Záznamníky teploty

Záznamníky teploty sa používajú na sledovanie teploty a vlhkosti a uplatnia sa predovšetkým v priemyselnej oblasti, kde hrá teplota a vlhkosť vzduchu veľkú úlohu. Pritom sa rozlišuje medzi jednorazovými prístrojmi a prístrojmi pre dlhodobé sledovanie.J

Jednorazové prístroje slúžia v prvom rade protokolovaniu hodnôt počas krátkeho časového obdobia. Práve vo výrobe je však dôležité mať možnosť zhodnotiť vlhkosť a teplotu za dlhý časový úsek.

Najpredávanejší:
testo 174 T

Pri nákupe záznamníka teploty hrajú úlohu rôzne faktory:

 • Vysoká presnosť
 • Efektívna opakovateľnosť na účely testovania
 • Dlhá doba prevádzky akumulátora
 • Nízke ďalšie náklady
 • Veľmi dobrý softvér

Produkty pre sledovanie teploty

Záznamníky teploty

Data logger for monitoring temperature
Záznamníky teploty na sledovanie teploty.

S pripojiteľným sondami

Temperature data loggers with connectable probes
Záznamníky teploty s pripojiteľným sondami pre neprístupné alebo chúlostivé miesta merania.

Záznamníky pre prepravu

USB data logger for temperature
USB-záznamníky údajov na sledovanie teploty pri preprave.

Wifi záznamníky

Wifi data loggers for temperature

Wifi záznamníky dát pre flexibilné sledovanie teploty.


Aplikácia pre Váš nový záznamník teploty

Sledovanie teploty

Reštaurácie a gastronómia

Lekárne a nemocnice

Liečivá

Záznamníky teploty - najdôležitejšie vlastnosti

Záznamníky pre teplotu a vlhkosť

Dôležitým faktorom pri výbere záznamníka teploty a vlhkosti vzduchu je otázka, kde má byť použitý. Presnosť merania môže byť v niektorých oblastiach dôležitejšia ako v iných kategóriách. Ak použijete záznamník ku kontrole priestoru, aby ste sledovali správne priestorovú klímu, je presnosť menej dôležitá ako v špeciálnej chladiacej komore.

Pri dodržiavaní chladiaceho reťazca je obzvlášť dôležité dodržiavať presné hodnoty. Ak však chcete merať iba klimatické hodnoty v kancelárii, stačia hodnoty ktoré nie sú presné na desatinné miesta. Údaje o presnosti sú preto jedným bodom pre výber vhodného prístroja.


Temperature data loggers for transport

Aby bolo možné skontrolovať, ako sú merania presné, prístroj musí vykazovať opakovateľnosť. Opakovateľnosť záznamníka dát berie tlač z nameraných hodnôt, pretože sú tak možno presnejšie porovnania. Ak meranie zlyhalo, rýchlejšie sa to objaví. Kontrola hodnôt je týmto spôsobom uľahčená.

Snímanie dát musí v mnohých oblastiach prebiehať po dlhší časový úsek. Preto hrá dôležitú úlohu doba prevádzky akumulátora. To isté platí pre vyslanie signálu záznamníkom teploty, keď sa energia batérie chýli ku koncu. Niektoré prístroje sú schopné ukladať dáta aj potom, čo už akumulátor nefunguje. Ďalšie meranie však potom už možné nie je. O to dôležitejšie je, že ste včas informovaní, keď je nevyhnutné vymeniť jednotku batérie.

Záznamník teploty dáta ukladá. Pre vyhodnotenie sa tieto dáta musia preniesť do počítača. Tento prenos môže prebiehať rôznymi cestami. Tiež existuje špeciálny systém monitorovania dát, s ktorým je možné pracovať. Záznamníky teploty sú vybavené týmto systémom:

 • Kontrolujú teplotu
 • Kontrolujú hodnoty vlhkosti
 • Šetrí čas a náklady
 • Prenášajú dáta pomocou Ethernetu alebo rádiového signálu
 • Ponúkajú možnosti vyslania alarmu
Data loggers for temperature, humidity, CO₂, UV radiation and shock

Rôzne varianty ako kombinácia

Záznamníky dát pre teplotu a ostatné merané hodnoty existujú v rôznych prevedeniach. Záznamník CO₂ alebo záznamník CO je možné veľmi dobre kombinovať s modelom pre meranie teploty. Je prispôsobený meraniu koncentrácie plynu.

Vedľa teploty môže mať vplyv na tovar tiež intenzita UV žiarenia. Tá sa dá kontrolovať pomocou záznamníka UV žiarenia. Oblasti, ktoré sú pod vplyvom otrasov, je možné sledovať záznamníkom otrasov. Má to tú výhodu, že sú zaznamenávané akcelerácie, otrasy a nárazy. Nerovnomernosti u teploty sa potom z toho dajú vyvodiť.

 • Odporúča sa kombinácia rôznych záznamníkov dát Testo
 • Záznamníky otrasov zaznamenávajú otrasy
 • Záznamníky CO kontrolujú zaťaženie plynom
Finding Testo data loggers online

Online hľadanie záznamníkov dát Testo

Záznamníky dát od firmy Testo pre meranie teploty a vlhkosti sú k dispozícii v rôznych prevedeniach. Profitujete pritom z možnosti nájsť záznamníky teploty vhodné pre Vaše plánované použitie. V ponuke sú riešenia šetriace energiu pre bezproblémové dlhodobé meranie teploty a vlhkosti, aj prevedenie s vysokým zabezpečením dát, ktoré je zaručené aj pri vybitej batérii.

Pri výbere Vášho záznamníka teploty môžete medzi sebou jednotlivé modely online porovnávať. Vďaka ich rôznym vlastnostiam sú veľmi vhodné pre profesionálne použitie.

USB data logger for temperature

Malý praktický pomocník

Efektívne vie pracovať aj USB záznamníky teploty. Prinášajú neobmedzenú dobu použitia a disponujú meranými dátami, k tomu patriacim konfiguračnom súborom a kalibračným certifikátom. Vďaka prístroju máte možnosť vytvoriť priamo správu v PDF a mať tak dáta hneď po ruke v písomnej forme na vyhodnotenie.

Prehľad výhod záznamníka teploty s USB:

 • Možnosť priameho vytvorenia PDF protokolu
 • Trvalá doba použitia
 • Jednoduchá manipulácia
 • Integrovaný konfiguračný súbor

Alternatíva k záznamníku USB

USB záznamníky dát sú veľmi dobrý uplatnením, ak potrebujete len niekoľko záznamníkov v malom priestore. Ak musíte však pomocou záznamníkov sledovať veľkú oblasť alebo viac oddelení, stojíte pred problémom, že musíte vykonávať efektívne monitoring dát.

To stojí čas, ktorý môžete ušetriť s WiFi záznamníkmy. Pomocou rádiových záznamníkov dát sa teplota a vlhkosť meria automaticky. Namerané hodnoty sa prenášajú do počítača alebo smartfónu a je možné ich vyčítať.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Farmaceutický

Jedlo