Meranie prúdenia v kanáli a na vyústení

Klimatizačné a ventilačné zariadenie fungujú skutočne efektívne iba vtedy, keď prúdenie vzduchu, príp. objemový prietok v kanáli a na vyústkách zodpovedajú špecifikáciám. Oboje merania zvládnete s mnohostrannými sadami testo 440 komfortnejšie.

Prajete si konzultáciu?

V online konfigurátore si môžete úplne jednoduho sami zostaviť svoju individuálnu kombináciu meracieho prístroja, sond a príslušenstva.
 

 • Intuitívne menu merania: Jasne štruktúrované menu pre objemový prietok v kanáli a na vyústeniu, K-faktor, a meranie Pitotovou trubicou sú v meracom prístroji uložená.
 •  Komfortné meranie: Teleskopy sa zreteľne čitateľnou stupnicou robia prácu v kanáli veľmi komfortné. Naviac je možné voliteľne predĺžiť až na 2 m.
 • Mnohostranné príslušenstvo: S teleskopom ideálne dosiahnete k stropným vyústeniam. Lieviky sú perfektné pre tanierové ventily. A s usmerňovačom zmeriate presne aj turbulentné prúdenie.
 • Inteligentná koncepcia kalibráciou: Kalibrovať sa musia iba hlavice sond. S meracím prístrojom, rukoväťou a ostatnými sondami môžete pracovať ďalej.

 


Namerané hodnoty vždy pod kontrolou

 • Meranie v kanáli: precízne v každom priereze
 • Meranie na vyústení: v okamihu k optimálnej klíme
 • Meranie turbulentných prúdenia: žiadne zadanie nie je príliš náročné

 

Přejete si poradit?

Máte dotazy?
Rádi Vám pomůžeme.

Sady pre meranie v kanáli a na vyústení.

testo 440 kombinovaná sada 1 pre prúdenie s Bluetooth

testo 440 Air Flow ComboKit 1 with Bluetooth
K sade
 • testo 440 prístroj na meranie klimatických veličín
 • Vrtuľková  sonda 100 mm s Bluetooth, vr. teplotného senzora
 • Sonda so žeraveným drôtikom s teleskopom vr. teplotného senzora, s prípojným káblom
 • Menu IU pre objemový prietok
 • Kombinovaný kufor pre testo 440 a viac sond

 

testo 440 kombinovaná sada 2 pre prúdenie s Bluetooth

testo 440 Air Flow ComboKit 2 with Bluetooth
K sade
 • testo 440 prístroj na meranie klimatických veličín
 • Vrtulková sonda 100 mm s Bluetooth, vč. teplotního senzoru
 • Vrtuľková  sonda 16 mm s teleskopom, s prípojným káblom
 • Menu m.j. pre objemový prietok
 • Kombinovaný kufor pre testo 440 a viac sond

 

testo 440 delta P kombinovaná sada 1 pre prúdenie s Bluetooth

testo 440 delta P Air Flow ComboKit 1 with Bluetooth
K sade
 • testo 440 dP prístroj na meranie klimatických veličín vr. diferenčného tlaku
 • Univerzálna rukoväť pre sondy s Bluetooth
 • Hlavica sondy sa žeraveným drôtikom vr. teplotného a vlhkostného senzoru
 • Hlavica vrtuľkové sondy 100 mm vr. teplotného senzora
 • Teleskop a uhol 90 ° vyhovujúci pre obe sondy
 • Kombinovaný kufor pro testo 440 dP a viac sond

 

testo 440 delta P kombinovaná sada 2 pre prúdenie s Bluetooth

testo 440 delta P Air Flow ComboKit 2 with Bluetooth
K sade
 • testo 440 dP prístroj na meranie klimatických veličín vr. diferenčného tlaku
 • Univerzálna rukoväť pre sondy s Bluetooth
 • Hlavica vrtuľkové sondy 16 mm
 • Hlavica vrtuľkové sondy 100 mm vr. teplotného senzora
 • Hlavica vlhkostnej sondy vr. teplotného senzora
 • Teleskop a uhol 90 ° pre obe sondy
 • Kombinovaný kufor pro testo 440 dP a viac sond

Ďalšie sady a mnohostranné príslušenstvá pre meranie prúdenia

testo 440 sada so žeraveným drôtikom

testo 440 Hot Wire Kit
K sade
 • testo 440 prístroj na meranie klimatických veličín
 • Sonda so žeraveným drôtikom vr. teplotného senzora, s prípojným káblom a teleskopom
 • Menu pre m.j. objemový prietok a výpočet časového a bodového priemeru
 • Základný kufrík pre testo 440 a 1 sondu

testo 440 sada s vrtuľkou 16 mm

testo 16 mm Vane Kit
K sade
 • testo 440 prístroj na meranie klimatických veličín
 • Vrtuľková sonda  s prípojným káblom a teleskopom
 • Menu pre m.j. objemový prietok a výpočet časového a bodového priemeru
 • Základný kufrík pre testo 440 a 1 sondu

 

testo 440 sada s vrtuľkou 100 mm s Bluetooth

testo 440 100 mm Vane Kit with Bluetooth
K sade
 • testo 440 prístroj na meranie klimatických veličín
 • Vrtuľková sonda 100 mm s Bluetooth, vr. teplotného senzora
 •  Menu merania m.j.  pre objemový prietok
 •  Základný kufrík pre testo 440 a 1 sondu

 

Príslušenstvo pre meranie na vyústkách

Telescopes, funnels and flow straighteners from Testo


Spoľahlivo na tanierové ventily:

Spoľahlivo na tanierovom ventile:

Presne pri turbulentnom prúdení:

Intuitívne menu merania

Menu uložené v prístroji Vás efektívne prevedú m.j. meraním objemového prietoku v kanály a na vyústi meraním K- faktoru a meraním Pitotovou trubicou.

Flexibilné: modulárne sondy

Jedna rukoväť sa dá univerzálne spojiť so všetkými hlavicami sond a nástavcami systému sond testo 440.
Počas sekundy tak prejdete od merania kvality vzduchu v miestnosti na určenie objemového prietoku.

Všetky sondy prístroja testo 440

Ktoré sondy a ktoré aplikácie? Stiahnete si porovnanie sond a zoznámte sa s portfóliom sond testo 440.


Praktický průvodce: Měřicí úkoly u ventilačních systémů pro bytové prostory

Profitujte m.j. z týchto tém

 • Najdôležitejše sondy pre každú aplikáciu
 • Správne prevedenie merania pri kolaudacií podľa ČSN EN 12599
 • Rozoznanie a zabránenie chybám v meraní