Zajišťuje kvalitu, dodržuje soulad a šetří zdroje

Výrobky citlivé na teplotu vyžadují speciální podmínky při výrobě a skladování. Ty jsou definovány odpovídajícími regulačními a právními požadavky a jejich dodržování je povinné.

Jaké měřicí řešení je ale ideální pro měření a dokumentaci veličin, jako jsou teplota, vlhkost, tlak a vibrace?

Odpovědi najdete zde.

 
A Guide to Monitoring

Průvodce: jak najít správné monitorovací řešení

Kompaktní průvodce, který Vám pomůže najít správné řešení pro Vaše konkrétní měření.

Od termohygrometru po monitorovací systém: dostupné metody měření

Pro monitorování relevantních údajů o kvalitě prostředí byly zavedeny tři metody, z nichž všechny mají své individuální výhody a nevýhody: termohygrometry, samostatné záznamníky dat a automatizované monitorovací systémy.
 • <font color="#FF9900">Termohygrometry</font>
  • Termohygrometry
 • Přizpůsobitelné intervaly měření
 • Paměť naměřených dat až na 90 dní
 • Zobrazení min. a max. hodnot
 • Optický alarm při překročení mezních hodnot
 • <font color="#FF9900">Záznamníky</font>
  • Záznamníky
 • Automatizované měření a dokumentace
 • Optické alarmy
 • Ukládají min. 16 000 naměřených hodnot
 • Životnost baterie min. 1 rok
 • <font color="#FF9900">Monitorovací systémy</font>
  • Monitorovací systémy
 • Plně automatické a bezproblémové měření, monitorování a dokumentace
 • Komplexní možnosti alarmu
 • Redundantní ukládání naměřených hodnot
 • K naměřeným datům lze přistupovat kdykoliv, odkudkoliv a z jakéhokoliv koncového zařízení

Průvodce: na co je třeba myslet při výběru správného měřicího řešení a monitorování.

Min./max. teploměry / termohygrometry: levná základní varianta

Termohygrometry jsou levnou a jednoduchou metodou monitorování teploty a vlhkosti. Můžete je použít k měření teploty a vlhkosti, aniž byste museli vynakládat velké úsilí nebo náklady na jejich instalaci nebo údržbu. Vypočítá se pouze aktuální okolní hodnota dvou měřených veličin a zobrazí se na (obvykle velkém) displeji. Intervaly měření termohygrometru lze přizpůsobit a v závislosti na modelu ukládá přístroj naměřená data až po dobu 90 dnů.

Samostatné záznamníky: kompaktní a efektivní

Samostatné záznamníky dat jsou malé, nezávislé měřicí přístroje pro měření a dokumentaci hodnot okolního prostředí, jako jsou teplota, vlhkost nebo tlak. Obvykle jsou vybaveny displejem s aktuálními hodnotami a LED indikátory pro jakékoliv překročení mezních hodnot. Záznamníky dat je třeba vyčíst ručně; to se obvykle provádí přes USB kabel nebo SD kartu.

Automatizované monitorovací systémy: kompletní zabezpečení

S automatizovaným systémem monitorování prostředí můžete spolehlivě a bez mezer monitorovat mimo jiné teplotu a vlhkost. Tento druh systému se skládá z více záznamníků dat, automaticky zaznamenává naměřená data a spolehlivě je dokumentuje. Vysoké úrovně zabezpečení dat je dosaženo průběžným ukládáním naměřených hodnot na více úrovních. Vaše měření jsou uložena v záznamnících i v systému a máte k nim přístup kdykoliv a odkudkoliv. V případě jakéhokoliv překročení mezních hodnot jsou dostupné různé možnosti alarmů, které Vám umožní rychle reagovat na kritické systémové události.

V naší bezplatné brožuře najdete podrobné porovnání našich měřicích řešení a monitorování.

Zabezpečení dat vs. stupeň automatizace: co potřebujete vědět

Pro monitorování relevantních údajů o kvalitě prostředí platí dvě základní pravidla:

1. Čím více měřicích bodů je třeba monitorovat, tím vyšší stupeň automatizace byste měli pro Vaše měřicí řešení hledat. Důvod je jednoduchý: jsou minimalizovány potenciální chyby, ke kterým dochází při ručním záznamu naměřených dat a dokumentaci.

2. Čím přísnější jsou regulační požadavky na dokumentaci, vyhodnocování a archivaci dat, tím rozumnější je mít vysoký stupeň automatizace. Důvod: o předepsané skladování a dokumentaci se za Vás postará automatizovaný systém. Zajištěna je také integrita dat: automatizovaná řešení prakticky znemožňují manipulaci s daty.

Závěr: Náročná měření s přísnými požadavky na zabezpečení dat lze nejlépe vyřešit automatizovaným monitorovacím řešením.

 
Testo data protection
Stupeň automatizace
Zabezpečení dat

Odborná část a soubory ke stažení