Čerpací stanice Team sázejí pro zajištění bezpečnosti potravin na systém testo Saveris Food Stores

„Více než natankovat“ je motto čerpacích stanic Team, patřících do skupiny Team. Adekvátní tomu je také pestrá nabídka cca 70 kompletních stanic, které firma provozuje navíc ke svým automatickým stanicím. Řidiči osobních a nákladních aut oceňují stejnou měrou především rozsáhlou nabídku gastronomických produktů. Od teplých pokrmů přes studené občerstvení až po obligátní kávu s sebou nezůstanou žádná přání nesplněná. Aby bylo možné zajistit zákazníkům vynikající kvalitu produktů a absolutní bezpečnost potravin – a zaměstnancům na pracovišti tento úkol co možná nejvíce usnadnit – sází skupina Team na digitální řešení řízení kvality pomocí systému testo Saveris Food Stores.
Service station bistro counter

Zákazník

Skupina Team je německá obchodní firma s oblastmi obchodní činnosti čerpacích stanic, stavebnin, obchodu s energiemi, stavebními hmotami a mazivy. Na více než 290 místech pracuje momentálně více než 2700 zaměstnanců pro firmu se sídlem v Süderbrarupu. Čerpací stanice Team jsou pevnou součástí silniční scenérie především v severním Německu. V roce 2018 dosáhla skupina Team obratu přes 1,9 miliardy Euro. 75 % z toho jde zpět do divize obchodování s energiemi, ke které čerpací stanice také patří

Požadavek

I když pokrmy a nápoje nepředstavují jádro nabídky čerpacích stanic Team, tak je přesto jejich kvalita nutná pro bezpečnost a bezvadný zákaznický zážitek  – zvláště, když musí vše proběhnout rychle a čerpací stanice je vlastně pouhá zastávka na cestě mezi bodem A a bodem B.

Většinu čerpacích stanic team neprovozuje samotná firma, ale partneři. Avšak specifikace kvality se všemi procesy a hraničními hodnotami teplot vytváří centrála firmy Team. Manuální a papírové sledování všech parametrů souvisejících s kvalitou nabídky bistra a restaurace a jejich kontrola na místě se dlouhodobě prokázalo jako příliš pracné. Aby se partnerům skupiny Team co možná nejvíce usnadnilo dodržování centrálních směrnic pro bezpečnost potravin, rozhodli manažeři kvality, že se budou chladicí skříně a gastronomické vybavení důležité pro potraviny digitálně sledovat a naměřená data automatizovaně ukládat – včetně vysílání alarmů při překročení hraničních hodnot. 

Jelikož jsou na čerpací stanici většinou dva až tři zaměstnanci a práce s měřicí technikou by neměla být jejich hlavním úkolem, bylo nutné, aby použité řešení bylo jednak intuitivní a na druhou stranu aby bylo provázeno širokou nabídkou podpory a servisu. Všechny tyty požadavky by mohl splnit systém testo Saveris Food Stores, a proto se čerpací stanice Team rozhodly pro kompletní řešení do firmy Testo.

Cooking oil measurement
Online data loggers in refrigeration units

Řešení

Kompletní digitální řešení testo Saveris Food Stores, které je zaměřeno na prevenci, bylo speciálně vyvinuto pro zvláštní požadavky bezpečnosti potravin v supermarketech, čerpacích stanicích a samoobsluhách.

Svou osvědčenou kombinací spolehlivé senzoriky, softwaru s intuitivní obsluhou a jak obsáhlé tak individuální nabídky servisu zajišťuje více transparentnosti, bezpečný soulad, snížené náklady a zvýšenou efektivitu. Relevantní hodnoty pro kvalitu, jako teplota a kvalita fritovacího oleje v % TPM jsou přitom precizně měřeny přenosnou (např. testerem fritovacího oleje, vpichovacím teploměrem) a stacionární technikou (záznamníky dat) a jsou bezpečně ukládány v úložišti dat Cloud. V kontrolní jednotce jsou navíc uloženy odpovídající kontrolní seznamy a také kontroly kvality. Pokud by někdy výsledek kontroly nebo naměřená hodnota neodpovídali předpisům, je pomocí předem definovaných nápravných opatření sděleno, co je třeba udělat.  

Přes webové rozhraní je umožněn také přístup k datům uloženým na Cloudu – a to kdykoliv a odkudkoliv. To je velmi praktické pro porovnání dat z více pracovišť a také pro detailní analýzu. Přes rozhraní se centrálně vytvářejí také nové specifikace kvality a procesy a stisknutím tlačítka se rozbalí u všech 

Reference-Team-Tankstellen-Landingpage_4_2000x1500.jpg

„testo Saveris Food Stores perfektně splňuje naše požadavky na digitální systém řízení kvality: zacházení je skutečně jednoduché, značně usnadňuje práci a spolupráce s firmou Testo byla na tomto projektu bezvadná. Toto řešení bych kolegovi kdykoliv doporučil.“

Knud Schröder
(Bistro & cateringový konzultant, odbor čerpací stanice, team energie GmbH & Co. KG)

Výhody

Již ve fázi testování přesvědčilo zákazníky především automatické sledování teploty všech chladicích skříní (pulty v bistrech, salátové pulty, mrazicí boxy, mrazáky a lednice) a monitorování teploty potravin při výdeji teplých pokrmů pomocí kombinovaného infračerveného a vpichovacího teploměru testo 104-IR BT. Centrálně uložené hraniční hodnoty teploty pro chladicí a mrazicí skříně a vyslání alarmu při překročení hraničních hodnot dávají manažerům kvality jistotu, že jsou teploty produktů 24 hodin denně v pořádku. Vedle časové úspory díky odpadající manuální kontrole teploty usnadňuje zaměstnancům práci také jednoduchá kontrola kvality fritovacího oleje a také digitální přenos všech naměřených hodnot do kontrolní jednotky a do úložiště Cloud. 

Digitální kontrolní seznamy systému testo Saveris Food Stores se používají mimo jiné pro kontrolu při příjmu zboží, k evidenci dodavatelů a ke kontrole a dokumentaci teplot, dat minimální trvanlivosti a také vzhledu dodaných produktů. 

Každá čerpací stanice tak profituje z několikanásobně zvýšené bezpečnosti potravin, aniž by k tomu musela dát k dispozici oddělené zdroje. Systém testo Saveris Food Stores se do denního obchodu integruje bez problémů a je po krátké době sotva patrný. Navíc byla pomoc ze strany odborníků Testo při instalaci a nastavení aplikace uživateli velmi dobře přijata.