Převodníky diferenčního tlaku a jejich funkce

V mnoha oblastech může mít tlak značný vliv na jak výsledky ve výrobě a průmyslu, tak na kvalitu produktu. Měření tlaku je tedy důležitým úkolem. Avšak protože výsledky měření nemohou být vždy použity přímo elektronickými přístroji, je nutné využít služeb převodníky diferenčního tlaku. Měření diferenčního tlaku zahrnuje měření rozdílu mezi různými úrovněmi tlaku. Naměřené hodnoty jsou konvertovány převodníkem diferenčního času, např. do rozsahu 4...20 mA nebo 0...10 V.

Jaké vlastnosti by měl mít ideální převodník diferenčního tlaku?

 • Automatická justáž nuly.
 • Jednoduché integrační možnosti
 • Rozdílové měření
 • V některých případech lze namontovat na přístroje pro měření vlhkosti a teploty
   

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Převodníky diferenčního tlaku v detailu

Převodník diferenčního tlaku

Převodník diferenčního tlaku pro průmysl

Převodník diferenčního tlaku s výpočtem průtoku

Převodník diferenčního tlaku pro čisté prostory

Je vhodné se zabývat problémem do detailu, aby bylo zajištěno efektivní používání převodníku diferenčního tlaku. Bez ohledu na typ měřeného tlaku, převodník diferenčního tlaku poskytuje měření pomocí digitálního přístroje a konverzi naměřených údajů do specifických měřicích rozsahů. V závislosti na výrobci toto znamená, že přístroje pracují na různých principech. Použité prvky zahrnují změny ve velikosti el. odporu, napětí nebo kapacity.

Existují převodníky diferenčního tlaku pro různé typy tlaků. V tomto ohledu existuje obzvláště běžné provedení převodníků diferenčního tlaku. Tento model převodníku měří rozdíl dvou různých úrovní tlaku. Aby bylo možné tento rozdíl měřit, existuje několik různých tlaků, které ovlivňují tlakový senzor. Výsledek je výstupní signál, který lze zobrazit v rozsahu 4...20 mA nebo 0...10 V. V zásadě je možné pomocí převodníku diferenčního tlaku měřit i relativní tlak.

Otázka, pro jaké oblasti použití se hodí převodník diferenčního tlaku, je velice zajímavá. Existuje totiž několik velice odlišných modelů přístroje. Některé mohou být např. použity pro sledování filtrovací systémy, ventilační systémy či větráky. Také je možné kontrolovat tlakové nádoby a jejich úroveň naplnění. Je však možné provádět i měření okolního tlaku v místnosti. Zde může mít smysl využít přístroj, který je schopen provádět i další měření, např. průtoku. Kombinace několika měřicích přístrojů pro získání ucelených výsledků měření je také jednou z možností.

Kromě převodníků diferenčního tlaku existují i převodníky dalších veličin. Interakce mezi hodnotami Vám také může usnadnit sledování konkrétních oblastí a Vaši schopnost včasně reagovat na jejich vývoj. Jsou to např.:

 • Jiné převodníky diferenčního tlaku
 • Převodníky teploty
 • Převodníky vlhkosti
 • Převodníky průtoku
 • Převodníky napětí
   
Differential pressure transmitter

There are also other transmitters in addition to differential pressure transmitters. Interaction between the values may also make it easier for you to keep an eye on specific areas and their evolution and to respond to them when problems occur there. These transmitters for example include:

Differential pressure transducers – a look at the equipment features

testo differential pressure transmitters

Ať už hledáte vhodný převodník teploty nebo tlaku, nejdůležitější nakonec budou vlastnosti každého individuálního přístroje.. V naší nabídce naleznete řadu rozličných modelů pro různé oblasti využití. Můžete si např. vybrat převodník diferenčního tlaku s displejem nebo bez displeje.

Pokud hledáte komplexnější měřicí přístroj, u každého přístroje naleznete jeho seznam vlastností. Tak např. měřicí rozsah je indikací přesnosti přístroje. Je-li značně omezen, pak je v tomto rozsahu přístroj zvláště přesný, i při měření nízkého tlaku. Avšak při velkém měřícím rozsahu může docházet k drobným nepřesnostem.

Optimální vlastnosti převodníku diferenčního tlaku:

 • Malý měřicí rozsah
 • Dodatečné měření rychlosti proudění a objemového průtoku
 • Přesnost bez ohledu na teplotu
   

Ordering differential pressure transmitters from Testo

Plánujete si pořídit převodník diferenčního tlaku a chtěli byste si vybrat z široké nabídky přístrojů? Pak se obraťte na Testo. V naší nabídce naleznete převodníky s různými vlastnostmi pro rozličné aplikace. Např. převodníky s displejem nebo bez displeje, vybavené funkcí alarmu a uživatelské nastavení hraničních hodnot. Z popisu přístroje také zjistíte, je-li schopný vykonávat další měření, jako např. rychlosti proudění nebo objemového průtoku.

Differential pressure transducer

Převodník s funkcí alarmu a sladění dat

Ne každý měřicí přístroj je schopný provádět sladění dat nebo analýzu. Avšak převodníky diferenčního tlaku, které se těmito vlastnostmi vyznačují, tvoří dobrý základ pro přesné výsledky měření a schopnost včasné reakce na vzniklou situaci. Nemusíte tedy provádět analýzu ručně, přístroj ji provede automaticky. Sladění údajů může také zajistit úspory času během údržby.


Převodníky se správou alarmu

Přístroje vybavené alarmem jsou zpravidla vhodné pro využití ve výrobě. A to neplatí jen pro převodníky. Přístroje pro měření teploty nebo vlhkosti mohou být také vybaveny funkcemi alarmu. To přináší hned několik výhod. Jako uživatel máte možnost nastavit si požadované hraniční hodnoty v definovaném rozsahu. Při jejich překročení pak dojde ke spuštění alarmu. Další výhody jsou:

 • Sledování bez nutnosti stálého ověřování
 • Spuštění alarmu při překročení hraničních hodnot
 • Možnost rychle reagovat na spuštěné alarmy
 • Komplexní možnosti monitorování pro velké systémy