdnými regály. Většina restaurací byla po celém světě uzavřena a v provozu zůstaly pouze rozvozové služby nebo služby s možností vzít si jídlo s sebou. Tato situace se může kdykoliv opakovat a všichni zúčastnění musí být připraveni.

Převzetí odpovědnosti

Safe food
Úřady pro bezpečnost potravin po celém světě vyšetřují, jaký vliv má virus na potraviny. Rovněž analyzují možné přenosové cesty. Cílem je zabránit šíření viru mezi výrobci, maloobchodníky, dodavateli a spotřebiteli. Doposud (k: září 2020) nebyl prokázán přenos SARS-CoV-2 potravinami. To však neznamená, že by měl potravinářský průmysl přestat přijímat bezpečnostní opatření při výrobě a prodeji potravin, která mají zabránit přetížení zdravotnického systému.

Dopad na produktivitu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Pandemie výrazně změnila požadavky na výkon a bezpečnost práce v závodech na výrobu a zpracování potravin:

 • Dodatečně vybavené štíty z plexiskla musí být dezinfikovány a otírány kvůli přítomnosti patogenů.
 • Další opatření pro testování a dezinfekci, včetně monitorování a sběru dat, mají za následek zpoždění s negativním dopadem na produktivitu
 • Musí být nahlášeny a zdokumentovány nové případy COVID-19 mezi zaměstnanci
Occupational health and safety for food

Potravinářské společnosti mohou k zajištění souladu s požadavky na vedení záznamů podniknout tyto kroky:

 • Sbírat včas přesné údaje o zdraví a bezpečnosti zaměstnanců
 • Dodržovat pokyny místních úřadů a WHO
 • Monitorovat soulad s novými protokoly

Jak Vás digitální systém řízení kvality může podpořit

Food Safety Management System
 • Flexibilní a rychlé přizpůsobení stávajících procesů novým situacím
 • Bezproblémová integrace nových kontrolních kroků a nápravných opatření
 • Sdílené, bezpečné skladování a vyhodnocení všech shromážděných údajů o bezpečnosti potravin a bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci

6 poznatků o potravinách a COVID-19

COVID-19 and food
Zobrazené informace odrážejí aktuální vědecké informace (září 2020). Pandemie COVID-19 a poznatky o přenosu viru se rychle vyvíjejí.

Životnost viru na obalech

Virus COVID-19 může na plastu přežít až 72 hodin a na kartonu až 24 hodin. Zkoušky byly prováděny v laboratorních podmínkách s řízenou relativní vlhkostí a teplotou, a měly by proto být ve skutečném prostředí interpretovány s opatrností. (van Doremalen a další, 2020)

Teploty při vaření (> 70 °C) virus ničí

Vědecké studie ukazují, že SARS-CoV-2 je inaktivován po 5 minutách inkubace při 70 °C (Chin a další, 2020). Běžné teploty při vaření (> 70 °C) jsou tedy pro inaktivaci viru dostatečné.

Virus přežívá při teplotách pod bodem mrazu

Studie ukazují, že SARS-CoV-2 je při 4 °C vysoce stabilní. Rovněž se očekává, že bude při teplotách pod bodem mrazu vykazovat podobné chování jako jeho předchůdci, tj. může při teplotě -20 °C zůstat infekční po dobu až 2 let. (WHO)

Přenos viru syrovou stravou

V současné době neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že by konzumace syrových potravin mohla souviset s přenosem virů. Je důležité, aby zákazníci a zaměstnanci dodržovali správné hygienické návyky v blízkosti otevřených vystavených potravinářských výrobků, jako např. u salátových barů, pultů s čerstvými potravinami a pekárenskými výrobky, a také během zpracování a podávání potravin. Při nákupu jablek a sendvičů je vyšší riziko infekce než při jejich konzumaci. (WHO)

Životnost viru na površích

Výzkum ukázal, že v řízených laboratorních podmínkách může SARS-CoV-2 přežít na nerezové oceli až 72 hodin. (van Doremalen a další, 2020) FDA doporučuje pravidelné čištění a dezinfekci často dotýkaných povrchů, jako jsou pracovní stanice, pokladny, platební terminály, kliky dveří, stoly a pracovní desky.

Žádná virová replikace v potravinách

Koronaviry se nemohou v potravinách ani na jejich obalech množit. Aby se rozmnožili, potřebují zvířecího nebo lidského hostitele. Není proto nutné dezinfikovat obalové materiály potravin. Po manipulaci s obalem a před konzumací je třeba si důkladně umýt ruce. (WHO)

Bezpečnost potravin a COVID-19: Zprávy z terénu od našich zákazníků a partnerů

Testo Huqqa

“ Požadavky našich zákazníků na hygienu a bezpečnost potravin se změnily”
Uğur Çayırlı, správce bezpečnosti a kvality potravin v HUQQA, Turecko

Testo Hungry Lion

“ Od začátku pandemie to pro nás bylo těžké.”
Gerhard Kotze, oblastní manažer v Hungry Lion, Jihoafrická republika

 
Testo Food Focus

“ Pandemie v zásadě znamená emoční a ekonomický stres pro průmysl.”
Linda Jackson, ředitelka společnosti Food Focus, Jihoafrická republika

 
checklisten.jpg

Pracujte s užitečnými kontrolními listy

Výzva

 • Pravidelné přizpůsobování procesů a dokumentace z důvodu nových předpisů
 • Ochrana zdraví zaměstnanců
 • Ochrana výroby

Naše řešení

 • Rychlé a snadné vytváření speciálních kontrolních listů, které splňují hygienické a zdravotní předpisy
 • Následující kontrolní listy lze rychle a snadno přizpůsobit vašim místním potřebám:

- Bezkontaktní indikace o zvýšené povrchové tělesné teploty
- Vlastní prohlášení COVID-19
- Pokyny WHO pro mytí rukou

Remote Audits testo Saveris

Provádějte bezkontaktní vzdálené audity

Vaše výzva

 • Dodržování předpisů o bezpečnosti potravin - také pro doručovací služby
 • Posouzení, zda jsou dodržovány normy, s přihlédnutím na omezení kontaktů

Naše řešení

 • Provádění bezkontaktních auditů kdykoliv
 • Využití přístupu ke všem údajům o kvalitě v digitálním archivu odkudkoliv
 • Zobrazení kontroly kvality všech míst v reálném čase
 • Rychlejší, podrobnější a odpovědnější prokazování dodržování pokynů a předpisů
 
foodsafety.jpg

Mějte bezpečnost potravin pod kontrolou

Vaše výzva

 • V dnešní době je bezpečnost potravin pro spotřebitele důležitější než kdykoliv předtím
 • Výroba potravin, služby a maloobchod jsou považovány za kritickou infrastrukturu, takže je potravinářský průmysl odpovědný za reakci na tuto potřebu
 • Vypracování plánů a opatření, aby bylo možné v příštím stavu nouze reagovat ještě rychleji a lépe

Naše řešení

 • Procesy lze přizpůsobit aktuálním podmínkám pouhým stisknutím tlačítka, takže úkoly a kontroly kvality, které je třeba provádět, jsou vždy aktuální.
 • Automatické monitorování teploty v chladírnách a chladicích jednotkách v reálném čase umožňuje efektivní využití chladicích kapacit. Můžete ušetřit energii a zabránit opotřebení zařízení.
 
Hygiene testo Saveris

Zajistěte hygienické podmínky - chraňte zdraví

Vaše výzva

 • Hygiena je nezbytným faktorem v prevenci proti infekci COVID-19
 • Z dlouhodobého hlediska se rovněž zvýší význam dodržování a dokumentace hygienických předpisů

Naše řešení

 • Se Solutions nabízí Testo digitální systémy pro dokumentaci a zajištění hygienických standardů
 

 

Zjistěte více o Testo Solution

Corona-Mobile 960x300px.jpg
Corona-Tablet 1536x450px.jpg
Corona-Desktop 2560x450.jpg
Corona-Wide Desktop 3840x450px.jpg