Automatický manažment kvality pre reštauračné reťazce.

Individuálne riešenie, kombinácia intuitívneho softvéru, precízne meranie techniky a komplexných služieb.

Meracie prístroje od spoločnosti Testo sú už po 60 rokov štandardným vybavením, ktoré sa okrem iného používajú ako vo farmaceutickom priemysle tak aj pri výrobe a spracovaní potravín. Naša inovačná meracia technika pomáha šetriť čas a zdroje, chrániť životné prostredie a zdravie osôb a zvyšovať kvalitu produktov a služieb.

A však v dnešnom globálne prepojenom svete už nestačí len merať presne. Kľúčom k úspechu je komplexný manažment všetkých parametrov kvality pomocou jediného inteligentného systému. Systému, ktorý kombinuje intuitívne softvér, presnú meraciu techniku a komplexné služby. Systému, ktorý Vám umožní vykonávať svoju každodennú prácu jednoduchšie, bezpečnejšie a efektívnejšie.

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
Email: info@testo.cz


testo Saveris Restaurant optimalizuje Váš management kvality

Manažment kvality v reštauráciách s rýchlym občerstvením až doteraz.

Predtým: veľa papierovania a riziká súvisiace s dodržiavaním predpisov
  • Papierovanie a ručná dokumentácia je časové náročná a nákladná činnosť.
  • Pochybenie ľudského faktora ako riziko súvisiace s dodržiavaním predpisov.
  • Obtiažna analýza údajov o kvalite.

Spolu s testo Saveris Restaurant: bezpečne, digitálne a efektívne

Quality management in restaurants with testo Saveris Restaurant
  • Digitálna integrácia papierovej príručky kvality.
  • Automatické sledovanie teploty, okamžité alarmy a uložené nápravné opatrenia.
  • Komplexné možnosti analýzy a tvorby správ.

Hygiene obligations in catering

Řešení na klíč pro snadné použití HACCP

Kompletní dokumentace a nahrávání všech údajů týkajících se kvality v restauracích - s testo Saveris bude hlídání povinností velmi snadné.