Převodník tlaku – obsluha a použití

V mnoha oblastech může mít tlak značný vliv na jak parametry ve výrobě a průmyslu, tak na kvalitu produktu. Měření tlaku je tedy důležitým parametrem. Protože výsledky měření nemohou být vždy použity přímo elektronickými přístroji, je nutné využít funkce převodníků diferenčního tlaku. Měření diferenčního tlaku zahrnuje měření rozdílu mezi různými úrovněmi tlaku. Naměřené hodnoty jsou převedeny převodníkem diferenčního tlaku do standardizovaného výstupu 4...20 mA nebo 0...10 V.

Jaké vlastnosti by měl mít ideální převodník diferenčního tlaku?
 

 • Automatická nulování.
 • Jednoduché integrační možnosti
 • Rozdílové měření
 • V některých případech lze na převodníky diferenčního tlaku připojit sondy pro měření vlhkosti a teploty
   

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Převodníky diferenčního tlaku v detailu

Převodník diferenčního tlaku

Převodník diferenčního tlaku pro průmysl

Převodník diferenčního tlaku s výpočtem průtoku

Převodník diferenčního tlaku pro čisté prostory

Převodník teploty s měřením vlhkosti

Převodník tlaku je schopný měřit několik typů tlaku v závislosti na typu přístroje. Při hledání vhodného měřicího přístroje je proto důležité si ověřit model, o který máte zájem, aby vyhovoval požadavkům Vaší aplikace. Převodník tlaku je klasický příklad takového měřicího přístroje. V tomto ohledu je cílem převodníku měřit rozdíl mezi dvěma tlakovými úrovněmi.  Zpravidla jsou převodníky diferenčního tlaku schopné měřit i relativní tlak.

Relativní tlak je tlak vzhledem k atmosférickému tlaku (tlak okolního vzduchu) a díky tomu je možné měření pomocí převodníku diferenčního tlaku. Například v kotli při zvyšování teploty vzniká přetlak. Jeho velikost lze změřit právě pomocí přístroje pro měření diferenčního tlaku.

Další variantou je měření absolutního tlaku. Absolutní tlak je tlak vzhledem k tlaku ve vakuu. Takto je možné tento tlak  měřit pomocí převodníku tlaku. Avšak při změně tlaku okolního vzduchu nastanou rovněž změny u měřené hodnoty. Na tuto skutečnost je třeba při měření dávat pozor.

Nepleťte si však převodníky tlaku a převodníky vlhkosti. Převodníky vlhkosti jsou využívány pro sledování úrovně vlhkosti v místnosti a pro zajištění stálých klimatických podmínek. Na druhou stranu, převodníky tlaku kombinují následující funkce:

 • Kontrola tlaku
 • Přesná měření, díky kterým jste schopni včas reagovat na změny
 • Správa alarmu (v závislosti na typu přístroje)
 • Měření rychlostí proudění (v závislosti na typu přístroje)
   
Pressure transmitter

Výhody převodníků diferenčního tlaku

Ať už hledáte vhodný převodník teploty nebo tlaku, nejdůležitější nakonec budou vlastnosti každého individuálního přístroje. V naší nabídce naleznete řadu rozličných modelů pro různé oblasti využití. Můžete si např. vybrat převodník diferenčního tlaku s displejem nebo bez displeje.

Pokud hledáte komplexnější měřicí přístroj, u každého přístroje naleznete jeho seznam vlastností. Tak např. měřicí rozsah je indikací přesnosti přístroje. Je-li značně omezen, pak je v tomto rozsahu přístroj zvláště přesný, i při měření nízkého tlaku. Avšak při velkém měřícím rozsahu může docházet k drobným nepřesnostem.

Optimální vlastnosti převodníku diferenčního tlaku:

 • Malý měřicí rozsah
 • Dodatečné měření rychlosti proudění a objemového průtoku
 • Přesnost bez ohledu na teplotu
   
Testo pressure transmitter

Převodníky – oblast použití převodníků tlaku

Převodníky tlaku od firmy Testo jsou ideálními pomocníky při kontrole změn tlaku. Toto měření lze doplnit využitím převodníků teploty či vlhkosti. Některé modely převodníků tlaku jsou dokonce schopné vlastními senzory měřit teplotu a vlhkost . Oblast použití těchto převodníků je například při sledování objemových průtoků nebo důležitých procesů vysychání. A jsou zvláště nepostradatelné v oblasti klimatizační techniky.


Differential pressure transmitter with flow calculation

Převodníky s výpočtem průtoku

Naše nabídka také obsahuje převodník tlaku s výpočtem průtoku. Výhodou tohoto přístroje je měření tlaku, rychlosti proudění a objemového průtoku pomocí jediného měřicího přístroje. Malý měřicí rozsah 10 Pa znamená, že je přesnost měření velmi vysoká. Některé modely jsou vybaveny i měřením vlhkosti a teploty.

Výhody převodníku s výpočtem průtoku:

 • Dodatečné výpočty průtoku
 • Měření vlhkosti a teploty (dle typu přístroje)
 • Snadná obsluha
 • Přesné výsledky měření za velmi krátkou dobu
   

Porovnání převodníků tlaku

V naší nabídce máme různé typy převodníků tlaku. Zde máte možnost vidět porovnání jejich vlastností. Vysoce kvalitní měřicí přístroje jsou vyráběny v několika provedeních. Vlastnosti, které můžete porovnávat jsou například měřicí rozsah, přesnost a dlouhodobá stabilita měření. Dávejte pozor také na dodatečné funkce nebo vlastnosti, které by mohly být užitečné pro využití přístroje ve Vašich aplikacích. Například hledáte-li převodník tlaku pro čisté prostory, musí být převodník konstruován tak, aby jej bylo možné dobře integrovat do zdi místnosti. Model s displejem je pak ještě vhodnější a odečet naměřených hodnot bude velmi rychlý. Pokud je pro Vás rychlost reakce na vzniklou situaci důležitým faktorem, pak budete chtít převodník s funkcí alarmu.