Vlhkomery: Spoľahlivé stanovenie kľúčových parametrov merania

Vlhkosť je jedným z najdôležitejších parametrov meraní a zvyčajne sa určuje v spojení s teplotou a tlakom. Vlhkosť a teplota sú dva kľúčové parametre vnútornéj klímy. Okrem týchto hodnôt meria hygrometer tiež ďalšie parametre a môže napríklad určiť rosný bod alebo množstvo vody obsiahnutej vo vzduchu. Takzvané IAQ záznamníky dokonca umožňujú automatické ukladanie a následné vyhodnotenie hodnôt na počítači. Užívatelia majú nasledujúce možnosti merania vlhkosťou hygrometru:

• Stabilné vlhkostné senzory v meracích prístrojoch

• Vstavaná alebo externe namontovaná vlhkostná sonda

• Možnosť použitia aj v komplexných prostrediach

• Robustná konštrukcia

• Veľký podsvietený displej

Meranie vlhkosti: Presné stanovenie úrovne vlhkosti v miestnosti

Měřiče vlhkosti vzduchu

Měření vlhkosti Testo

Nezbytní univerzálové pro klima místností. Měří mimo jiné vzdušnou vlhkost i teplotu.
 

Měřiče vlhkosti materiálu

Měření vlhkosti Testo

Naše osvědčené hygrometry pro stěny, potěry, stavební materiály a dřevo.
 


Měřiče vlhkosti s připojitelnými snímači

Měřiče vlhkosti Testo
Umí více než jen vlhkost a jsou vám oporou při měřeních spojených s klimatem.
 

Měřič vlhkosti pomocí chytrého telefonu

Air humidity meter with connectable probes
Rychlé, digitální a velice účinné měřicí přístroje ovládané pomocí chytrého telefonu / tabletu a aplikace.

Čidlo vlhkosti

Hygrometr Testo

Velký výběr pro každý měřič vlhkosti Testo.
 
 

Kde chcete měřit vlhkost?

Meranie vlhkosti: Presné stanovenie úrovne vlhkosti v miestnosti

Vlhkomer je ľahko použiteľný merací prístroj pracujúci s vysokou presnosťou. Vždy je dôležité udržiavať správnu vzdialenosť od chladnejších povrchov, pretože v priamej blízkosti povrchov vyžarujúcich chlad je vlhkosť vyššia ako v teplom vzduchu. Tu meraná hodnota by bola jednoducho nesprávna a nebola by zmysluplným ukazovateľom pre celú miestnosť. Je dôležité sústrediť meraciu sondu v miestnosti a udržiavať výšku cca 60 cm. Počas merania by sa mal vlhkomer pohybovať, stačí jemné výkyvy dopredu a dozadu, ktoré zaistia krátku dobu aklimatizácie. Ak považujete za veľmi dôležité dosiahnuť čo najpresnejších výsledkov, uistite sa, že ste prístroju dali dostatok času na prispôsobenie sa zmene teploty. Ak sa na meranie vlhkosti používajú hygrometre, je dôležité dbať na to, aby váš vlastný dych neovplyvnil senzor. Vydychovaný vzduch je vlhký a skreslí výsledok merania.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Humidity meter

Nasledujúce prístroj je možné použiť v kombinácii s vlhkomerom alebo môžu s hygrometrom zhromažďovať rôzne dáta:

• Termohygrometer (vlhkomer a teplomer) pre výpočet rosného bodu a teploty mokrého teplomera

• Infračervený teplomer s vlhkomerom

Inteligentné sondy (vlhkostné a teplotné sondy, ktoré možno používať a čítať pomocou smartfónu)

Meranie vlhkosti: Čo meria vlhkomer?

V rámci svojich meraní stanovuje vlhkomer obsah vlhkosti vo vzduchu. Rovnako ako teplomer meria teplotu a zaoberá sa obsahom vodnej pary vo vzduchu, ktorú meria. Je dôležité si uvedomiť, že na rozdiel od častých predpokladov je v teplom vzduchu obsiahnutej viac vodnej pary než v chladnejšom vzduchu. Architekti a stavitelia to vedia: v zimných mesiacoch neprebiehajú vonkajšie stavby budovy, v lete by steny pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu nemali vysychať.Na druhú stranu, chladný vzduch odvádza vlhkosť.

Merania vykonávané vlhkomerom:

• Relatívna vlhkosť: udáva sa v percentách, hodnota sa vypočíta stanovením existujúcej vlhkosti v miestnosti a maximálnej vlhkosti

• Absolútna vlhkosť: udáva sa v g / m³, počítané z množstva vodnej pary v uzatvorenej miestnosti o veľkosti 1 m³

• Rosný bod: teplota, pri ktorej môže dochádzať ku kondenzácii

Humidity knowledge

Vlhkosť vo vzduchu: Túto hodnotu vypočítajú vlhkomery

Bezpochyby poznáte tiež vlhkomery pre domáce použitie. Väčšina ľudí používa tieto meracie prístroje doma vo svojej malej meteorologickej stanici, ktorá meria a na displeji zobrazuje viac hodnôt. Vlhkomery sa však používajú aj v priemysle. Používajú sa napríklad pri výpočte hodnôt chladiaceho reťazca a v laboratóriách. Meracie úlohy sú odlišné a pre všetkých je k dispozícii vhodný merací prístroj Testo. Vlhkomery sú dostupné aj v kritických situáciách, kedy je prispôsobenie zamýšľaného účelu dôležitejší ako technická nadradenosť.

Further moisture meters from Testo

Vlhkomery: Rôzne meracie prístroje pre rôzne požiadavky

Vykurovanie a ventilačné systémy sú upravené tak, aby poskytovali príjemnú vnútornú klímu. Tu hrá dôležitú úlohu relatívna vlhkosť vzduchu, pretože v spojení s teplotou určuje kvalitu vnútornej klímy. Aby sa všetci cítili dobre, mala by byť relatívna vlhkosť vzduchu medzi 30 a 65 percentami .

Ďalšími úlohami vlhkomerov sú napríklad:

• Detekcia plesní: Nesprávna ventilácia a štrukturálne chyby spôsobujú plesne. Vlhkomer môže vypočítať rosný bod a lokalizovať plesňou ohrozené miesta v budove.

• Dlhodobé monitorovanie: Dlhodobý zber dát klimatických veličín v miestnosti

• Meranie materiálové vlhkosti: Prístroj na meranie vlhkosti materiálu monitoruje podmienky skladovania rôznych látok, pričom je možné kontrolovať tiež vlhkosť skladovaných látok ako samotných.

Meranie vlhkosti a identifikácia ovplyvňujúcich faktorov

Vlhkomer síce vypočíta vlhkosť v miestnosti, je však dôležité nielen poznať hodnotu, ale tiež vedieť, čo je jej výsledkom. Vlhkosť sa zvyšuje s väčším počtom ľudí v miestnosti. Rolu hrá tiež ventilačné správanie: Ak môže vlhký vzduch pravidelne unikať, zostáva vnútorná klíma príjemnejšia a viac suchá. Stavebné materiály absorbujú alebo uvoľňujú rôzne množstvá vlhkosti, takže by tento fakt mal byť tiež zohľadnený pri dlhodobom monitorovaní vnútornej klímy.