Převodníky teploty a jejich význam

Převodníky teploty jsou převážně využívány v průmyslu. Byly speciálně navrženy pro převod tepelně závislých změn el. napěti či el. odporu na výstupní signály, které jsou další elektrická zařízení schopná přijmout. Tedy standardizované signály v rozsahu 4…20 mA a 0…10 V. Konverze je spolehlivá a rychlá a lze ji provádět i na velké vzdálenosti. Vývoj převodníků teploty značně zjednodušil související měření. Měřené hodnoty byly dříve přenášeny prostřednictvím kabelového připojení a bylo je možné zpracovat až později, po dokončení měření.

Vlastnosti, na které je dobré se soustředit při výběru nového převodníku teploty:

 • Integrované senzory pro měření vlhkosti
 • Vlastní sledování pomocí přístroje
 • Dostupnost analogových výstupů
 • Dlouhodobá stabilita měření
 • Vysoká přesnost měření
   

Najpredávanejší: testo 6681

Přehled převodníků teploty

testo 6681

testo 6621

testo 6651

testo 6631

Oblasti použití převodníků teploty

Design převodníku teploty umožňuje zaznamenávat teplotu ve vybraných oblastech. Například teplota v čistých prostorech, nebo dalších odvětvích průmyslu. Měření probíhá pomocí sondy nebo integrovaného senzoru. Teplota je měřena pomocí odporových senzorů. Přístroj převádí výsledky měření senzoru do standardizovaného výstupního signálu v rozsahu 4…20 mA nebo 0…10 V.

Využití převodníku vlhkosti pro získání dodatečných informací je velice zajímavé. Rovněž tak kombinace převodníku vlhkosti a teploty v jediném přístroji. Mnoho převodníků, které jsou schopné měřit teplotu, jsou také schopné měřit vlhkost. To znamená, že jeden měřicí přístroj lze využít pro měření více veličin. To šetří jak čas, tak peníze a také dilema, jakými senzory přístroj vybavit.

Příklady použití jsou různé. Převodníky teploty se běžně používají tam, kde teplota může mít značný vliv na produkty nebo danou oblast. Chladírny jsou oblíbeným příkladem. I velmi malé změny teploty či vlhkosti mohou způsobit ztrátu kvality u snadno se kazících potravin.

Z tohoto důvodu jsou velice populární převodníky teploty s funkcí alarmu. Jsou schopné vyslat varovný signál při překročení stanovených hraničních hodnot a upozornit Vás tak na vzniklou situaci. Pro Vás jako uživatele to znamená, že jste schopni na danou situaci reagovat včas, a tím jste schopni zachovat kvalitu Vašich produktů.

Kromě převodníků teploty a vlhkosti existují i další:

 • Převodníky tlaku
 • Převodníky objemového průtoku
   

Převodníky teploty a jejich vlastnosti

Převodníky teploty disponují různými vlastnostmi. Pokud chcete přístroj, který má za úkol pouze měření teploty a zpracování naměřených dat je možné použít jednodušší přístroj, než kdybyste chtěli provádět dlouhodobé měření kvality. Většina běžných převodníků je vybavena dvěma analogovými výstupy. Tím je umožněno měření jak teploty, tak vlhkosti.

Rozhodnete-li se pro nástěnný převodník teploty, je vhodné se ujistit, že je možné provádět vyčtení dat bez nutnosti sundávání převodníku ze stěny. Dalším důležitým faktorem je přesnost měření. Stejně tak jako jiné měřicí přístroje má převodník tepoty různé měřicí rozsahy. Pozornost by měla být věnována především přesnosti, v závislosti na tom, jak detailní si přejete měření.

Praktické vlastnosti převodníku teploty:

 • Vysoká přesnost měření
 • Funkce alarmu
 • Možnost dalších měření, například měření vlhkosti
   

Výhody převodníků teploty

Převodníky v naší nabídce, ať už to jsou převodníky teploty, vlhkosti nebo tlaku, nejsou primárně navrženy pouze pro měření. Disponují také dalšími výhodami. Například integrovanou funkcí diagnostiky. V závislosti na instalovaném softwaru, přístroj neměří pouze hodnoty, ale kontroluje další parametry. Ty mohou být např. napájecí napětí nebo elektrický odpor přívodních kabelů. Pokud dojde k poruchám u těchto parametrů, vyšle se příslušný varovný signál.

POP-Vorlage.jpg

Převodníky teploty jsou většinou vybaveny i pro měření vlhkosti. To se využívá především tam, kde jsou podmínky okolí kritické. Na klimatizační techniku jsou obecně kladeny velmi vysoké nároky, které musí být splněny, aby mohla být zajištěna kvalita produktů. Nehledě na to, má-li převodník funkci pro měření vlhkosti, existují jisté výhody, které vám poskytují všechny převodníky Testo:

 • Široké možnosti aplikací, např. automatická správa budov
 • Vysoký stupeň přesnosti měření
 • Vysoká spolehlivost výsledků měření
 • Bezproblémové sledování možných změn teploty a okolních podmínek
   

Převodníky teploty od Testo

Hledáte-li vysoce kvalitní převodník teploty, u kterého nebudete muset dělat žádné kompromisy, prohlédněte si převodníky v naší nabídce. Naleznete zde jak klasické převodníky teploty, tak také převodníky, které jsou mimo teploty schopné měřit i vlhkost. Kombinovaný převodník Vám může ušetřit značné náklady a zjednoduší Vaši práci. Zvláště v oblasti průmyslu využijete tento převodník pro hlídání kritických procesů.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt