Vyrobena pro nejvyšší nároky: termokamera testo 883 s nejlepší kvalitou obrazu a profesionálním softwarem testo IRSoft.

AEON architecten.

Belgická architektonická kancelář AEON architecten se prosadila nejen v oblasti celkového vytváření projektů novostaveb. Pod vedením architekta Kevina Nechelputa a ir. architektky Valerie Van Gucht se tato renomovaná firma specializuje především na renovace a nové výstavby špičkových obytných a firemních budov. Efektivita a udržitelnost výstavby a renovací patří mezi hlavní motivace specializovaného týmu architektů - a mezi výzvy, které před ně staví každá budova, jež potřebuje renovaci. Aby Kevin Nechelput realizoval projekty hospodárněji a efektivněji, spoléhá se na optimalizované procesy a vysokou míru plánování s výhledem do budoucna. To zahrnuje důkladnou analýzu struktury budovy s co nejmenšími mezerami již ve fázi plánování, aby bylo možné včas spolehlivě odhalit skryté energetické nedostatky. Architekti společnosti

AEON si cení spolupráce s vysoce výkonnými partnery a produkty, aby mohli dokonale realizovat stavební a renovační projekty. Kevin rád otestuje novou termokameru testo 883 s profesionálním softwarem testo IRSoft. Praktická termokamera nabízí nejlepší kvalitu obrazu s infračerveným rozlišením 320 x 240 pixelů, které lze pomocí integrované technologie testo SuperResolution rozšířit na 640 x 480 pixelů. S teplotní citlivostí < 40 mK jsou navíc viditelné i ty nejmenší teplotní rozdíly.

AEON architecten
Test of the testo 883 thermal imager

Výzva.

Jednou z největších výzev při efektivní renovaci budov je včasná identifikace energetických nedostatků ve fázi plánování. Jedním z nejdůležitějších požadavků projektu, kterým musí Kevin Nechelput a jeho tým čelit, je tedy pečlivá kontrola, analýza a dokumentace plášťů budov a stavebních materiálů určených k renovaci - vždy s cílem odhalit energetické ztráty. U budov, které vyžadují renovaci, věnuje tým architektů zvláštní pozornost typickým energeticky slabým místům, jako jsou například vytápění, potrubí či tepelné mosty. Pokud se závady odhalí až dodatečně, může se časový harmonogram a rozpočet projektu renovace výrazně navýšit. Zkušení architekti kladou velký důraz na kontroly kvality provedených opatření, aby bylo možné posoudit vhodnost jejich provedení, například po instalaci izolace nebo vytápěcího či klimatizačního systému. Další důraz je kladen na přesnou inventarizaci, protože časový a nákladový rámec přestavby nebo renovace lze závazně dodržet pouze s dokonale připraveným projektem. Při analýze závad se Kevin Nechelput a jeho tým dosud vraceli ke starým stavebním plánům - pokud byly k dispozici - nebo se rozhodovali na základě odborných znalostí a zkušeností. Kontrolu provedených prací zatím prováděli pouze vizuálně. To je přístup, který náročným architektům neusnadňuje plnění vlastních požadavků na kvalitu. Tým by si přál vysoce citlivou termokameru, aby mohl rychle a snadno provádět energetické analýzy a jasně vizualizovat i drobné detaily. Vzhledem k tomu, že se termokamera nepoužívá denně, měla by být snadno ovladatelná, aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám. Také by mělo být možné zpracovávat pořízené snímky v intuitivním, vysoce výkonném softwaru pro okamžité vytvoření požadované zprávy bez nutnosti řešení problémů s kompatibilitou nebo potřeby dalších modulů.
Thermal imager testo 883 in action

Řešení.

Nová termokamera testo 883 plně vyhovuje celé řadě požadavků architektů AEON. Termokamera testo 883 se snadno uchopitelnou pistolovou rukojetí se snadno ovládá a disponuje vysokým rozlišením a vysoce výkonným intuitivním softwarem, takže lze termogramy snadno a rychle vytvářet, analyzovat a dokumentovat do obrazových termografických zpráv. Kevin Nechelput si myslí, že je to slibné, a těší se na testování. Termokameru testo 883 rád použije společně se svým zkušeným projektovým týmem pro současný renovační projekt, aby prověřil nejen strukturu budovy, ale také četné funkce termokamery a profesionálního softwaru testo IRSoft.
Kevin Nechelput

"Tento nástroj je pro mě jako architekta opravdu přínosem. Používání termokamery testo 883 jako dalšího páru očí na stavbě mně i mému týmu velmi pomáhá."

Kevin Nechelput, architekt
Generální ředitel, AEON architecten

Test of the thermal imager testo 883

Testování.

Testování začíná přesvědčivě. Díky intuitivnímu dotykovému displeji se termokamera testo 883 snadno ovládá, takže ani při občasném použití nedochází k žádným časovým prodlevám. Univerzální termokamera má navíc velmi vysokou citlivost na teplotu, a proto dokáže zobrazit veškeré teplotní rozdíly s nejvyšší přesností. Kevin Nechelput považuje za velmi praktické také to, že lze chytrý telefon použít jako druhou obrazovku při zběžné kontrole nebo inspekci. Díky tomu může další kolega pohodlně sledovat kontrolu v reálném čase. Termokamera testo 883 se tak stává skutečným partnerem pro kontroly na stavbách. Také přenos snímků do počítače probíhá hladce, poznamenává Kevin Nechelput s uznáním. Všechny snímky lze přehledně ukládat do adresáře, takže jsou v případě potřeby rychle přístupné. Dokumentace se provádí na počítači pomocí termografického softwaru testo IRSoft a vytváření termografických zpráv je všestranně jednoduché a intuitivní. Přidání loga společnosti do zprávy je také jednoduché. Do budoucna budou mít architekti společnosti AEON termokameru testo 883 vždy k dispozici při kontrolách staveb nebo při jednáních s novými zákazníky o renovacích. Díky tomu budou moci klienta rychle upozornit na důležité podrobnosti nebo nečekané objevy, jako jsou například skryté dveře ve zdech. Další výhoda: ve stávajících obytných budovách může být jejich majitelům jasně vizualizován teplotní profil budovy, takže renovace může být již od počátku cílená, nákladově efektivní a kompletní.
Thermal imager testo 883

Výhody.

Termokamera testo 883 má všechny výhody pro maximálně výkonné plánování renovací a zajištění kvality provedených prací:

  • Nejlepší kvalitu obrazu: IR rozlišení 320 x 240 pixelů (640 x 480 pixelů se SuperResolution).
  • Vyměnitelné objektivy: rychlá výměna standardního objektivu za teleobjektiv pro velmi přesnou termografii i vzdálených objektů.
  • Manuální zaostřování: plná kontrola nad termogramem
  • Vysoká tepelná citlivost: NETD <40 mK zobrazí i ty nejmenší teplotní rozdíly.
  • testo ScaleAssist: automatické nastavení kontrastu pro porovnatelné termogramy zabraňuje chybným interpretacím
  • testo IRSoft: rozsáhlá analýza a dokumentace.
  • Režim vlhkosti: riziko vzniku plísní je na termogramu indikováno podle barev semaforu.
  • Chytré a připojené k síti: aplikace testo Thermography App a bezdrátový přenos naměřených hodnot z vlhkostní sondy testo 605i přímo do termogramu.

Termokamera testo 883 s nejvyšší kvalitou obrazu - to je turbo efektivita při renovaci a přestavbě starých budov.