Prístroje na meranie emisií

Emission measurement instrument

Přístroje pro měření emisí

 • Oblasti použití – existují specializované měřicí přístroje
 • Záznam datových oblastí, např. CO nebo SO₂
 • Rychlost přístroje, za jakou je připraven k měření
 • Integrované senzory

Znečistenie životného prostredia emisiami dnes nie je žiadne tajomstvo. Naopak, v posledných rokoch sa vynára čoraz viac problémov vďaka prílišnému vylučovaniu emisií do ovzdušia. Zodpovedné osoby za reguláciu emisií musí dohliadať na to, aby sa dodržiavali zákonné nariadenia a ďalšie normy. Toto však nie je možné bez vhodného meracieho prístroja.
Vďaka svojmu modernému technickému prevedeniu sú analyzátory spalín schopné zaznamenať aj veľmi malé množstvo emisií a vyprodukovať tak detailné výsledky meraní. Tieto prístroje sú váženými pomocníkmi, najmä v oblasti priemyslu. Vďaka svojej jednoduchej obsluhe a širokej ponuke príslušenstva poskytujú veľmi presné výsledky merania, ktoré je možné ďalej analyzovať.

Tips for buying emission measuring technology:

 • Oblasti použitia - existujú špecializované meracie prístroje
 • Záznam dátových oblastí, napr. CO alebo SO₂
 • Rýchlosť prístroja, za akú je pripravený na meranie
 • integrované senzory

Měřicí přístroje pro měření emisí

Practical Guide: Industrial Flue Gas Analysis

This comprehensive reference guide offers you practical tips and tricks relating to emissions measurements.

Meranie emisií - prečo je tak dôležité?

Emission measurement

 

Priemyselné systémy musia spĺňať dôležité požiadavky pre spoločnosť, ktorá ich prevádzkuje. Jedným z nich je účinnosť. Systémy, ktoré pracujú s vysokou účinnosťou, šetria prevádzkujúce spoločnosti čas i peniaze. Je teda potrebné dať prevádzku týchto systémov sledovať. Tým sa dá zistiť, či je možné vykonať ešte nejaké vylepšenie účinnosti systému. A práve tu sú prístroje na meranie emisií neoceniteľné. Napomáhajú používateľom udržiavať kontrolu nad účinnosťou systému.

Technické systémy a ich používanie je spojené s vypúšťaním emisií. S tým sa teda spája hneď niekoľko nevýhod. Najmä znečistenie ovzdušia je veľký problém. Zodpovedné osoby musia zabezpečiť, aby bolo vypúšťané do ovzdušia čo najmenší počet emisií a aby toto množstvo bolo v medziach stanovených zákonnými nariadeniami a ďalšími normami. Prekročením týchto medzí vedie nielen k zvýšenému znečisťovaniu životného prostredia, ale aj k potenciálnej ujme na zdraví zamestnancov.

Meranie emisií musí byť veľmi presné. Inými slovami, výsledky získané prostredníctvom analyzátorov spalín musia byť reprezentatívne. Je tiež užitočné, ak možno tieto výsledky priamo porovnávať. Proces musí tiež umožňovať meranie hraničných hodnôt pomocou analyzátora spalín. Toto meranie musia vykonávať len kvalifikované osoby.

Prístroje na meranie emisií umožňujú meranie rôznych objektov. Patria medzi ne zvuky a vibrácie, ale aj pachy a látky znečisťujúce ovzdušie.

Väčšina vykonávaných meraní súvisí s látkami znečisťujúcimi ovzdušie. Tieto merania by mali zahŕňať aj identifikáciu nečistôt obsiahnutých vo vzduchu. Prístroj tu spravidla využíva označenie v podobe koncentrácie. Možnosti, ktoré sú k dispozícii závisia od konštrukcie prístroja.

Emission monitoring

Kde chcete měřit emise?

Emission monitoring

Sledovanie emisií

Sledovanie jemných častíc je samozrejme dôležitým faktorom vzhľadom k ochrane ľudského zdravia a životného prostredia. Avšak bežné kontroly koncentrácie spalín vo vybraných oblastiach nesmie byť podceňované. Kombinácia niekoľkých prístrojov je pre toto meranie veľmi výhodná. Dnešné moderné techniky majú schopnosť zobraziť merané hodnoty z niekoľkých prístrojov naraz a vykonávať priame porovnanie výsledkov meraní. Teda napr. pri kontrole olejových vykurovacích systémov.

Analyzátor spalín je používaný pre získanie všeobecných hodnôt, avšak čítač počtu nanočastíc možno využiť pre vyhodnotenie expozície nanočasticiam v prostredí. Slúži pre ochranu zdravia osôb pracujúcich v bezprostrednej blízkosti priemyselných zariadení u ktorých sa môže očakávať, že vypúšťajú nanočastice. Kombinované výsledky meraní z oboch prístrojov Vám potom poskytujú veľmi detailné zhodnotenie situácie, na ktoré sa možno spoľahnúť.


Emission measuring instrument

Ďalšie meracie prístroje na monitorovanie emisií:

 •      Analyzátor spalín
 •      Detektor úniku
 •      Analyzátor jemných častíc
 •      Ručný prístroj na meranie počtu nanočastíc

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Detektory emisií s výborným technickým vybavením

Exhaust gas analyzer

Kontrola emisií v priemysle musí byť veľmi presná a spätne dohľadateľná. Je to rovnako vo Vašom záujme, ako aj v záujme Vašich zamestnancov. Zvlášť na pracoviskách je dôležité udržiavať koncentráciu emisií čo najmenšie. Monitorovanie emisií by teda malo byť vykonávané s prvotriednymi meracími prístrojmi. V tomto ohľade nájdete vhodné analyzátory spalín u spoločnosti Testo. Technické vlastnosti našich prístrojov sú vynikajúce. Naviac máte tú výhodu, že s jediným prístrojom budete schopní vykonávať rôzne merania. Napr. meraní NO2, CO, COlow, NO, NOlow alebo SO2.

Meranie emisií - naše portfólio

Či už sú to čítače počtu nanočastíc alebo analyzátorov spalín - ponúkame širokú ponuku možností pre sledovanie emisií v priemysle a pre včasné reakcie pri prekročení hraničných hodnôt. Toto Vám poskytujeme v podobe našich meracích prístrojov. Môžete si vybrať z rôznych riešení, na ktoré sa môžete spoľahnúť. Je tiež možné kombinovať meranie niekoľkými prístrojmi naraz. A v závislosti od typu prístroja možno odosielať namerané dáta cez vlastnú WLAN sieť.

Technológie pre meranie emisií - využitie výsledkov pre detekciu únikov

Leak detector

Technológie na meranie emisií, ktoré možno použiť na dnešné meracie prístroje majú mnohé výhody. Okrem identifikácie aktuálnych hodnôt vo vzťahu k emisiám tiež hrajú úlohu v procese redukcie vypustenie emisií do ovzdušia. V tejto súvislosti môže vstúpiť na scénu detektor úniku, ktorý možno využiť v mnohých oblastiach, napr .: Ak zariadenie na meranie emisií zistí, že vypúšťanie emisií vzrástlo, môžu pre to existovať isté dôvody. Jednou z možností je, že ich pôvodom je únik. Lokalizácia aj tých najmenších únikov je práca pre detektor únikov.

Vlastnosti detektora únikov:

 •      Vysoká citlivosť
 •      Jednoduchá obsluha
 •      Detekcia aj tých najmenších únikov (v závislosti na prístroji)