Záznamníky testo

V priemysle, ale aj vo verejných budovách a v súkromnej oblasti môže byť potrebné merať niektoré hodnoty vo vzduchu. Vedľa teploty a vlhkosti vzduchu podáva napríklad informáciu o kvalite vzduchu v miestnosti tiež hodnota CO₂. K tomu, aby ste sa mohli postarať o príjemnú priestorovú klímu, potrebujete pravidelný prehľad o vývoji týchto hodnôt. Tu príde k slovu záznamník.

Navyše existujú záznamníky dát, s ktorých pomocou sa dajú testovať optimálne podmienky pre určité výrobky. Práve záznamníky dát pre teplotu sa používajú často. O zvlášť jednoducho manipuláciu sa postarajú USB záznamníky dát. Existujú však ešte ďalšie praktické riešenia.
 

Ak by ste chceli zakúpiť jeden alebo viac záznamníkov dát, hrajú pri výbere rolu rôzne faktory:

 • Aké hodnoty je možné s prístrojom merať?
 • Ako presné sú namerané hodnoty?
 • Je možné meranie opakovať?
 • Aká dlhá je životnosť akumulátora?
 • Vznikajú pri používaní prístrojov následné náklady?
 • Aký softvér patrí k prístroju?
   

 

Všetky prístroje na sledovanie a dokumentáciu dát

Riešenie pre komplexné riadenie kvality

Nepretržité monitorovanie - s jediným systémom.

 • Pomáha Vám s komplexným sledovaním všetkých nameraných parametrov a dát súvisiacich s auditom,
 • Znižuje počet ľudských chýb a zlepšuje kontrolu v reťazci.
 • Umožňuje včasný zásah v prípade odchýlok - skôr, než budú mať ďalekosiahle dôsledky.

Wifi záznamník dát

WiFi data monitoring
Plne automatické systémy s jednoduchou inštaláciou a obsluhou.

USB datový logger

USB Datalogger
Datový logger s USB pro kontinuální měření

Záznamník teploty

Data logger for temperature

Praktický pomocník pre sledovanie teploty.
 

Záznamník vlhkosti

Data loggers for temperature and humidity
Spoľahlivé merania, a dokumentácie vlhkosti a teploty.

Záznamník tlaku

Data logger for pressure
Detailné zaznamenávanie tlakov a ďalších hodnôt.

Záznamník CO₂

Data logger for CO₂
Ideálne pre meranie hodnôt plynu v obytných a pracovných priestoroch.

Záznamník UV žiarenia

Data logger for UV and Lux
Efektívna kontrola a dokumentácia svetelného zariadenia a UV žiarenia.

Záznamník otrasov

Data logger for vibrations
Zaznamenávanie otrasov pre optimálne sledovanie prepravy.

Produktový rádce

Product advisor data loggers
Najděte perfektní záznamník přímo pro Vaši aplikaci

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Praktická příručka: Zajištění kvality potravin a dodržování předpisů HACCP v gastronomii.

Aplikační znalosti, doporučené technologie měření, důležité mezní hodnoty.

Vhodný záznamník dát pre každú aplikáciu


Záznamníky dát - preto sú tak dôležité

Otázka, či by mal byť do systému alebo priestorov integrovaný záznamník dát, závisí od toho, na čo sa priestory používajú. V škole, materskej škôlke alebo aj v kancelárskych priestoroch je denne aktívnych mnoho ľudí. Často majú miestnosti iba obmedzenú veľkosť. Vysoké zaťaženie kysličníkom uhličitým (CO₂), nevhodná vlhkosť vzduchu alebo príliš vysoká alebo nízka teplota môžu silne ovplyvňovať telesné a duševné zdravie. Avšak ak máte možnosť tieto hodnoty kontrolovať, môžete rýchlo zareagovať. Záznamník dát pre teplotu a vlhkosť vzduchu Vám tak ponúka spoznať, kedy je vlhkosť vzduchu zvlášť vysoká alebo nízka. Keď teplota príliš stúpne, je k Vám vyslaný alarm. Preto si môžete vytvoriť efektívny plán vetrania.

Práve v priemysle počas pracovného dňa sníma záznamník tlak zo stálej kontroly teploty a zaťaženie plynom. Máte možnosť opatriť záznamník dát hraničnými hodnotami. Pri nákupe dajte pozor, aby Vás prístroj akusticky informoval keď dôjde k prekročeniu hraničných hodnôt. To môže byť obzvlášť dôležité napríklad u chladiaceho reťazca.

Presnosť merania hrá pri prístroji úlohu vtedy, keď máte u hodnôt iba malý priestor. U ľahko sa kaziaceho, alebo veľmi chúlostivého tovaru musia prístroje merať zreteľne presnejšie, než pri kontrole kancelárskych priestorov. Tiež životnosť akumulátora je dôležitý aspekt. Ukladanie dát by malo byť tiež zaistené, keď je prístroj bez napájania. Zvlášť praktické prevedenie je kompletný systém monitorovania dát. Je koncipovaný tak, že sú dáta prenášané rovno do koncového prístroja. To so sebou prináša rôzne výhody:

 • Presná kontrola hodnôt
 • Úspora času a nákladov
 • Prenos dát pomocou rádiového signálu alebo tiež Ethernetu
 • Akustický alarm pri prekročení hodnôt
Radio data logger testo 160 IAQ

Merací prístroj: rôzne varianty

Záznamníky dát existujú v rôznych prevedeniach. Všeobecne známy a často používaný je záznamník dát pre meranie teploty. Existujú však ešte ďalšie varianty, ktoré má zmysel použiť. K tým patrí záznamník CO₂. Je schopný merať koncentráciu plynu vo vzduchu. Záznamník CO₂ môže byť zaujímavý v oblastiach, kde sa pracuje, alebo sa učí mnoho ľudí na malom priestore. Zobrazuje, kedy je potrebné vyvetrať priestory.

Práve v skladovaní tovaru, napríklad v logistike, môže mať intenzita UV žiarenia vplyv na kvalitu. Je možné meranie pomocou záznamníka UV žiarenia, ktorý sa dá umiestniť v priestoroch. Rovnako ako intenzita UV žiarenia môže tiež viesť k škodám, napríklad počas transportu, nárazov a otrasov. Tu môže podať o týchto aktivitách informáciu záznamník otrasov.

 • Použitie viacerých záznamníkov dát môže mať zmysel
 • Sú možné merania teploty, zaťaženia CO₂ alebo tiež otrasov
 • Detailné výsledky meraní
Datalogger for transport

Prenos dát zo záznamníkov

You will find different data loggers at Testo, which means you can ensure the areas where you want to carry out measurements are equipped in the best possible way. The focus here should be on accurate measurement results, which are important for data analysis. The question of how the data can be transmitted for analysis is also an interesting one. The security of the data and the repeatability of the measurements are an important factor too. There are two different versions when it comes to data transmission and using the instruments:

USB and WiFi data recorder

USB záznamníky dát

USB záznamník dát sa používa s obľubou, pretože ho možno väčšinou rýchlo znovu nabiť a namerané dáta sú optimálne zabezpečené. Záznamníky dát v tejto forme navyše už obsahujú kalibračný certifikát a konfiguračný súbor. Tým je umožnené spracovať dáta na koncovom prístroji rovno do PDF a vytlačiť. Ihneď potom môže nasledovať vyhodnotenie. Výhody záznamníkov dát sú veľmi praktické:

 • Vytvorenie PDF na koncovom prístroji
 • Veľmi flexibilná doba použitia
 • Jednoduchý pri používaní
 • Obsahuje už konfiguračný súbor

Záznamníky dát s WiFi

Ďalšou variantou môžu byť WiFi záznamníky dát. Práve vtedy, keď chcete kontrolovať meraním dát viac oblastí, alebo tiež rozsiahlejšie oblasti, môže byť užitočné pracovať so sieťou WLAN. Prenos dát prebieha na zvolenom koncovom prístroji, a Vy máte prehľad o jednotlivých oblastiach. Tým ušetríte čas a náklady.