Prekvapivo jednoduché: testo 190 CFR softvér.

Softvér testo 190 CFR vyhovujúci norme 21 CFR Časť 11 Vám poskytuje efektívnu podporu pri Vašich validačných a kvalifikačných úlohách. Od rýchlej konfigurácie a odčítania až ôsmich záznamníkov súčasne, cez komplexnú analýzu dát až po jednoduché správy pre audity. Jasná softvérová štruktúra vás intuitívne prevedie krok za krokom celým procesom a pomôže Vám pri zadávaní varovaním v kritických bodoch. Rozsah funkcií bol zámerne obmedzený na funkcie, ktoré naozaj potrebujete pre úspešné overenie.

Tieto výhody vás ohromia:

 • Kompletná dokumentácia relevantná pre audit jednoduchým stlačením myši (správa jedným kliknutím).
 • Či už ste odborník alebo začiatočník: Software CFR testo 190 poskytuje počas merania každému užívateľovi optimálnu podporu. Rýchly a spoľahlivý prehľad výsledkov merania.
 • Nie je potrebné exportovať dáta do iných systémov (napr. do Excelu).
 • V jednom validačnom procese je možné čítať až z 254 záznamníkov.

Kontaktujte nás

Chceli by ste sa zoznámiť so systémom CFR záznamníkov testo 190? Potom nám jednoducho pošlite e-mail alebo nám zavolajte. Naši odborníci Vám kedykoľvek radi pomôžu.

Šesť krokov k dosiahnutiu výsledku:

Software analysis in the laboratory

1. Konfigurácia záznamníka

 • Definícia meracieho cyklu
 • Stanovenie počiatočného kritériá
 • Prevedenie konfigurácie dávkovania

2. Odčítanie zo záznamníka

 • Odčítanie dát
 • Definícia časového obdobia
 • Potvrdenie nameraných dát elektronickým podpisom

3. Definície výpočtu

 • Automatický a ručný výpočet fáz zdržania
 • Automatický výpočet hodnoty FO, AO a CO
 • Automatický výpočet tlaku nasýtenej pary

4. Definícia akceptačných kritérií

 • Definícia akceptovanej doby fázy zdržania
 • Stanovenie tolerovaných teplotných rozdielov
 • Definícia prijatých rozdielov tlaku

5. Analýza výsledkov

 • Grafické a tabuľkové zobrazenie nameraných hodnôt
 • Štatistiky záznamov
 • Rýchly prehľad úspešnosti merania

6. Vytvorenie správy

 • Správa jednoduchým jedným kliknutím
 • Získanie komplexných údajov pre audit
 • Jasný a v súlade s GMP