Služby testo Saveris pre reštaurácie:
komplexná podpora

Náš špeciálne vyškolený servisný personál je pre Vás k dispozícií vo všetkých krokoch procesu: Od plánovania, uvedenia do prevádzky až po servis a údržbu.

Spoločne s Vami vydefinujeme všetky fázy projektov, ako Vám môže testo Saveris pomôcť vo Vašej každodennej práci, aký hardvér a softvér tomu bude potrebný.


Individuálne plánovanie

testo Saveris Restaurant Service before installation

Spoločne naplánujeme celý projekt a vykonáme konfiguráciu softvéru a meracej techniky podľa vašich individuálnych požiadaviek.

Inštalácia

testo Saveris Restaurant: Service during installation

Rýchly a jednoduchý prechod na digitálne riadenie kvality - vďaka efektívnemu sledovaniu a školeniu zamestnancov.

Podpora

testo Saveris Restaurant: Service after installation

K dispozícií sú rôzne balíčky: V závislosti na veľkosti balíčka sa postaráme o podporu, servis a kalibráciu vášho systému.


Keyvisual Restaurant Mobile 960x300px.jpg
Keyvisual Restaurant Tablet 1536x450px.jpg
Keyvisual Restaurant Desktop 2560x450.jpg
Keyvisual Restaurant Wide Desktop 3840x450px.jpg