Vakuometr Testo: Lepší evakuace zařízení

Vysoce přesné měření vakua je alfou a omegou při evakuaci tepelných čerpadel, klimatizačních a chladicích zařízení. Přitom se stále více prosazují vakuometry, které umožňují dálkové sledování měřených hodnot pomocí smartphonu a tabletu.

Evakuaci chladicích systémů

Co umí vakuometr Testo? Všechno!

Vakuometry Testo jsou nejen technicky prvotřídní, ale také praktické při používání. Neboť vysoce přesné měřené hodnoty jsou jedna věc - bezproblémový pracovní proces věc druhá. Proto vám vakuometr společnosti Testo nabízí:

 • Všechny hodnoty, které chcete vědět při jistém vyhodnocování tepelných čerpadel nebo chladicích zařízení. Vysoce přesné.
 • Robustní pouzdro odpuzující vodu a nečistoty, které vydrží vše.
 • Optický alarm a světelný displej.
 • Digitální vakuometr s bluetooth testo Smart App: Pro chytré měření vakua pomocí smartphonu/tabletu.

Klasika nebo servisní přístroj? Zde najdete svůj ideální přístroj pro měření vakua

Vakuometr

Vakuometr
Vysoce přesně a spolehlivě měří nejnižší tlaky v rozsahu podtlaku.

Servisní přístroje s měřením vakua

Vakuometry
Je možné paralelní připojení vakuové vývěvy a láhve s chladicím prostředkem.

Testo Refrigeration Knowledge

Download Testo Cold Knowledge
 • Understanding refrigeration systems
 • Main components of refrigeration technology
 • Correct measurement on refrigeration systems

Jak chcete svůj vakuometr používat?

Měření vakua - takto to probíhá:

Aby vakuometr dodával maximálně přesné hodnoty, to je (u nás ve společnosti Testo) samozřejmé. Ale ne dost. Neboť to jsou nejen malé tlaky, ale především také malé detaily, které teprve utvářejí bezproblémovou evakuaci chladicích zařízení nebo tepelných čerpadel. A z těch se budete moci těšit tehdy, pokud začnete s měřením vakua. Patří k nim:

 • Háček: Závěsné zařízení na měřicím zařízení pro vakuum ho zajistí při procesu měření - a tím i vaši svobodu pohybu. Protože vy máte na práci důležitější věci, než přemýšlet, kde byste svůj vakuometr bezpečně odložili, zatímco probíhá evakuace. Zejména, pokud pracujete v cizím prostředí.
 • Stabilita: Vakuometry s robustním pouzdrem a ventilovým blokem z kovu jsou jako stvořené pro drsné pracovní prostředí - a v takovém nakonec pracujeme. Klimatizační zařízení jsou zřídka evakuována na měkkých kobercích. A když přece? Pak i pro tento účel vám Testo garantuje vhodný vakuometr.
 • Osvětlení displeje: Velký svítící displej je povinností, ne možností volby. Kdo si chce při měření vakua nasazovat brýle na čtení a používat kapesní svítilnu? Vy tedy zcela jistě ne. Chcete rychlou, profesionální evakuaci svého zařízení pomocí rychlého a profesionálního vakuometru.

I pod časovým tlakem měřte v pohodě: s dobrými tipy a správným vakuometrem

Při měření vakua jde o velmi malé tlaky a tím o extrémně malé síly. Připomenutí: Tlak je síla vyvíjená plynovými molekulami na stěnu nádoby - přesněji řečeno , její nárazy. Čím níže tlak klesá, tím jemnější musí být mechanika a odpovídajícím způsobem chytře provedená přístrojová technika, aby mohla tyto jemné efekty změřit. A přece je vysoce přesný vakuometr dodávaný leaderem trhu, společností Testo, ještě přesnější, protože při měření vakua zohledňuje následující tipy:

 1. Nulování tlakového senzoru! Nikdy prosím nezapomeňte: Dříve, než začnete s evakuací zařízení, měli byste bezpodmínečně vynulovat svůj vakuometr při okolním tlaku. Pouze tak bude vaše měření vakua souhlasit - a i váš časový plán.
 2. Olej na senzoru? Pracuje váš vakuometr s vysoce přesným senzorem Pirani? Dávejte pozor na to, aby se na citlivém high-tech dílu nenacházely žádné nečistoty, jako olej. Při tak jemných měřicích rozsazích může být přesnost výsledku měření ovlivněna již nejmenšími iritacemi. V případě nečistoty mohou profesionálové vyčistit otvor senzoru jednoduše sami pomocí pár kapek čisticího alkoholu.
 3. Digitální vakuum: Je třeba říci předem: Neexistuje žádné digitální vakuum v rámci „vesmíru“ Google. Také digitální přístroj pro měření vakua společnosti Testo nemůže lokalizovat žádné digitální vakuum, neřku-li pak vyvinout. Vakuum je stav naprosté prázdnoty, kterého nemůže být dosaženo na PC nebo mobilních koncových zařízení, ani z technického hlediska. Nebo to formulujme fyzikálně: Klesne-li tlak např. při evakuaci chladicího zařízení pod hodnotu 300 mbar a odstraníte-li pomocí dobré vakuové vývěvy ze zařízení molekulu po molekule, pak dosáhnete hrubého vakua, pomocí velmi dobré vývěvy také jemného vakua, teoreticky také vysokého vakua a naposledy ultravysokého vakua, pokud se tedy pustíte do kvantové fyziky. Digitálního vakua nedosáhnete nikdy. Ale bezproblémové evakuace ano, pokud vsadíte na digitální vakuometr společnosti Testo.
Měření podtlaku
Zakoupení vakuometru

Vakuové měření - jak probíhá

Při uvádění tepelných čerpadel, klimatizačních a chladicích zařízení se používají stále více vakuometry vždy v souhře s vakuovou vývěvou, která vyvíjí vakuum v zařízení. Přitom by vakuometr měl splňovat minimálně následující požadavky: 

 • Tlakový senzor s vysokou přesností ve spodním rozsahu měření (např. sonda Pirani).
 • Bezdrátové sledování absolutního tlaku.
 • Měření teploty vznik páry z H₂O.
 • Optický alarm při překročení mezních hodnot.

Zakoupení vakuometru: pozor při srovnávání výkonů

Při srovnávání specifikovaných přesností různých přístrojů byste měli dbát na to, aby nebyly platné „pouze v laboratorních podmínkách“. Pro Vás je platný výkon, který vakuometr podává při reálném použití. Na údaje společnosti Testo o přednosti se naproti tomu můžete vždy spolehnout!

Máte již vakuometr? Servisní přístroj je perfektním doplňkem.

Společnost Testo také pracuje „pod vysokým tlakem“ na tom, aby vyvinula perfektní měřicí přístroj pro všechno, co lze měřit. „Be sure“ – Buďte si jistí – slibujeme vám, a tím nemyslíme pouze přesnost našich vakuometrů. Ale také to, že pro každý měřicí úkon - v průmyslu, vědě, technice i řemeslech - najdete svůj měřicí přístroj.

Měření vakua

Servisní přístroj pro profesionální techniky. Nejen pro měření vakua.

Servisní přístroj společnosti Testo umí téměř vše, co je požadováno v oblasti uvádění do provozu, servisu a údržby tepelných čerpadel, klimatizačních a chladicích zařízení. Disponuje četnými funkcemi v ideálně kompaktním a robustním přístroji. Servisní přístroje společnosti Testo měří teploty, počítají přehřátí nebo podchlazení, přebírají za vás zkoušku těsnosti při tepelné kompenzaci a pomáhají vám měřit vakuum. Přitom jsou dokonce ještě mnohem chytřejší: Protože pomocí bluetooth vám servisní přístroj zasílá všechna data do praktické aplikace testo Refrigeration App, kterou jste si nainstalovali do svého smartphonu nebo tabletu. Tak se dnes měří. Minimálně u Testo.

Pokud na zařízení dochází k úniku: raději vyhledávač úniků společnosti Testo

Vzniká-li riziko úniku, musí to jít rychle, aby mohly být ihned zastaveny eventuálně unikající agresivní nebo zdraví škodlivé substance. Pro lokalizaci úniku potřebujete rychlý a chytrý přístroj. Nejlépe vyhledávač úniků společnosti Testo, který spojuje obě vlastnosti do jednoho. A k tomu je ještě vysoce přesný, zná všechny obvyklé chladicí prostředky a lze s ním jednoduše manipulovat i v těžce přístupných prostředích měření. Ovšem ne ve vakuu. To musíte sáhnout opět po vakuometru.


Absolutní a rozdílový tlak: speciální přístroje Testo pro měření tlaku

Rozdíl spočívá v tlakovém senzoru: Musí být ten správný, aby naměřené hodnoty byly nejen vysoce přesné, ale také vhodné pro vás úkol. Pro měření absolutního tlaku se osvědčila sázka na přístroj pro měření absolutního tlaku od leadera trhu, společnosti Testo. Testo nabízí nejen absolutní kvalitu, ale také absolutní poměr ceny a výkonu. Nelze ho totiž porazit. Také v segmentu přístrojů pro měření rozdílového tlaku hraje společnost Testo ligu šampiónů. Vyberte si svůj optimální přístroj pro měření tlaku ze široké nabídky špičkových produktů a příslušenství.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt