Úryvek z brožury Znalosti z oboru chlazení – modul 1: Zvládnutí chladicích zařízení

Chladicí zařízení se stala v různých oblastech našeho každodenního života nepostradatelnými. Zajišťují optimální klimatizování budov, chladí průmyslové procesy a umožňují delší chlazení potravin a jejich mrazení. Výhody chladicích zařízení jsou ovšem doprovázeny značnou spotřebou zdrojů, která celosvětově stále stoupá a zatěžuje klima. O to je důležitější zařízení pro chladicí a klimatizační techniku profesionálně plánovat a efektivně provozovat.

Chladicí zařízení je uzavřený a ideálně hermeticky těsný systém potrubí, ve kterém cirkuluje chladivo. Chladivo je provozní látka, která při nízkém tlaku teplo přijímá a při vyšší teplotě a vyšším tlaku teplo odevzdává. Tyto tak zvané kompresní chladicí okruhy se skládají z minimálně čtyř hlavních komponentů, které jsou následně ve zkrácené formě blíže popsány. Provozní látky chladicího zařízení jsou chladivo a olej v kompresoru. Jejich výběr vyplývá z aktuálního použití ve spojení s ekologickou zátěží.

 

Přitom musí být při vyhodnocování a výběru zároveň zhodnoceny následující aspekty: 

  • Výroba komponentů, 
  • Rizikový potenciál provozních látek v případě úniku nebo havárie, 
  • Potřebná hnací energie pro poskytované chlazení  
  • Likvidace systému po skončení jeho provozuschopnosti.

1.1 Parametry efektivity chladicích zařízení

Dobrou srovnávací hodnotou u tepelných čerpadel je COP ((bold)) (CoefficientOfPerformance) nebo EER((bold)) (Energy Efficiency Ratio) u chladicích zařízení. Tato čísla odrážení poměr užitku a nákladů((bold)) ve speciálním provozním bodu zařízení k určitému okamžiku. 

Chceme-li pozorovat efektivitu chladicího zařízení po celý rok, má větší průkaznost hodnota SEER((bold)) (Seasonal Energy Efficiency Ratio). Zde dochází vedle provozu v plném výkonu a konstrukčního bodu také k vyhodnocování provozu chladicího zařízení v částečném výkonu. Z důvodu velmi různých okolních podmínek, ke kterým během roku dochází, je pozorování dílčího výkonu nanejvýš důležité. 

Efektivní regulace výkonu chlazení (frekvenční měnič pro regulaci výkonu kompresoru a regulace otáček ventilátoru kondenzátoru nebo výměníku tepla) je nutnost! Dodatečné a doplňující využití zásobníků tepelných medií (např. skladování ledu) může dílčí výkon nebo extrémní výkonové špičky vyrovnat a zaručit vyšší provozní zabezpečení a lepší disponibilitu zařízení.

To byl jenom malý výňatek. Chcete číst dále? Vyžádejte si tedy kompletní příručku Znalosti z oboru chladicích zařízení. Trvá to pouhou 1 minutu a profitujte z 2 další modulů a těchto kapitol:

Vyžádat zde

Help

afc254a879e4ddc77ca85a3c452bd24419eedbc9
Potvrďte
Akci nebylo možné dokončit

Obsah

Modul 1: Zvládnutí chladicích zařízení

1.1 Ukazatele účinosti  chladicích zařízení

1.2 Kritéria chladiv pro praktické použití

1.3 Hodnocení chladiv 

a) Hodnota GWP

b) Hodnota TEWI

1.4 Navrhování a efektivní provoz chladicích zařízení

Modul 2: Základy a hlavní komponenty chladicí techniky

2.1 Termodynamika

2.2 Čtyři hlavní komponenty kompresního chladicího okruhu

2.2.1 Výparník

2.2.2 Kondenzátor

2.2.3 Kompresor

2.2.4 Expanzní ventil 

2.5 Další důležité komponenty v chladicím okruhu

Modul 3: Správné měření na chladicích zařízeních

3.1 Zaznamenávání a vyhodnocení důležitých parametrů

3.2 Podchlazení

3.3 Přehřátí

 
Refrigeration Knowledge from Testo