Skúšačka napätia: prístroj pre expertov

Skúšačka napätia je ideálny nástroj pre overenie, ktoré časti elektrického obvodu sú pod napätím. Prístroj zobrazí úroveň nameraného AC/DC napätia na displeji.

Výhody skúšačky napätia testo 750

 • Certifikovaná podľa štandardu pre skúšačky napätia DIN-EN 61243-3: 2010
 • Protišmykový golier pre bezpečnú obsluhu
 • Dodržanie bezpečnostných špecifikácií podľa prepäťovej kategórie CAT III

Porovnanie variánt skúšačky napätia testo 750

 • Skúšačka napätia 750-1
  • Skúšačka napätia 750-1
 • testo 750-1, skúšačka napätia, vr. batérií a krytky na meracie hroty
 • Obj. č. 0590 7501
 • Merací rozsah napätia: 12 ... 690 V
 • Test vodivosti: <500 kΩ
 • Skúška sledu fáz: 100 … 690 V
 • Indikácia napätia dotykom jednej sondy: -
 • Prepäťová kategória: CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
 • Skúšačka napätia 750-2
  • Skúšačka napätia 750-2
 • testo 750-2, skúšačka napätia, vr. batérií a krytky na meracie hroty
 • Obj. č. 0590 7502
 • Merací rozsah napätia: 12 … 690 V
 • Test vodivosti: <500 kΩ
 • VSkúška sledu fáz: 100 … 690 V
 • Indikácia napätia dotykom jednej sondy: 100 … 690 V
 • Prepäťová kategória: CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
 • Skúšačka napätia 750-3
  • Skúšačka napätia 750-3
 • testo 750-3, zkoušečka napětí, vč. baterií a krytky na měřicí hroty
 • Obj. č. 0590 7503
 • Měřicí rozsah napětí: 12 … 690 V
 • Test vodivosti: <500 kΩ
 • Zkouška sledu fází: 100 … 690 V
 • Indikace napětí dotykem jedné sondy: 100 … 690 V
 • Přepěťová kategorie: CAT IV 600 V; CAT III 1000 V

Aplikácie


Skúšačka napätia pre bezpečné merania

Niektoré varianty sú navrhnuté pre meranie nízkych napätí do 1000 V, iné pre meranie vysokých napätí.

Keďže je meranie pomocou moderných skúšačiek napätia bezkontaktný, je možné vykonávať meranie aj na zariadeniach počas prevádzky. Je teda možné testovať relevantné obvody a systémy bez nutnosti deaktivácie. Okrem týchto bežných aplikácií možno skúšačky napätia tiež využiť pre:

 • Test vodivosti
 • Skúšku sledu fáz
 • Test vybavenia prúdového chrániča
Voltage tester for safe checking

Bezkontaktné indikátor napätia - rýchla a spoľahlivá detekcia napätia

Bezkontaktný indikátor napätia je vhodný pre rýchlu kontrolu (ne) prítomnosti napätia. Prístroj je vybavený vysokofrekvenčným interferenčným filtrom pre spoľahlivú indikáciu výskytu napätia. Ak je zaznamenaná prítomnosť napätia, vydá prístroj jasný optický a akustický signál. Prístroj je vybavený osvetlením meraného miesta, a je teda možné merať aj za zlých svetelných podmienok. Prístroj je vhodný aj do nehostinného prostredia. Je totižto vodeodolný a prachotesný podľa ochrannej triedy IP67. Dve nastavenia citlivosti:

    Stupeň 1: pre detekciu fázy
    Stupeň 2: pre detekciu napätia

Sila elektrického pola je detekovaná priamo na vodiči pomocou bezkontaktného detektora napätia a príslušného senzora. Prítomnosť napätia je potom okamžite indikovaná. Ak je prekročená špecifická úroveň napätia, zaznie akustický signál. Neexistuje žiadny konkrétny štandard pre bezkontaktné indikátory napätia. Preto je zložité ich správne kategorizovať. Pre návrh je preto použitý bežný štandard pre meracie a testovacie prístroje. Keďže prístroj pracuje bezkontaktne, je zaručená vysoká klasifikácie z hľadiska merania. Často sa jedná o prístroje z prepäťovej kategórie CAT III (1000 V) alebo vyššia. Výsledok z hľadiska detekcie napätia je primerane presný.

Non-contact voltage tester testo 745

Meranie napätia bez prednastaveného meracieho rozsahu

Bezkontaktná skúšačka napätia je vhodný nástroj pre včasnú detekciu nebezpečnej úrovne napätia a vyhnutie sa poruchám. Sofistikovanejší prístroj musí byť ale schopný upozorniť používateľa na vyskytujúce sa nebezpečenstvo bez ohľadu na to, ak bol vopred zapnutý, ak bol vybraný merací rozsah a ak sú batérie vybité alebo nie. Pre užívateľov toto znamená spoľahlivú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom a teda značne zvýšenú bezpečnosť. Meracie prístroje musia disponovať jednoduchou obsluhou, aby odpadli riziká s tým spojené. Meracie prístroje ako sú napr. kliešťové multimetre či skúšačky napätia od Testo sú navrhnuté tak, aby neexistovalo žiadne riziko úrazu elektrickým prúdom, ak sú tieto prístroje obsluhované podľa stanovených pokynov. Prístroje dosahujú vysokého štandardu a sú vybavené praktickými funkciami, napr .:

 • Špičková technológia optických vlákien
 • Veľký, prehľadný LED displej
 • Presná indikácia napätia

 

Voltage testers, current tester tester, clamp meter and multimeter

Bezpečnosť na prvom mieste

Spolu so skúšačkou napätia od Testo získate prístroj, ktorý vylepší Vašu bezpečnosť v niekoľkých oblastiach. Prehľadný, patentovaný LED displej, čitateľný z 3 strán, zaručí bezproblémové odčítanie nameraných hodnôt z každého uhla. Okrem toho je hodnota zobrazená aj na dodatočnom LCD displeji (testo 750-3). Obsluha je ďalej spríjemnená ergonomickým protišmykovým golierom pre bezpečné uchytenie.
Osvetlenie meraného miesta umožňuje meranie za zlých svetelných podmienok a robustné vyhotovenie prístroja ho chráni pred okolitými vplyvmi. Presnosť merania prístroja zodpovedá norme DIN EN 61243-3: 2010.
Meracie funkcie robia prístroj ideálny pre rôzne aplikácie:

 • Test vodivosti
 • Skúška sledu fáz
 • Detekcia napätia dotykom jednej sondy
Voltage tester Testo

Digitálna skúšačka napätia pre detekciu interferenčných signálov a preťaženia

Bezkontaktná digitálna skúšačka napätia je vhodná pre veľa aplikácií. Skúšobné meracie prístroje musia spravidla určiť, ak sa vyskytuje v meranom obvode alebo systéme napätie. Pomocou skúšačky napätia možno teda odhaliť, či pracujú takéto systémy správne, alebo či dochádza k poruchám. Takýto test je predovšetkým vhodný pre zvýšenie bezpečnosti práce, počas uvádzania zariadenia či systému do prevádzky alebo pri prístupe k vedeniu pod napätím.

Bezkontaktné indikátory napätia sa vyznačujú svojím kompaktným prevedením a ľahkosťou. V závislosti na meracom prístroji, skúšačky testo váži max. 230 g a sú cenené predovšetkým vďaka intuitívnej obsluhe. Predbežné testovanie podozrivých zdrojov porúch je s nimi neporovnateľne rýchlejší. Vysokofrekvenčné interferenčné signály sú odfiltrované a máte k dispozícii dva stupne senzitivity.
Technické dáta:

 • Test vodivosti: <500 kOhm
 • Skúška sledu fáz: 100 ... 690 V
 • Merací rozsah napätia: až 1000 V
 • Trieda krytia: IP 67
 • Dva stupne citlivosti; optická a akustická signalizácia.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt