testo Smart App. Jedna aplikace pro všechny obory. Multifunkční. Neustále aktualizovaná. Zdarma.

testo Smart App. One App for all applications.

Chladicí systémy a tepelná čerpadla

Ventilační a klimatizační systémy a kvalita vnitřního ovzduší

Chytré sondy

Elektrické veličiny

Vytápěcí systémy

Aplikace HVAC

Compatible measuring instruments for ventilation and air conditioning systems and Indoor Air Quality

Kompatibilní měřicí přístroje pro chytré sondy

Kompatibilní měřicí přístroje k elektrickým veličinám

Kompatibilní měřicí přístroje pro topné systémy

Kompatibilní měřicí přístroje pro aplikace HVAC

Všechny výhody aplikace testo Smart

 • Pro všechny chladicí, klimatizační, topné a ventilační aplikace.
 • Provoz, měření a dokumentace
 • Kompatibilní se všemi měřicími přístroji Testo s Bluetooth.
testo Smart App refrigeration systems
 • Intuitivní nabídky měření
 • Rychlá konfigurace
 • Nekomplikovaná dokumentace
testo Smart App Smart Probes
 • K měření stačí několik kliknutí.
 • Přehled všech naměřených hodnot
 • Grafické a tabulkové zobrazení křivek
testo Smart App digital manifolds
 • Ukládání naměřených údajů a údajů o zákaznících
 • Snadné vykazování
 • Přímé odeslání hlášení e-mailem
testo Smart App reporting
 • Výměna dat s PC softwarem testo DataControl
 • Průběžné aktualizace a rozšíření
 • Bezplatné stažení, bezplatné používání
testo Smart App testo DataControl

testo Smart App v akci

Servis chladicích systémů pomocí aplikace testo Smart App a přístroje testo 557s