Presné meranie napätia so skúšačkou napätia a prúdu

Prístroj meria ako DC tak AC napätie. Ako multimeter je prístroj schopný merať aj ďalšie el. veličiny. Prístroj je možné používať pre meranie prakticky v akejkoľvek oblasti napätia, vďaka funkcii automatického prepnutia meracieho rozsahu.

Výhody skúšačky napätia a prúdu testo 755

 • Spoľahlivé zobrazenie napätia, aj s vybitými batériami
 • Meria okamžite; automatické zapnutie prístroja pri detekované napätia a automatické nastavenie meracieho rozsahu
 • Užívateľsky vymeniteľné meracie hroty

Porovnanie variánt skúšačky napätia a prúdu testo 755

 • Zkoušečka napětí a proudu testo 755-1
  • Zkoušečka napětí a proudu testo 755-1
 • testo 755-1, zkoušečka napětí a proudu, vč. baterií a měřicích hrotů
 • Obj. č. 0590 7551
 • Měřicí rozsah napětí:  6 … 600 V
 • Měřicí rozsah proudu:  0,1 … 200 A
 • Měřicí rozsah el. odporu:  1 Ω … 100 kΩ
 • Test vodivosti:  <50 Ω
 • Zkouška sledu fází:  -
 • Indikace napětí dotykem jedné sondy: -
 • Přepěťová kategorie:  CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
 • Skúšačka napätia a prúdu testo 755-2
  • Skúšačka napätia a prúdu testo 755-2
 • testo 755-2, zkoušečka napětí a proudu, vč. baterií a měřicích hrotů
 • Obj. č. 0590 7552
 • Měřicí rozsah napětí: 6 … 1000 V
 • Měřicí rozsah proudu: 0,1 … 200 A
 • Měřicí rozsah el. odporu: 1 Ω … 100 kΩ
 • Test vodivosti: <50 Ω
 • Zkouška sledu fází: 100 … 690 V
 • Indikace napětí dotykem jedné sondy: 100 … 690 V
 • Přepěťová kategorie: CAT IV 600 V; CAT III 1000 V

Aplikácie:


Skúšačka napätia a prúdu pre dôležité merania

Skúšačka disponuje vymeniteľnými meracími hrotmi pre ľahkú obsluhu. Nie je teda nutné pri ich poškodení vymieňať celý prístroj. Integrované osvetlenie meraného miesta umožňuje vykonávať merania za nepriaznivých svetelných podmienok. Skúšačka umožňuje vykonávať nasledujúce merania:

 • Kontrola elektrických systémov z hľadiska (ne)prítomnosti špecifickej úrovne napätia,
 • meranie prietoku prúdu,
 • určenie prúdovej spotreby systému,
 • vykonanie testu vodivosti.
Current tester

Bezpečné meranie napätia - spolu s vhodným meracím prístrojom

Napätie možno merať mnohými prístrojmi. Profesionálna skúšačka napätia by Vám však okrem informácie o výskyte napätia mala byť schopná poskytnúť aj informáciu o veľkosti el. odporu v mieste merania a ďalšie el. veličiny. Typickou úlohou skúšačky napätia je detekcia napätia v mieste merania, aby sa zaistila bezpečnosť práce v mieste merania a nedošlo k úrazu el. prúdom.

Skúšačky napätia sú dostupné pre meranie ako nízkych, tak vysokých napätí. Meranie nízkeho napätia je možné až do 1 kV. Vysoká napätie sú prevažne merané v oblasti priemyslu.

Pri výbere skúšačky napätia ponúkame tri varianty:

 • Bezkontaktný indikátor napätia, ktorý je podobný svojim prevedením skrutkovača,
 • Skúšačku napätia a prúdu, vybavenú dvoma meracími hrotmi,
 • Kliešťový multimeter, pre bezkontaktné meranie.

Výberom skúšačky napätia a prúdu získate merací prístroj, ktorý poskytuje obzvlášť presné výsledky merania. Obe meracie elektródy sú totiž pevne spojené s meracím prístrojom. Skúšačka je vybavená prehľadným displejom a ergonomické prevedenie umožňuje jednoduchú a bezpečnú obsluhu. Pre vlastnú a užívateľskú ochranu je prístroj vybavený sériou rezistorov. Pre vykonanie merania sa dotknite dvoch rôznych káblov (potenciálov) a hodnotu napätia odčítajte na displeji.

 

Voltage tester, phase tester and clamp meter

Skúšačky napätia a prúdu od Testo - pre bezpečné meranie

Skúšačky napätia a prúdu od Testo sa vyznačujú spoľahlivým meraním a zobrazením úrovne napätia na displeji, aj keď sú batérie vybité. Prístroj disponuje automatickým zapnutím pri detekcii napätia a tiež automatickým nastavením meracieho rozsahu a je vybavený zodpovedajúcimi bezpečnostnými značkami.

V prípade poškodenia meracích hrotov stačí jednoducho vymeniť a pokračovať v meraní. Skúšačka je schopná rozoznať striedavé či jednosmerné napätie, takže nie je potrebné vykonávať manuálne nastavenie.

Skúšačka napätia sa vyrába v dvoch variantách:

 • testo 755-1 skúšačka napätia a prúdu, vr. batérií, meracích hrotov a krytiek pre meracie hroty,
 • 755-2 skúšačka napätia a prúdu s rozsahom až do 1000 V.
Current testers from Testo

Skúšačka napätia a prúdu pre presné merania

V porovnání s jinými přístroji pro měření napětí je předností zkoušečky napětí a proudu především svou multifunkčností a přesnými výsledky měření. Od roku 2011 musejí přístroje měřící napětí a proud spadat do přepěťové kategorie CAT III nebo vyšší. Tento požadavek zkoušečka napětí a proudu splňuje a je tak chráněna před přepětím, a tím je odolná vůči zkratu.

Zkoušečky napětí a proudu od Testo jsou bezpečné a jejich obsluha je velice snadná, díky praktickému provedení a váze pouhých 306 g. Jsou vhodné pro provozní teploty v rozsahu -10 … 50 °C a mají třídu krytí IP64.

Technická data pro testo 755-1 a 755-2:

 • Měřicí rozsah napětí: 6…600 V / 6…1000 V (775-1 / 775-2)
 • Rozlišení: 0,1 V
 • Přesnost: ±1,5 % z naměřené hodnoty + 3 digity
Eectrical tester Testo

Meranie prúdu: čo je potrebné pamätať si

Zkoušečka napětí a proudu od Testo detektuje nebezpečné úrovně napětí spolehlivě a rychle. Jednoduchý a přímočarý design přístroje prakticky znemožňuje špatné provedení měření. Přístroj uživatele nijak neohrožuje a je navržen tak, aby byl uživatel během měření vystaven absolutně minimálnímu nebezpečí. Nevyskytuje se žádné riziko úrazu elektrickým proudem. Zkoušečka spadá do přepěťové kategorie CAT IV (600 V), respektive CAT III (1000 V), bezpečí uživatele je tedy zaručeno.

Přístroj vždy obsluhujte oběma rukama, abyste se vyhnuli náhodnému zavadění o měřicí elektrody, které jsou pod napětím. Přístroj splňuje bezpečnostní požadavky TÜV, CSA a CE, což znázorňují odpovídající symboly na přístroji.

Před provedením vlastního měření (neznámého) napětí je dobré provést zkušební test. Ten provedete změřením známé úrovně napětí a ověření, že přístroj ukazuje odpovídající hodnotu. Při tomto Vám napomáhají tyto charakteristiky přístroje:

 • Osvětlení měřeného místa (pomocí LED)
 • Velký digitální displej

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt