Záznamník CO₂ - prístroje na meranie koncentrácie plynu

Koncentrácia CO₂ vnútri v priestore, alebo oblastí môže mať vplyv na ľudské zdravie, a tiež na skladované výrobky a tovar. O to dôležitejšie je, disponovať detailným meraním a môcť tak rýchlo zareagovať, keď sa hodnoty pohybujú zlým smerom. Aby bolo možné vykonávať zaznamenávanie hodnôt CO₂, ponúka sa použitie záznamníka dát pre CO₂. Záznamníky dát pre meranie koncentrácie plynu sú koncipované tak, aby umožňovali znázornenie dát a tiež ich vyhodnocovanie.Ak potrebujete záznamník CO₂, existujú faktory, ktoré hrajú pre výber dôležitú úlohu:

 • Detailné znázornenie hodnôt
 • Ochrana dát aj pri strate napájania
 • Kombinácia merania plynu, teploty a vlhkosti
 • Presné meracie prístroje
 • Jednoduchá manipulácia
CO₂ data logger

Detaily výrobku a použitie

Záznamník CO₂

CO₂ data logger testo 160 IAQ
For CO₂, temperature, humidity, and atmospheric pressure.

Výstavné priestory

CO₂ data logger in museums
Umenie je náročné a aj návštevníci sa musia cítiť dobre.

Obytné a pracovné priestory

Data loggers for measuring CO₂ concentration in buildings
Zlá kvalita vzduchu v priestore vedie k únave a k oslabeniu koncentrácie.

K stiahnutiu : odborný článok

Monitoring indoor air quality with CO₂ data loggers
Odborný článok Testo “Sledovanie CO₂ a kvalita vzduchu v miestnosti“.

Zaznamenávanie CO₂ – využitie detailne znázornených meraných hodnôt

Koncentrácia CO₂ v budovách môže mať rôznu úroveň. Hrajú tu rolu rôzne faktory. Samotný obsah môže mať zreteľný vplyv na kvalitu vzduchu v miestnosti. Práve v miestnostiach, v ktorých vykonáva svoje aktivity veľa ľudí, je optimalizácia ventilačného správanie spravidla nevyhnutná. Nepríjemné zápachy sú upozornením na to, že je koncentrácia CO₂ príliš vysoká. To môže viesť k bolestiam hlavy a k nevoľnosti. So záznamníkom CO₂ je možné si obstarať prehľad o úrovni koncentrácie. Môžete tak lepšie vyhodnotiť, kde možno ešte ventilačné správanie prispôsobiť

Vďaka výsledkom merania možno rýchlejšie vykonať adaptáciu vetrania. Čiastočne je potrebné nielen vykonať prirodzenú výmenu vzduchu, ale použiť injekcie vo forme tracerového plynu. O to dôležitejšie je môcť posúdiť pomocou záznamníka CO₂, kedy je pridanie injekcie nutné.
 

Data loggers for measuring CO₂ concentration in buildings

Vyhodnocovanie výsledkov meraní by malo prebiehať pokiaľ možno pravidelne. Je to však dôležité práve pri meraní hodnôt CO₂, aby ste mohli rýchlo reagovať. Dobrý záznamník dát disponuje vizuálnou a akustickou výzvou, pokiaľ dôjde k prekročeniu normálnych hodnôt. Normálne hodnoty môžete zadať sami a stanoviť,  aké koncentrácie by nemali byť prekročené.
Ďalším bodom pri nákupe je ukladanie dát. Prirodzene sa môže stať, že prístroj je bez prúdu, alebo je akumulátor vybitý. Ak dôjde ku strate dát, môže to viesť k trvalým problémom. Preto sa odporúča integrované ukladanie dát aj keď dôjde k výpadku prúdu.
V zásade sú u záznamníka CO₂ užitočné nasledujúce funkcie:

 • Veľmi široký merací rozsah
 • Možnosti pre vizuálny a akustický alarm
 • Detailné zobrazenie koncentrácie CO₂
 • Nastaviteľné intervaly záznamu
 • Bez straty dát pri výpadku prúdu

 

Zaznamenávanie oxidu uhličitého - praktické a prehľadné znázornenie

Záznamník CO₂ sa používa pre zaznamenávanie oxidu uhličitého v rôznych oblastiach. Samotné zaznamenávanie je pre Vás obzvlášť dôležité, aby ste mohli vyhodnocovanie hodnôt plynu posúdiť. Čiastočne môže byť užitočné siahnuť po systéme monitorovania dát. Systém prenáša dáta ďalej do počítača a tiež do smart telefónu. Aj tu je možné prepojenie s akustickým alarmom.

Nezávisle na tom, či má byť prístroj na meranie dát použitý v priemyselnej oblasti, alebo v kancelárskych priestoroch, školách, alebo materských škôlkach, prináša presné meranie rôzne výhody:

 • Stály prehľad o vývoji zaťažení plynom CO₂
 • Rýchla reakcia pri zlých hodnotách
 • Zaťaženie plynom rýchlejšie pod kontrolou
   

 

Data monitoring system with CO₂ data logger

Online hľadanie záznamníkov CO₂ Testo

So záznamníkom CO₂ Testo získate prístroj, ktorý možno vďaka svojej jednoduchej manipulácie optimálne použiť. Vďaka profesionálnemu meraniu je možné si zaistiť veľmi dobrý prehľad o zaťažení plynom.

Navyše je možné odporúčaný záznamník dát pre CO₂ kombinovať s ďalšími meracími prístrojmi pre zaistenie optimálnej klímy. Môžete tak použiť záznamník teploty, alebo záznamník teploty a vlhkosti vzduchu. Prístroje na meranie CO₂ sú už čiastočne opatrené dodatočným meraním teploty.

Ak existuje ďalšia požiadavka, mať prehľad o hodnotách UV žiarení, môže sa vyplatiť investícia do záznamníka UV žiarenia. V pohyblivých oblastiach, ako je preprava, môžu navyše dôležité merané dáta poskytovať záznamník otrasov.

Data loggers for CO₂, temperature, humidity, UV and shock
Analysis of a CO₂ data logger

Záznamník pre oxid uhličitý s WiFi

U záznamníkov dát pre meranie CO₂ existujú prístroje, ktoré sú opatrené WiFi. WiFi záznamníky dát majú tú výhodu, že sledovanie hodnôt je ešte jednoduchšie. Práve pri sledovaní viac oblastí, alebo veľkých úsekov je užitočné, keď vie záznamník prenášať hodnoty cez WiFi do ďalšieho koncového prístroja.

Prehľad výhod záznamníka dát:

 • Možnosť trvalej doby použitia
 • Možnosť jednoduchej a rýchlej manipulácie
 • Možnosť vytvorenia PDF
   

 


Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt