Převodníky – přístroje pro měření se standardizovaným výstupem

Převodníky slouží k tomu, aby klasické fyzikální veličiny převedly na standardní elektrické signály. To znamená, že převodníky najdou využití v první řadě u elektronických měřicích přístrojů. Přitom existují různé typy, jako například převodník teploty nebo převodník tlaku. Výstupem jsou standardní signály, jako je 4 -10 mA nebo 0 – 10 V. Dnes jsou mnohé měřicí přístroje vybaveny tak, aby pracovaly především se standardními signály. Aby bylo možné porovnávat a zpracovávat různé fyzikální veličiny, je nezbytné použití převodníků.

Při nákupu převodníku existují různé faktory, které byste měli zkontrolovat a porovnat:

 • Co se měří?
 • Jaké jsou měřicí rozsahy?
 • Je integrováno monitorování?
 • Existuje analový výstup (4-20mA, 0-10V)?
 • Jaká je požadovaná přesnost?
   

Najpredávanejší: testo 6681

Převodníky – různé druhy

Převodník teploty

Převodník vlhkosti

Převodníky tlaku

Převodník diferenčního tlaku

Compressed air meter

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Převodníky se dnes trvale používají v průmyslové oblasti. Díky možnosti měřit fyzikální veličiny tímto způsobem, se ušetří mnoho času. Navíc je díky této technologii možné přenášet výsledky na větší vzdálenosti a poté je vyhodnocovat. Máte přitom možnost výběru z různých převodníků.

Převodníky například existují jako měření teploty. Tímto převodníkem mohou být vybaveny oblasti, ve kterých hraje teplota důležitou roli a musí být neustále sledovány. Vyhodnocení měření teploty je díky převodu na standardní signál velmi snadné. Toto platí také pro převodník vlhkosti. Částečně se také měřicí přístroje pro teplotu a vlhkost mezi sebou kombinují. Tím si ušetříte použití dvou přístrojů.

Převodníky tlaku jsou oblast sama o sobě, poněvadž zde se rozlišuje mezi různými variantami tlaku. Běžný je převodních diferenčního tlaku, který je schopen také měřit rychlost proudění.  Tlakové rozsahy převodníků mohou být velice rozdílné a to je výhodou pro aplikace v průmyslu

Differential pressure transmitter

Otázka, zda potřebujete převodník vlhkosti, převodník tlaku nebo převodník teploty, závisí na tom, v jaké oblasti má být přístroj použit. Teoreticky můžete také použít univerzální varianty, které umí změřit více veličin, ale tyto převodníky však často nejsou ve svých měřeních tak přesné.

Nejběžnějšími převodníky, které se používají v průmyslu, jsou převodníky pro oblasti:

 • Měření tlaku
 • Měření vlhkosti
 • Měření teploty
 • Měření proudění
Humidity transmitter

Transducers and their features

Měřicí převodníky vykazují rozdílné vlastnosti. Chcete-li například koupit převodník teploty, je dobré dát pozor na to, aby zajišťoval dlouhodobě stabilní měření a aby byla možná kalibrace i bez demontáže. Je dobré si zvolit přístroj, který disponuje rovněž integrovaným převodníkem vlhkosti. Takový přístroj má potom dva analogové výstupy.

U převodníku diferenčního tlaku hrají roli jiné parametry. Ujistěte se, že jste zvolili ten nejnižší tlakový rozsah, který ještě odpovídá vašemu rozsahu měření. Získáte tak velmi vysokou přesnost. Užitečný je integrovaný management alarmů, který můžete využít pro zajištění kvality. Mnoho převodníků tlaku navíc disponuje automatickou justáží nulového bodu. Ta zajišťuje vysokou dlouhodobou stabilitu a přesnost, která nezávisí na teplotě.

Důležité body při nákupu měřicích převodníků jsou:

 • Udávaný měřicí rozsah
 • Možné integrované signály pro alarm
 • Možnosti měření, jako je teplota a vlhkost nebo tlak
   
Temperature/ humidity transmitter

Převodníky měřených veličin od firmy Testo

Firma Testo dodává na trh celé spektrum přístrojů pro převod měřených veličin na standardní signál. Díky naší široce zpracované nabídce můžete využít možnosti výběru různých přístrojů. Jestliže například potřebujete měřící převodník pro kontrolu teploty a vlhkosti, najdete jej v našem sortimentu. Dokonce převodník rosného bodu je jeden z přístrojů, které si můžete objednat. Ten slouží ke sledování zbytkové vlhkosti a umí podat informaci o tom, zda není poškozována kvalita vyráběných produktů.


testo transmitter Ethernet

Převodník pro měření teploty a vlhkosti

Převodník vlhkosti nebo převodník teploty jsou klasickými přístroji pro použití v průmyslu. Tyto přístroje můžete u nás najít online v různých provedeních. Praktickou variantou, kterou můžete použít, je přitom kombinace se 2 analogovými výstupy. Přístroj se dá připevnit na zeď a lze jej proto použít i pro dlouhodobá měření.

Převodník teploty s sebou přináší mnoho výhod:

 • Lze je použít v automatické klimatizaci budov
 • Vysoká spolehlivost
 • Vysoká přesnost
 • Kontinuální sledování teplotních změn
   

Převodníky pro ostatní oblasti

Krátce jsme upozornili na to, že převodníky pro teplotu a tlak jsou přístroje, které se velmi často používají v průmyslu. V našem sortimentu však najdete také varianty, s nimiž jste schopni sledovat další měřené veličiny. Převodník funguje jako ethernetová sonda a můžete takto začlenit různé měřené veličiny. Pro zvláště jednoduchou integraci disponuje standardizovanými rozhraními. Tento typ přístroje má velmi rychlý přenos dat. Akumulátor zajišťuje, aby se naměřená data neztratila ani při výpadku proudu a aby je bylo možné znovu vyvolat.