Záznamníky dát pre otrasy – optimálne sledovanie behom prepravy

Záznamníky dát sú praktickí pomocníci. Sú koncipované tak, aby merané dáta v určitom časovom úseku zaznamenávali a ukladali. Tieto dáta možno potom medzi sebou porovnávať. Existujú rôzne oblasti v priemysle, kde je použitie záznamníkov dát nevyhnutné. Práve záznamníky otrasov sú pritom obohatením. Kontinuálna dokumentácia počnúc výrobou cez prepravu až po dodanie je dôležitá, aby bolo možné vykonať kontroly kvality. Na kvalitu tovaru môžu pôsobiť rôzne faktory. Patria k nim tiež otrasy počas prepravy. Záznamníky otrasov boli vyvinuté tak, aby tieto procesy presne zaznamenávali. Môžete potom poznať, či výrobky boli počas prepravy vystavené príliš silným otrasom, a či sa nevyžadujú opakovanú kontrolu kvality.

Najpredávanejší: testo 184 G1

Tieto vlastnosti uľahčujú monitorovanie dát:

 • Neobmedzená doba použitia
 • Ukladanie dát
 • Možnosť vytvorenie správ

Detaily prístroja a použitie

Záznamník otrasov

Datalogger for shocks testo 184 G1
USB záznamník dát pre otrasy, teplotu a vlhkosť.

Logistické služby

Transport monitoring with shock logger
Sledovanie a dokumentácia teploty, vlhkosti a otrasov.

Preprava vo farmácii

Transporting pharmaceuticals with data loggers for vibrations
Sledovanie počas prepravy citlivých liečiv.

Múzeum a archívy

Monitor vibrations with data loggers
Sledovanie počas prepravy citlivých umeleckých predmetov.

Advantages of the USB data logger for temperature, humidity and shock testo 184 G1

Jasné zobrazenie alarmov
Jasné zobrazenie alarmov
Stačí jediný pohľad na displej alebo na LED indikáciu, aby ste zistili, či boli dodržané hraničné hodnoty počas prepravy alebo nie. 
Jednoduchá obsluha
Jednoduchá obsluha
Obsluha testo 184 je veľmi intuitívna, prístroj môžete obsluhovať bez školenia alebo bez predchádzajúcich znalostí. Tlačidlo "Štart" spustí záznam a tlačidlo "Stop" ho ukončí. 
Rýchla konfigurácia
Rýchla konfigurácia
Každé testo 184 má v sebe uložený svoj konfiguračný súbor, konfigurácia je teda veľmi jednoduchá a nie je vyžadovaná žiadna dodatočná inštalácia softvéru, užívateľské rozhranie ani dodatočné náklady. 

Pohodlné vyčítanie
Pohodlné vyčítanie
Okamžite po pripojení testo 184 k PC pomocou USB sa vytvorí automatická PDF správa obsahujúca namerané hodnoty. Ideálne pre dlhodobú archiváciu nameraných dát. 
Softwarovo bezpečné
Softwarovo bezpečné
Záznamník testo 184 pracuje bezpečne bez nutnosti inštalácie dodatočného softvéru alebo nutnosti sťahovania ďalších súborov, vyhnete sa teda možným problémom s Vaším firewallom alebo antivírusovým programom. 
Vyčítanie/tlak na mieste
Vyčítanie/tlak na mieste
Všetky záznamníky testo 184 je možné na mieste vyčítať pomocou zariadenia Android vybaveným NFC čítačkou. Prenos dát zo záznamníka do tlačiarne Testo prebieha tiež bezdrôtovo pomocou čítačky NFC. 


Vibration data loggers for differentiated records

Záznamník otrasov – záznamník dát pre diferencované zaznamenávanie

Záznamníky otrasov sú tiež označované ako záznamníky vibrácií a boli v prvom rade vyvinuté pre použitie v pohyblivých oblastiach. To môžu byť kontajnery, ale aj nákladné autá, alebo lode. Ak sú výrobky a tovar transportované týmito menovanými cestami, je potrebné práve pri citlivých veciach  zabezpečiť, aby tieto mali optimálne prostredie. Prostredie je ovplyvňované mnohými faktormi. Jeden z týchto faktorov sú otrasy. Tu môžete použiť záznamníky otrasov.

Niektoré záznamníky otrasov majú možnosť zaznamenávať ďalšie faktory, ako je teplota, alebo vlhkosť. Ak sa rozhodnete pre záznamník otrasov, má možno doplnenie ďalšími meracími prístrojmi svoj zmysel. Záznamník teploty, alebo záznamník vlhkosti vzduchu snímajú klimatické dáta z okolia a vyhodnocujú ich. Záznamník tlaku naproti tomu môže kontrolovať, ako sa tlak v rámci oblasti mení.

Avšak aj záznamník UV žiarenia alebo záznamník CO a záznamník CO₂ je užitočný, aby ste mohli zachovávať kvalitu svojho tovaru. V rámci sledovania prepravy je zaujímavé vedieť, ako ďaleko môže mať klíma vplyv na tovar. Pokiaľ teplota a vlhkosť nehrajú rolu, nemusíte brať ďalší záznam údajov do úvahy.


Datalogger shock, temperature, humidity, pressure, CO₂, CO, UV

Máte však možnosť, použiť celý systém monitorovania dát. Tu sa dáta posielajú ďalej v rámci siete. To funguje tiež s WiFi záznamníkom dát. V sledovaní prepravy sa však toto zatiaľ nie vždy preukázalo ako zmysluplné.

Doplňujúce prístroje pre efektívne monitorovanie prepravy:

 • Záznamník teploty
 • Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu
 • Záznamník tlaku
 • Záznamník CO₂
 • Záznamník CO
 • Záznamník UV žiarenia
   

Záznamníky otrasov a ich spôsob fungovania

ZZáznamníky otrasov sa pred použitím vybavia hraničnými hodnotami. Stanovíte, do ako silných otrasov sa ešte hodnoty pohybujú v akceptovateľných medziach. Vytvorenie limitov závisí od prepravovaných produktoch. Po zadaní hodnôt môžete záznamník vibrácií uviesť do prevádzky. Jednotlivé otrasy sú počas prepravy prístrojom snímané. Akonáhle bolo dosiahnuté cieľového miesta, môžu výsledky na displeji poskytnúť prehľad o tom, či došlo k prekročeniu hraničných hodnôt.

Niektoré prístroje sú vybavené tak, že môžete dokonca vystaviť správu v PDF. Odovzdanie dát kompetentným miestam teda môže prebehnúť počas krátkej chvíle. Ak je v cieľovom mieste sieť na prenos dát, môže mať zmysel použitie WiFi záznamníka dát pre ešte väčšiu úsporu času a cesty.

Výhody záznamníka otrasov:

 • Možnosť nastavenia hraničných hodnôt
 • Meranie otrasov pri preprave
 • Vyhodnotenie dát cez displej
Shock data logger for the measurement of vibrations in transit

Zaznamenávanie otrasov pomocou správneho prístroja

Taktiež vibrácie už čiastočne stačia na to, aby ovplyvnili kvalitu Vašich produktov. Niektoré záznamníky otrasov nie sú dostatočne citlivé, aby vedeli zmerať ľahké vibrácie. Tu môže byť účelné, ak siahnete po záznamníku vibrácií.


Práve veľmi citlivé záznamníky sú totiž normálne koncipované tak, aby snímali aj tie najmenšie otrasy. Pri výbere venujte najlepšie pozornosť tomu, aké meracie rozsahy vie prístroj obsluhovať. Pozrite sa tiež na jednoduchú konfiguráciu. Môžete tak zaručiť, že sa nastavenie dát a hraničných hodnôt vykoná na displeji počas krátkej chvíle.
 

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt
Shock data logger for food transport

Dokumentácia otrasov - rýchla reakcia pri problémoch

Akonáhle dosiahnú produkty svoj cieľ, možno namerané hodnoty rovno odčítať cez záznamník otrasov. Dokumentovanie otrasov ešte nikdy nebolo tak jednoduché. Pre Vás, ako zodpovednú osobu v odbore je to prirodzene výhodou. Profitujete z toho, že môžete rýchlo reagovať.

Moderný záznamník otrasov môže byť opatrený tiež indikáciou alarmu. To znamená, že dostanete signál alarmu, akonáhle sa prekročia limitné hodnoty. Ste tak schopný veľmi rýchlo zareagovať a zmeniť dopady na kvalitu Vašich produktov.

Tieto vlastnosti uľahčujú používanie záznamníka otrasov:

 • Integrovaná indikácia alarmu pre bezpečné zobrazenie
 • Jednoduchá a intuitívna obsluha
 • Rýchla konfigurácia s niekoľkými zásahmi
 • Jednoduché vyčítanie dát
 • Mobilné vytvorenie správy
 • Zaistenie dát aj pri silných otrasoch

 


Záznamník so senzorom otrasov od firmy Testo

Záznamník dát s integrovaný senzorom otrasov si môžete jednoducho a pohodlne objednať u firmy Testo. Máte tu možnosť sa taktiež pustiť do hľadanie prístrojov pre kombinovanie.

To znamená, že sa môžete rozhodnúť pre prístroj, ktorý je tiež schopný vedľa otrasov kontrolovať klimatické hodnoty. Vďaka moderným prístrojom, ktoré môžete v našej ponuke nájsť, získate dvojaký úžitok. Ušetríte čas a peniaze pri kontrole okolitých podmienok pre Vaše produkty.