Otáčkomery pre každú aplikáciu: rýchle, presné a praktické

Digitálny otáčkomer číselne zobrazuje namerané hodnoty na displeji. Okrem toho možno uložiť ako min./max./stř. hodnoty, tak aj poslednú nameranú hodnotu.

Z hľadiska rýchlosti meraní sa vysoko presné, optické metódy ustálili ako nadradené tým mechanickým. Avšak aj optické metódy samotné sa líšia v rýchlosti merania:

 • Odraz LED alebo laserového lúča
 • Svetelná závora
   

Rýchlostné meranie - všestranná účinnosť:

 • Široká ponuka otáčkomerov a stroboskopov - ideálny merací prístroj pre každú aplikáciu
 • Vysoko presné a rýchle meranie pomocou optických metód
 • Ihneď pripravené na meranie: otáčkomery a stroboskopy s ľahkou obsluhou
 • Prvotriedne meracie prístroje od lídra na trhu v oblasti prenosnej meracej techniky s neprekonateľným pomerom cena-výkon 

Najpredávanejší: testo 470

Od laserových otáčkomerov až ku stroboskopom - ideálny merací prístroj pre každú aplikáciu

S reflexnými značkami

Rev counter
Bezkontaktné meranie otáčok pomocou reflexných značiek.

Stroboskopy (bez reflexných značiek)

Speed measurement
Extrémne široký merací rozsah, krátka doba záblesku a presné meranie otáčok.

Stroboskopy - dostupné verzie

Stroboskop
Meranie rýchlosti pomocou LED stroboskopu alebo xenónovým stroboskopom.

Laserové alebo LED otáčkomery: ktoré sú lepšie?

U reflexnej metódy je emitovaný LED alebo laserový lúč na meraný objekt. Odrazený lúč je zachytený ako impulz optickým senzorom meracieho prístroja. Podľa aplikácie je vhodnejšie použiť buď LED alebo laserový otáčkomer. Rozdiely sú nasledovné:

LED otáčkomer

 • Lúč je ľahko rozptyľovaný objektívom prístroja. To poskytuje možnosť pokryť väčšiu plochu meraného objektu, v závislosti od vzdialenosti.
 • LED diódy majú nižšiu svietivosť ako lasery: to znamená, že nemôžu merať objekty, ktoré sú príliš ďaleko.
   

Laserový otáčkomer

 • Čím vyššia svietivosť a jas laseru, tým vzdialenejšie objekty možno merať.
 • Preto je meraná oblasť len veľmi malá
 • S laserovým otáčkomerom sa teda pri meraní nesmie vôbec pohybovať, aby sa docielilo správnych výsledkov merania


 

Odborné rady pre meranie otáčok

POP-rotation-application-01-2000x1500.jpg

Otáčkomery sú využívané vo veľkom množstve aplikácií. Najbežnejšie zahŕňajú napr. meranie rýchlosti otáčok vetrákov u klimatizačných či ventilačných systémov, meranie rýchlosti prepravníkových pásov a pod. Či už si vyberiete otáčkomer či stroboskop - meracie prístroje od Testo sa vyznačujú intuitívnou obsluhou a vysoko presným meraním. A s niekoľkými typmi od odborníkov môžete vykonávanie meraní ešte vylepšiť:

1. Čistota
Vždy dbajte na čistotu počas merania. Nielen na čistotu senzora, do ktorého mohli vniknúť nečistoty, ale aj na čistotu meraného objektu. Zvyšky špiny alebo oleja na meranom objekte môžu spôsobiť nedokonalú priľnavosť reflexné značky, ktorá sa počas merania pri vysokej rýchlosti môže odtrhnúť a meranie sa bude musieť opakovať.

2. Minimálna vzdialenosť
Aby boli zabezpečené optimálne podmienky merania pomocou otáčkomera, je vhodné nemerať príliš vzdialené objekty. Avšak dbajte aj na vlastnú bezpečnosť! Nepribližujte sa k rýchlo sa pohybujúcim objektom príliš blízko, aby ste sa vyhli zraneniu.

0563-0470-04.jpg

3. Reflexné značky
Vyhnite sa nechceným odrazom, ktoré znehodnocujú výsledky meraní využitím reflexných značiek. U väčšiny digitálnych otáčkomerov sú tieto súčasťou dodávky.

4. Stroboskop
Stroboskop je ideálny využiť na meranie, kontrolu či sledovanie malých vibrujúcich súčastí, ktoré sa pohybujú veľmi rýchlo a je k nim ťažký prístup. Stroboskop za využitia zábleskov vytvorí z pohybujúceho sa objektu objekt nehybný. Meňte frekvenciu zábleskov, kým sa meraný objekt nebude zdať nehybný, potom je frekvencia meraného objektu totožná so známou frekvenciou zábleskov.

5. Normy a nariadenia
Na ručné otáčkomery neexistujú žiadne oficiálne normy. Tie sa vzťahujú len na stacionárne otáčkomery, ktoré sa využívajú napr. v strojárstve.


Stroboskopy, otáčkomery a ďalšie meracie prístroje: celkový prehľad

Laser tachometer

Ďalšie meracie prístroje: merajte intenzitu osvetlenia a hluk

Chceli by ste merať hluk v cestnej doprave alebo u priemyselných procesov? potom sú hlukomery TTesto tým správnym riešením. Tieto ručné meracie prístroje merajú nielen rýchlo a ľahko, ale aj s veľmi vysokou presnosťou. Testo tiež ponúka vysoko presné luxmetre pre meranie intenzity osvetlenia. Podľa aplikácie si zvoľte buď luxmeter pre bežné meranie alebo vysoko komplexný merací prístroj, ako je napr. kombinácia luxmetra a záznamníka dát. Záznamníky dát sú obzvlášť ideálne pre vykonávanie dlhodobých meraní.

Vysoko výkonné meracie prístroje pre kvalitu ovzdušia

Veľkosť koncentrácia CO₂ je kľúčový parameter pri sledovaní vnútornej klímy a pohody prostredia. spolu s meracími prístrojmy CO₂ od Testo sa môžete spoľahnúť na absolútne presné výsledky merania. A pokiaľ ide o senzory CO, na tie sú kladené obzvlášť vysoké požiadavky. Pretože tento vysoko jedovatý plyn, ktorý je navyše úplne bez zápachu, musí byť detekovaný aj v tých najmenších koncentráciách, aby nedošlo k strate vedomia alebo ujme na zdraví. Meracie prístroje CO od Testo zaručujú presné meranie CO a včasné spustenie alarmov pri prekročení hraničných hodnôt.