Restaurace NINKASI ve Francii se spoléhají na testo Saveris Restaurant

 

 

 

 

Kvalita je v NINKASI jasně dána. Řetězec restaurací nabízí svým zákazníkům nejen čerstvě připravená, lahodná jídla, ale také jistotu, že jsou všechny použité suroviny velmi kvalitní a v bezvadném stavu. Za účelem zajištění vysokých požadavků na kvalitu se společnost NINKASI rozhodla pro digitální řešení řízení kvality testo Saveris Restaurant a zavedla jej ve všech provozovnách.
NINKASI restaurant and microbrewery

Zákazník

NINKASI je úspěšný a oblíbený gastronomický řetězec s faktorem událostí. Myšlenka vychází z amerického konceptu minipivovarů. První zařízení NINKASI s restaurací, pivovarem a koncertním sálem bylo otevřeno v roce 1997 v přestavěné bývalé dopravní společnosti v Gerlandu v Nice. Dnes NINKASI provozuje 18 zařízení v regionu Rhône-Alpes a představuje dokonalou kombinaci nejlepšího řemeslného piva, prvotřídní nabídky jídel a koncertních akcí.


Výzva

Kvalita a svěžest jsou hluboce zakořeněny ve firemní filozofii zakladatele NINKASI. Například přísné předpisy HACCP pro zajištění bezpečnosti potravin jsou považovány za významnou podporu při zajišťování kvality a nikoliv za nepříjemný cíl. I pro NINKASI se však přísné dodržování kvalitativních procesů v papírové podobě ukazuje jako velká výzva při každodenní práci. Zejména proto, že v rychle rostoucí společnosti nelze akceptovat snížení kvality. Nicolas Cressens, technický ředitel společnosti NINKASI, je přesvědčen, že pouze plně digitalizované řešení může uspokojit poptávku po konzistentních a transparentních kvalitativních procesech, jednotných ve všech 18 gastronomických zařízeních.
Restaurant cooking oil measurement

Řešení

Za účelem zjednodušení každodenního kvalitativního procesu HACCP, spolupráce napříč týmy a vytvoření a vizualizaci zkušebních zpráv o plánu zdravotní kontroly pro každou operaci v restauraci je rozhodnuto o výměně papírového zpracování za testo Saveris Restaurant. Automatizované digitální řešení řízení kvality dokáže svými dokonale koordinovanými a spolehlivými nástroji přesvědčit okolní společnost.

Každá restaurace NINKASI nyní používá flexibilně konfigurovatelné, robustní a synchronizované měřicí přístroje od společnosti Testo, aby bez problémů zaručila následující kvalitativní kontroly:

Kvalita fritovacího oleje

Zajištění kvality potravin není jen o přesném zaznamenávání teplot a kvality fritovacího oleje - použití musí být rychlé, snadné a proveditelné i ve špičkách. Aby se testování kvality fritovacího oleje optimalizovalo, jsou kuchyně v restauracích vybaveny multifunkční rukojetí s testerem fritovacího oleje.

Teplota potravin

Pomocí kombinovaného infračerveného a vpichovacího teploměru testo 104-IR BT jsou povrchové teploty a teploty jádra potravin zaznamenávány a přenášeny pomocí Bluetooth.

Skladování potravin

Při skladování potravin v chlazených prostorách je zaručení dodržování předepsaných teplotních rozsahů obzvláště náročné, protože jsou dveře do chladicí místnosti často otevírány nebo dokonce zůstanou otevřené. Z tohoto důvodu je na dveřích chladicí místnosti instalován záznamník dat, který měří, dokumentuje a vyhodnocuje nejen teplotu, ale také otevírání dveří. V případě porušení mezních teplotních hodnot, například pokud zůstaly dveře příliš dlouho otevřené, se spustí automatický alarm na tabletu nebo na chytrém telefonu. Díky tomu je možné na kolísání teploty okamžitě reagovat.

 

 “ Kuchyňské spotřebiče musí hodně vydržet - měřicí přístroje od společnosti Testo jsou vhodné pro extrémní podmínky prostředí v restauraci.”

Nicolas Cressens
Technický ředitel společnosti NINKASI

 

“Řídicí jednotka testo Saveris Control Unit intuitivně provede zaměstnance uživatelsky přívětivým způsobem všemi požadovanými kontrolami a nápravnými opatřeními. Záznam a dokumentace shromážděných údajů jsou chráněny proti neoprávněné manipulaci.“

Nicolas Cressens,
Technický ředitel společnosti NINKASI

 

 

Digitální implementace kvalitativních procesů

Měřicí přístroje s připojením k WiFi síti přenášejí naměřené výsledky automaticky do řídicí jednotky testo Saveris Control Unit. Tablet s nainstalovaným softwarem slouží jako řídicí jednotka, pomocí které se provádějí intuitivní a personalizované digitální kontroly kvality.

Transparentnost a analýza údajů o kvalitě

Kontrolní jednotka testo Saveris Control Unit umožňuje digitální implementaci, dokumentaci a validaci kontrol kvality, podporovanou digitálními kontrolními listy. Přehled Vám vždy ukáže, které kontroly kvality již byly provedeny a které stále čekají. Pro označení data spotřeby potravin je možné příslušné údaje přenést do tiskárny na štítky. Data jsou uložena v řídicí jednotce testo Saveris Control Unit a navíc v cloudu. To znamená, že je také možné vzdáleně prohlížet a analyzovat v softwaru řídicí procesy a všechna kvalitativní data, konsolidovaná ze všech 18 restauracích.

 

 

Výhody

Osvobození od papírové implementace HACCP ve prospěch digitálního systému řízení kvality s testo Saveris Restaurant nejen výrazně zjednodušuje dodržování procesů a kontrol požadovaných pokyny HACCP, ale nyní si může také vedení společnosti kdykoliv zobrazit týmem zaznamenaná data, získat tak přehled o výkonu restaurace a odvodit z toho potenciál pro zlepšení.

Díky digitálnímu systému řízení kvality testo Saveris Restaurant zjednodušila společnost NINKASI zajištění kvality a čerstvosti celé řady potravin a současně značně usnadnila práci zaměstnanců a snížila jejich časové vytížení.Více informací

Podrobnější informace o digitálním řešení řízení kvality testo Saveris Restaurant a všechny odpovědi na Vaše otázky týkající se automatizovaného řízení kvality a bezpečnosti potravin najdete na: