Meranie v laboratóriách a čistých priestoroch

Aj pre kontrolné meranie kritických procesov, pri ktorých záleží na najvyššej presnosti a odolnom technickom vybavení, sú v ponuke vhodné sondy k prístroju testo 440.
Ideálne pre priemyselné prostredia, v ktorých panujú vysoké teploty, pre laboratóriá, kde rozhoduje snímanie aj veľmi nízkych hodnôt s vysokou presnosťou.

Prajete si konzultáciu?

V online konfigurátore si môžete úplne jednoduho sami zostaviť svoju individuálnu kombináciu meracieho prístroja, sond a príslušenstva.
 

Intuitívne menu merania: Jasne štruktúrovaná menu merania sú uložené v meracom prístroji a vedú k precíznym výsledkom.
Komfortné meranie: Meriate v prostredí, kde nefunguje Bluetooth? Žiadny problém: jednoducho nasaďte hlavicu sondy z rukoväte s Bluetooth na káblovú rukoväť a hotovo
Veľmi presné sondy: Sondy pre odťahy z laboratórií / čistých priestorov; vrtuľkové sondy na meranie laminárneho prúdenia; vlhkostné sondy s presnosťou <1%.
Inteligentné koncepcia kalibráciou: Musí sa kalibrovať iba hlavica sond. S meracím prístrojom, rukoväťou a ostatnými sondami môžete ďalej pracovať.


Špeciálne vyvinuté veľmi presné sondy prístroje na meranie klimatických veličín testo 440 Vám pomôžu okrem iného pri týchto aplikáciách:

 • spoľahlivé meranie laminárneho prúdenia
 • precízne snímanie veľmi malých rozdielov prúdenia od 0,02 m / s
 • meranie vlhkosti v kritických procesoch s presnosťou <1%
   

 

Precízne meranie - s týmito sondami

Veľmi presná vrtuľkovou sonda

testo 440 high-precision vane probe

 • Ø 100 mm s Bluetooth, vr. teplotného senzora
 • Malá nábehová rýchlosť (1 m / s)
 • Meria rýchlosť prúdenia a teplotu
 • Ideálne pre meranie laminárneho prúdenia

 

Sonda pre laboratórne digestory

testo 440 fume cupboard probe

 • S pripojovacím káblom
 • Meria rýchlosť prúdenia a objemový prietok u laboratórnych digestorov
 • V zhode s STN EN 14175-3 / 4
   

Veľmi presná vlhkostná - teplotná sonda

testo 440 high-precision humidity/temperature probe

 • Meranie vlhkosti v kritických procesoch
 • Rýchla odozva
 • Presnosť: (± 0,6% rv + 0,7% z nam. H.) V rozsahu medzi 0 a 90% rv.

 


Sonda sa žeraveným drôtikom

testo 440 hot wire probe

 • Vr. teplotného a vlhkostného senzoru
 • S Bluetooth alebo s prípojným káblom

 


Praktické tipy

Všetky sondy pre testo 44

Ktoré sondy a ktoré aplikácie? Stiahnete si porovnanie sond a zoznámte sa s portfóliom sond testo 440.

Veľký prospekt testo 440

Zhrnuté informácie o výrobku testo 440:

 • Všetky sondy a príslušenstvá
 • Špeciálne sady pre každú aplikáciu
 • Detaily k intuitívnemu menu merania

 

Intuitívne menu merania

Menu uložené v prístroji Vás efektívne prevedú m.j. meraním objemového prietoku v kanály a na vyústi meraním K- faktoru a meraním Pitotovou trubicou.

testo 440 dP so senzorom diferenčného tlaku

Pre meranie s Pitotovou trubicou alebo pre kontroly filtra u klimatizačných zariadení odporúčame testo 440 dP vr. senzora diferenčného tlaku.


Přejete si poradit?

Máte dotazy?
Rádi Vám pomůžeme.