testo Saveris 1 V3: první volba pro nejnáročnější aplikace

Monitorování údajů o životním prostředí, které jsou důležité z hlediska kvality, je proces, na němž závisí: 

 • Bezpečnost výrobků
 • Pověst
 • Vztahy se zákazníky

Inovativní kompletní řešení testo Saveris 1 V3 se postará o monitorování a dokumentaci naměřených hodnot za vás:

 • Vysoce přesné
 • Flexibilní
 • V souladu s normami...

... a se spolehlivými upozorněními v případě porušení mezních hodnot a kritických systémových událostí. 

To není vše - nyní objevte 8 nejpřesvědčivějších důvodů pro monitorovací systém testo Saveris 1 V3. 

 

Od rizik k dodržování předpisů: 8 důvodů pro testo Saveris 1 V3

1. Ušetřete čas a náklady

2. Minimalizujte riziko

3. Předcházejte kritickým událostem

4. Optimalizujte dostupnost dat


1: S testo Saveris 1 V3 využíváte zdroje efektivněji

Se systémem sledování naměřených dat testo Saveris 1 V3 šetříte čas a peníze každý den - znatelně a trvale!

Optimalizované rozmístění zaměstnanců

 • Naměřené hodnoty jsou odečítány, ukládány a dokumentovány zcela automaticky.
 • Důležité údaje není třeba vyhledávat, ale jsou k dispozici pouhým stisknutím tlačítka.
 • Zprávy jsou odesílány automaticky.

Snížení nákladů na materiál

 • Žádné papíry ani kartotéky
 • Všechna data jsou bezpečně uložena a kdykoli přístupná v databázi nebo na serveru.
 • V případě auditu jsou všechny informace k dispozici v krátkém čase

Vyšší produktivita

 • Digitální sondy datového záznamníku testo Saveris 1 V3 lze měnit za provozu.
 • Ideální pro rekalibraci bez odstávek zařízení a přerušení měření.

Nižší náklady na hardware

 • Datový záznamník může sledovat až čtyři měřicí body současně. Díky tomu je možné používat méně záznamníků a odpovídajícím způsobem snížit náklady. 
 • Možnost integrace dalších měřených parametrů pomocí analogové spojky. 
 

GxP slovník

Vše, co potřebujete vědět, na první pohled

Monitorování prostředí checklist

Co je třeba mít na paměti.

2: S testo Saveris 1 V3 snižujete rizika a možnost vzniku chyb.

Situace

 • Monitorování parametrů kvality generuje data, která je třeba shromažďovat, přenášet, interpretovat a dokumentovat.
 • Každý dílčí krok má své vlastní zdroje chyb, zejména pokud existuje nespojitost médií a lidská interakce. 

 Rizika

Při ručním odečítání a dokumentování se často vyskytují tyto problémy:

 • Chyby při čtení
 • Chybné závěry
 • Zapomenuté podpisy
 • Úmyslně chybné záznamy

Řešení

 • Testo Saveris 1 V3 tyto kritické pracovní kroky bezproblémově automatizuje.
 • Tím minimalizuje zdroje chyb a snižuje rizika.
 • Důležité ve farmaceutickém prostředí: doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) uvádí, že pro zajištění integrity dat by se měly používat moderní technologie, které minimalizují rizika. 

 

Monitorování klimatu v dobrých rukou

Vše spočívá v tom, že

Jaké jsou benefity z automatizace?

Deset dobrých důvodů ve prospěch monitorovacího systému

3: S testo Saveris 1 V3 se vyhnete kritickým událostem

Co se může stát?

Při práci se zbožím nebo procesy citlivými na teplotu, stejně jako ve stabilizovaném prostředí, může čas od času dojít ke kritickým událostem:

 • Porušení předem definovaných mezních hodnot
 • Poruchy systému (např. při výpadku napájení nebo sítě)

Jak se o tom dozvíte?

U monitorovacích řešení, která vyžadují manuální čtení dat, si poruchy všimnete až když už je pozdě: 

 • Citlivé zboží může být nenávratně zničeno.
 • Vznikají značné náklady, personální a komunikační úsilí.

Proto testo Saveris 1 V3

S testo Saveris 1 V3 jste informováni okamžitě, jakmile situace vyžaduje váš zásah:

 • Prostřednictvím SMS a/nebo e-mailu
 • Včasný zásah umožňuje včasné provedení opatření dříve, než dojde k nenapravitelným škodám. 
 

Monitorování klimatu v dobrých rukou

Vše se odvíjí od následujícího

Jaké jsou benefity automatizace?

10 dobrých důvodů pro zavedení monitorovacího systému.

4: S testo Saveris 1 V3 optimalizujete dostupnost dat

Spolehlivé reporty

 • Chcete-li z naměřených hodnot dostat více, musí být reporty flexibilní pro načítání a snadnou analýzu.
 • Pomocí softwaru testo Saveris 1 V3  lze přímo na vyžádání nebo automaticky vytvářet nejrůznější reporty pro různé aplikace a zasílat je e-mailem. 
 • Stejně snadno lze vytvářet i reporty relevantní pro audit (v souladu s 21 CFR Part 11).
 

Testo Saveris 1 V3 tak přebírá nemalou část Vašich rutinních činností a Vy můžete tento čas využít produktivněji. 

Flexibilní přístup k datům

 • S testo Saveris 1 V3 máte naměřené hodnoty vždy u sebe - kdykoli a kdekoli.
 • Přístup nezávislý na platformě se všemi zařízeními s připojením k internetu. 
 • Stejně uživatelsky přívětivým způsobem lze potvrzovat i upozornění.

Práce napříč pracovišti

 • U více dceřiných společností je sledování kvality dat velni důležité. 
 • Je třeba zajistit, aby byly v celé organizaci dodržovány jednotné standardy. 
 • Systém testo Saveris 1 V3 Vás v tom podporuje poskytováním plné transparentnosti napříč všemi integrovanými pracovišti nebo oblastmi - to vše v jediném intuitivně ovládaném systému. 
 

Monitorování klimatu v dobrých rukou

Vše se odvíjí od následujícího

Monitorování okolí ve validovaném prostředí

5. Zvyšte bezpečnost dat

6. Spolupracujte se spolehlivým partnerem

7. Využijte výhod kompletního řešení

8. Splňte požadavky k dodržování předpisů


5: S testo Saveris 1 V3 zvýšíte bezpečnost svých dat

Klimatické podmínky životního prostředí jsou rozhodujícím parametrem procesu. Proto musí být měření, zobrazování a ukládání hodnot naprosto důvěryhodné. Integrity takových dat se nejspolehlivěji dosáhne nepřetržitým automatizovaným a digitálním zpracováním naměřených dat. Klíčové výhody:

Práce v souladu s normami

Odpovídá mj: 

 • FDA 21 CFR část 11
 • Příloha 11 EU Počítačové systémy
 • Správná výrobní praxe
 • A mnoho dalšího 
 

Úplná transparentnost

 • Pomocí flexibilní správy uživatelů definujete jednotlivá oprávnění. Auditní stopa softwaru CFR Vám umožní sledovat kdo, co a kdy udělal.
 • Dokumentace i prokazování odpovědnosti jsou tak naprosto jasné. 

Vyšší bezpečnost

 • Integrovaná nouzová baterie v základně testo Saveris Base pro upozornění v případě výpadku napájení. 
 • Základna ukládá až 120 milionů naměřených hodnot nezávisle na serveru
 • Redundantní ukládání dat v záznamnících, základní stanici a databázi.
 • Rádiová technologie testo UltraRange pro spolehlivý přenos naměřených hodnot
 

 

Integrita dat díky plně automatizovanému monitorování prostředí

Na bezpečné straně: Splnění požadavků FDA 21 Part 11

6: S testo Saveris 1 V3 získáte spolehlivého partnera

Plně automatizovaný monitorovací systém je pouze jednou stranou mince: stejně důležitá je i společnost, která za řešením stojí. Díky 65 letům zkušeností a vedoucí pozici na trhu v mnoha segmentech se můžete spolehnout, že Vám společnost Testo poskytne seriózní podporu v průběhu celého projektu.

Bezpečná investice

 • Spolehlivá, nejmodernější technologie s dlouhodobou dostupností
 • Nepřetržitý vývoj, servis a podpora
 • Investice zaručující budoucnost

Udržitelný systém

 • Zpětně kompatibilní systém 
 • Komponenty starších generací systému testo Saveris umí komunikovat s komponenty novějších generací.
 • Výměna nebo rozšíření starších monitorovacích projektů je možná krok za krokem

Silné zaměření na zákazníka 

 • Testo je celosvětově prezentováno 36 pobočkami ve 26 zemích a více než 80 prodejními a servisními partnery.
 • Naše akreditovaná laboratoř se specializuje na metrologické služby a podporuje Vás i naše regionální partnery při validaci, kvalifikaci a kalibraci.

Monitorování klimatu v dobrých rukou

Vše se odvíjí od následujícího

Od jednoho záznamníku dat k integrovanému monitorovacímu

7: S testo Saveris 1 V3 získáte vše z jednoho místa

Komplexní řešení testo Saveris 1 V3 se skládá z hardwaru, softwaru a služeb.

 Spolehlivý hardware

 • Měří, přenáší a ukládá naměřené hodnoty. 
 • Společnost Testo má více než 65 let zkušeností s výrobou měřicích řešení a senzorů. 
 • Testo Vám nabízí všechny měřicí přístroje, které potřebujete ke sledování parametrů prostředí, včetně záznamníků dat pro automatický záznam naměřených hodnot a upozorňování.
 

Intuitivně ovládaný software

 • Ověřený auditem, centralizovaný a celosvětově přístupný
 • Komplexní analýza a vyhodnocení všech měřených parametrů 
 • Flexibilní výstražné hlášení, rozsáhlé funkce záznamu a široké možnosti zálohování dat. 
 • Software testo Saveris CFR speciálně pro požadavky farmaceutického průmyslu (v souladu s 21 CFR Part 11 i s přílohou 11 směrnice EU o správné výrobní praxi).

Komplexní služby

 • Rozsáhlé řízení projektů
 • Instalace a uvedení do provozu
 • Přejímací zkoušky na místě
 • Tepelné a sezónní mapování
 • Kalibrace, rekalibrace a správa zkušebních zařízení
 • Služby validace a revalidace hardwaru a softwaru
 • Zálohování databáze a základny
 • Rozsáhlé služby školení a vzdělávání
 • Individuální balíčky služeb a údržby
 •  

'Kontrolní seznam pro monitorování prostředí: jak najít správné řešení

Monitoring klimatu v dobrých rukou

Vše se odvíjí od následujícího

8: S testo Saveris 1 V3 spolehlivě zajistíte dodržování předpisů

Kompletní automatizace kritických procesních kroků

Na rozdíl od pouze částečně automatizovaných systémů lze v případě plně automatizovaných systémů pro monitorování životního prostředí automaticky integrovat veškerá regulační ustanovení.

 
 • Proces odečtu 
 • Sběr dat
 • Přenos dat
 • Analýza dat
 • Dokumentace

Zajišťuje správné zaznamenávání a dokumentaci údajů o životním prostředí.

Dodržování předpisů zaznamenáno bez jakýchkoli chyb

 • Nepřetržitá dokumentace naměřených hodnot a integrita dat ve všech lokalitách/oblastech lokality.
 • Validovatelný software s důkladnou správou uživatelů včetně konceptu autentizace, auditní stopy a principu ERES podle 21 CFR část 11.
 • Rozsáhlé balíčky služeb včetně kompletní dokumentace pro další audit
 

GxP slovník

Všechno co potřebujete vědět na první pohled

Na bezpečné straně

Splnění požadavků FDA 21 část 11Přejete si osobní konzultaci??