Převodníky vlhkosti – efektivní měření vlhkosti

Převodník vlhkosti je přístroj, který je měří relativní vlhkost. Zpravidla měří vlhkost okolního vzduchu pomocí vlhkostního senzoru. Převodník je schopný převést naměřené hodnoty do standardizovaných výstupních signálů v rozsahu 0…20 mA nebo 0…10 V. V tomto formátu je pro digitální přístroje data snadnější dále zpracovat. Tímto způsobem může převodník samotný pomáhat k udržování stanovené hladiny vlhkosti v prostředí. Existují oblasti, kde má vlhkost značný vliv na úspěšnost procesů.

Vlastnosti, na které je nutno se soustředit při koupi nového převodníku vlhkosti:

 • Dlouhodobá stabilita přístroje
 • Možnost ukládání naměřených hodnot
 • Převedení výsledků měření na signály v rozsahu 4…20 mA nebo 0…10 V
 • Optimální ochrana přístroje před vniknutím vlhkosti do přístroje
   

 

application humidity transmitter

Přehled převodníků vlhkosti

testo 6681

testo 6621

testo 6651

testo 6631

Převodník rosného bodu

Humidity transmitter – fields of application and advantages

Převodníky vlhkosti jsou převážně využívány v průmyslu. Existují určitá odvětví, kde vlhkost hraje velmi důležitou roli. Například skleníky. Úroveň vlhkosti ve skleníku má přímý vliv na růst rostlin. I malá změna vlhkosti může mít neblahé následky.

Vlhkost okolního vzduchu je také důležitým faktorem v laboratorním prostředí. Samozřejmě dnes existuje velké množství možností pro měření vlhkosti a zajištění její požadované úrovně. Převodník vlhkosti nabízí právě tyto vlastnosti. Standardizovaná data z převodníku měření lze předat dalším měřicím přístrojům pro dodatečné zpracování.

Oblast klimatizační techniky je další sektor, kde je vyžadováno přesné měření. I zde je potřeba přihlížet k naměřeným hodnotám ve vztahu k dalším parametrům. Jinými slovy, u klimatizační techniky nejsou používány pouze převodníky vlhkosti. Jsou zde využívány i převodníky teploty a tlaku. Nyní máte možnost využít měřicí přístroje, které jsou schopné měřit několik klimatických veličin a převést výsledky měření pro další zpracování. Tak třeba kombinace převodníku vlhkosti a teploty je v praxi velmi běžná. A v některých případech je do této kombinace zapojen i převodník diferenčního tlaku.

Výhody převodníku vlhkosti:

 • Rychlé a efektivní měření vlhkosti
 • Převedení nebo předání výsledků měření pro další zpracování
 • Možnost kombinace s převodníkem teploty a tlaku (dle typu přístroje)
 • Snadná obsluha
 • Vysoká přesnost měření

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Kupujeme převodník vlhkosti – užitečné vlastnosti

Pokud plánujete koupi převodníku vlhkosti, dbejte na jeho vlastnosti, které pro Vás mohou být užitečné. V naší nabídce naleznete různé modely měřicích přístrojů s odlišnými vlastnostmi. Možnost integrace přístroje do autonomního systému se ukázala jako zvláště praktická. Tato možnost závisí převážně na množství a typu výstupů, kterými převodník disponuje. Na výběr jsou např. převodníky s reléovými, analogovými či ethernetovými výstupy. Nejlepším řešením je samozřejmě kombinace několika těchto výstupů u jednoho přístroje.

Hledáte-li převodník pro kritické aplikace, vysoká přesnost je hlavní podmínkou. Zvolený přístroj by se tedy měl vyznačovat perfektní dlouhodobou stabilitou měření. Kromě toho je možné přístroj používat pro další speciální aplikace, např. pro měření stopové vlhkosti. Převodníky disponují inteligentním konceptem kalibrace, na který se můžete spolehnout.

Při výběru vhodného převodníku vlhkosti mohou vyvstat otázky jako:

 • Pro jaké oblasti použití plánujete převodník využívat?
 • Jaké výstupy převodníku jsou dostupné pro jeho integraci?
 • Je možné provozovat dlouhodobě stabilní měření?
   
Humidity transmitter

Převodníky – široký výběr pro každou aplikaci

Převodník vlhkosti je měřicí přístroj navržený pro měření vlhkosti v okolním prostředí nebo ve vybraných oblastech či materiálech. Avšak kromě převodníků vlhkosti existují i převodníky pro další parametry měření. V závislosti na aplikaci je vhodné využít různých převodníků. Např. převodníky teploty nebo tlaku. Běžně využívaný převodník tlaku je převodník diferenčního tlaku. Některé typy přístrojů také kombinují měření různých hodnot mezi sebou.

testo humidity transmitter

Kombinované převodníky vlhkosti a teploty

Kombinace převodníku vlhkosti a teploty je v praxi velmi užitečná. Toto umožňuje provádět převod jak naměřené vlhkosti, tak teploty a výsledné signály vysílat přes příslušné výstupy. Některé přístroje disponují funkcí alarmu a upozorní vás, dostanou-li se měřené hodnoty mimo zadané meze. Toto vede k velmi vysokému stupni dostupnosti takového systému.

Výhody kombinovaného převodníku vlhkosti a teploty:

 • Efektivní měření dvou veličin najednou
 • Možnost převodu a přenosu dvou veličin
 • Možnost rychlé odezvy na vzniklou situaci díky funkci alarmu
   

Převodník vlhkosti s ochrannou proti vniknutí vlhkosti do přístroje

Otázka ochrany převodníku vlhkosti před vlhkostí samotnou v prostředí s velmi vysokým procentem vlhkosti je velice zajímavá. V naší nabídce naleznete přístroje se speciální ochranou právě pro tyto situace. Konstrukce převodníku brání před vniknutím vlhkosti dovnitř přístroje, takže nedojde k jeho poškození touto cestou. Kromě převodníků vlhkosti nabízíme také další přístroje pro měření klimatických veličin, které Vám pomáhají šetřit náklady a umožňují Vám reagovat na změny ve vnitřních klimatických podmínkách ještě rychleji.