Registrácia výrobku: Chladivá

Srdečne Vám ďakujeme, že ste sa rozhodli pre merací prístroj spoločnosti Testo.

Formulár na registráciu výrobku pre bezplatné predĺženie záruky

Nájdite si, prosím, 2 minúty na registráciu vášho nového výrobku.

Registrácia výrobku je podmienkou pre poskytnutie bezplatného, ročného predĺženia záruky. Táto je naďalej prepojená s vaším súhlasom k zasielaniu informácií špecifických pre dané používanie. Registrácia výrobku je preto možná iba vtedy, pokiaľ nám udelíte toto povolenie. Naše úplné podmienky pre registráciu výrobku nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov. Tu tiež nájdete naše úplne podmienky pre udelenie súhlasu k zasielaniu informácií špecifických pre dané použitie.

Help

44ca39e7cf83b7eefa7dfd71a968af38ed146fed
Potvrďte
Akciu nebolo možné dokončiť