Kliešťový multimeter - pre meranie prúdu aj napätia

Pomocou kliešťového multimetra možno merať ako prúd, tak i napätie. Princíp spočíva v nepriamom meraní magnetického poľa v okolí vodiča elektrického prúdu. Keďže je meranie bezkontaktné, nie je teda nutné meraný vodič odpájať

Výhody kliešťového multimetru testo 770

 • Unikátny kliešťový mechanizmus pre ľahké uchopenie jednotlivých vodičov
 • Dodatočné funkcie pre meranie štartovacieho prúdu, meranie výkonu a meranie v miliampéroch
 • Aplikácia pre chytré telefóny / tablety testo Smart App

Porovnanie variánt kliešťového multimetra testo 770

 • Kliešťový multimeter 770-1
  • Kliešťový multimeter 770-1
 • testo 770-1, kliešťový multimeter s funkciou pre meranie skutočnej efektívnej hodnoty (TRMS), vr. batérií a 1 sady meracích káblov
 • Obj. č. 0590 7701
 • Merací rozsah napätia: 1 mV ... 600 V
 • Merací rozsah prúdu : 0,1 ... 400 A
 • Merací rozsah el. odporu: 0,1 Ω … 40 MΩ
 • Merací rozsah frekvencie: 0,001 Hz … 10 kHz
 • Merací rozsah kapacity: 0,001 … 100 μF
 • Merací rozsah teploty: -20 … 500 °C
 • Prepäťová kategória: CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
 • Kliešťový multimeter 770-2
  • Kliešťový multimeter 770-2
 • testo 770-2, kliešťový multimeter s funkciou pre meranie skutočnej efektívnej hodnoty (TRMS), vr. batérií, 1 sady meracích káblov a adaptéru pre TE typu K
 • Obj. č. 0590 7702
 • Merací rozsah napätia: 1 mV … 600 V
 • Merací rozsah prúdu: 0,1 … 400 A
 • Merací rozsah el. odporu: 0,1 Ω … 40 MΩ
 • Merací rozsah frekvencie: 0,001 Hz … 10 kHz
 • Merací rozsah kapacity: 0,001 … 100 μF
 • Merací rozsah teploty: -20 … 500 °C
 •  CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
 • Kliešťový multimeter 770-3
  • Kliešťový multimeter 770-3
 • testo 770-3, kliešťový multimeter s funkciou pre meranie skutočnej efektívnej hodnoty (TRMS), vr. batérií a 1 sady meracích káblov
 • Obj. č. 0590 7703
 • Merací rozsah napätia: 1 mV … 600 V
 • Merací rozsah prúdu: 0,1 … 600 A
 • Merací rozsah el. odporu: 0,1 Ω … 60 MΩ
 • Merací rozsah frekvencie: 0,001 Hz … 10 kHz
 • Merací rozsah kapacity: 0,001 … 60000 μF
 • Merací rozsah teploty: -20 … 500 °C
 • Prepäťová kategória: CAT IV 600 V; CAT III 1000 V

Aplikácie:

Presné kliešťové multimetre pre rôzne aplikácie

Unikátny kliešťový mechanizmus umožňuje cielené uchopenie jedného vodiča. Táto metóda umožňuje meranie prúdu, aj keď nie je možné vypnutie systému. Pomocou kliešťového multimetra možno merať niekoľko veličín naraz.

Pri používaní kliešťového multimetra musíte mať na mysli, že:

 • Merať sa dá iba jeden vodič naraz, tzn. uchopiť musíte iba meraný vodič.
 • Ak uchopíte vodič, ktorý odvádza zo slučky prúd a zároveň vodič, ktorý prúd do slučky privádza, v tomto momente potom meriate len unikajúce prúdy.
Clamp meter and multimeter
Leakage current probes

Kliešťový multimeter - pre ešte väčšiu presnosť

Sonda pre meranie unikajúceho prúdu je veľmi dôležité zariadenie umožňujúce prevedenia veľmi presných meraní v elektronike. Na rozdiel od klasického kliešťového multimetra je táto sonda veľmi citlivá, vďaka tomu možno merať extrémne malé prúdy.

Kvalitné, presné sondy na meranie unikajúceho prúdu disponujú dodatočnými funkciami, ako sú napr. meranie štartovacieho prúdu alebo meranie v rozsahu μA. To spravidla zahŕňa digitálny kliešťový multimeter, ktorý môžete okrem iného použiť v týchto oblastiach:

 • Meranie vodivosti a el. odporu,
 • Meranie napätia,
 • Meranie prúdu (TRMS).

Veľmi presné kliešťové multimetre od Testo - pre väčšiu bezpečnosť

Moderné meracie prístroje elektrických veličín od spoločnosti Testo sa vyznačujú kliešťovým mechanizmom, ktorý ponúka jednoduchú obsluhu. Mechanizmus bol navrhnutý tak, aby bolo možné spoľahlivo uchopiť jednotlivé vodiče. Týmto je zaistené spoľahlivé, bezkontaktné meranie prúdu, príp. ďalších el. veličín. Aj v prípade hustej spleti káblov o veľmi malých priemeroch si môžete byť istí, že bude meranie kliešťovým multimetrom úplne presné. Prístroj je vybavený dvojriadkovým displejom a funkciou pre automatické rozoznanie AC / DC prúdu.

Kliešťový multimeter testo sa vyrába v 3 variantoch:

 • testo 770-1 s unikátnym kliešťovým mechanizmom pre ľahkú obsluhu
 • testo 770-2 s adaptérom pre meranie teploty a meracím rozsahom v rade μA,
 • testo 770-3 s vylepšenou funkciou pre meranie skutočnej efektívnej hodnoty (TRMS) a Bluetooth pripojenie.
High-precision clamp meters testo 770

Meranie statických magnetických polí

Aby bolo možné merať jednosmerný prúd, vykonáva multimeter meranie el. odporu, ktoré je závislé na magnetickom poli. Toto umožní meranie statického magnetického poľa, čo je dôležité, pretože u jednosmerného prúdu sa pochopiteľne nevyskytuje žiadne striedavé magnetické pole.

Požadované magnetické rezistencie sú vybavené v medzere ústrojenstva. Ich veľmi slabý signál je nutné elektronicky zosilniť, prístroje sú teda vybavené zodpovedajúcimi kapacitnými zariadeniami a sú napájanie pomocou sieťového zdroja alebo batérií. Kliešťové multimetre pre meranie jednosmerného prúdu sú tiež vhodné pre meranie striedavého prúdu a tiež pre meranie DC / AC napätie. Ďalšie meranej veličiny sú:

 • el. odpor (jednotka ohm),
 • kapacita (jednotka farad),
 • frekvence (jednotka hertz).
Clamp meter for direct current measurement

Pomocník v každej situácii

DC kliešťový multimeter - prístroj na meranie jednosmerného prúdu - je vhodný pre údržbu a inšpekciu elektrických systémov a malých zariadení. Avšak využitím sondy prúdu ako je táto umožňuje nielen meranie DC prúdu, ale aj kapacity a el. odporu. Je tiež možné vykonať skúšku vodivosti. Pri meraní v ťažko prístupných miestach Vám pre ľahké vyčítanie príde vhod funkcia Hold - podržanie nameraných hodnôt na displeji.

Unikátny kliešťový mechanizmus umožňuje jednoduchú obsluhu aj za ťažkých situácií, ako napr. ak sú elektrické vodiče umiestnené príliš blízko seba v rozvádzači, meranie je teda spoľahlivé a bezpečné. Dodatočná funkcie pre meranie unikajúceho prúdu umožňuje prístroju merať dodatočné elektrické veličiny, a tým napomáha k ochrane celého systému. Merané hodnoty možno pohodlne odčítať na veľkom displeji a ihneď si urobiť obrázok o tom, ak je potrebné vykonať nápravné opatrenia v izolácii či údržbu systému.

 


Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt