Merač klímy - nepostrádateľný pre meranie rôznych klimatických parametrov

Merač klímy je cenným pomocníkom ako pre nastavovanie klimatizačných a ventilačných zariadení, tak aj pri hodnotení kvality vzduchu v miestnosti. Multifunkčný merač Vám umožní spoľahlivé a presné určenie klimatických parametrov akými sú CO₂, vlhkosť vzduchu, teplota vzduchu a absolútny tlak. Tento merač ide ďalej ako klasický hygrometer pre čisté zisťovanie vlhkosti vzduchu. Pomocou možného pripojenia rôznych voliteľných snímačov a sond možno identifikovať rôzne klimatické faktory.

Would you welcome some advice?

V online konfigurátore môžete ľahko zostaviť svoju vlastnú kombináciu meracích prístrojov, sond a príslušenstva.

Multifunkčný merač klímy so sebou prináša nasledujúce prednosti:

 • Možno optimálne nastaviť klimatizačné a ventilačné zariadenie
 • Hodnotenie kvality vzduchu alebo merania pre vytvorenie pohody
 • Mnohé možnosti kombinácie s rôznymi snímačmi a sondami pre optimálne meranie
 • Jednoduchá manipulácia
 • Mobilný dizajn

Prehľad multifunkčných meracích prístrojov


testo 400 multifunkčný merací prístroj

testo 400 universal IAQ instrument
 •  Ideálne pre meranie v zhode s platnými normami
 • Asistent merania pre sieťové meranie VAC a meranie pohody prostredia (PMV / PPD)
  • Vysoko presné, individuálne kalibrovateľné sondy
  • Sondy je možné jednoducho vymeniť bez reštartu prístroja
  • Kompletnú dokumentáciu môžete vytvoriť priamo na mieste merania

 

testo 440
multifunkčný merací prístroj

testo 440 multifunctional measuring instrument
 • Ideálne pre rýchle a intuitívne meranie
 • Jasne štruktúrované menu merania pre všetky VAC aplikácie Pripojenie rádiových sond pomocou Bluetooth® pre väčšiu pohodu merania a menej otravné kabeláže
 • Vysoko presné, individuálne kalibrované sondy
 • Interná pamäť až pre 7 500 nameraných hodnôt a USB rozhranie pre export protokolov merania

Praktický průvodce – Měření proudění v klimatizačních kanálech


Praktická přiručka jak měřit průtok v potrubí podle DIN EN 12599.
 

Practical guide – Comfort level measurement at the workplace


How to ensure a pleasant and comfortable ambient atmosphere at workplaces using Testo measuring technology.

Tipy a triky pre meranie prúdenia

Profitujte IU z týchto tém

Najdôležitejšie sondy pre každú aplikáciu
Správne prevedenie merania pri kolaudácii podľa STN EN 12599
Rozoznanie a zabránenie chybám v meraní

Porovnanie produktov (PDF) Jeden prístroj pre všetky merania: ušetrite s multifunkčným meracím prístrojom

Už ste niekedy premýšľali nad tým, že si zaobstaráte multifunkčný merací prístroj?

Multifunkčné meracie prístroje disponujú mnohými výhodami, ktoré Vám uľahčia Vašu každodennú prácu:

 • Staráte sa o údržbu iba jedného prístroja a ste vybavení merať všetky dôležité IAQ parametre
 • Sami si zvolíte sondy, ktoré sú vhodné pre Vaše meranie, a môžete ich obmieňať, ako uznáte za vhodné
 • Investujete iba do jediného meracieho prístroja a dlhodobo zbierate výhody, ktoré táto robustná a inteligentná technika prináša

 

Zaujali sme Vás? Potom sú naše multifunkčné meracie prístroje práve pre Vás.
 

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Meranie klímy pre presné zistenie vlhkosti vzduchu

VV rámci merania klímy je určenie vlhkosti vzduchu faktorom, ktorý je pre vás veľmi dôležitý. Lebo správna vlhkosť vzduchu v miestnosti prispieva nielen k pohodovému pocitu, ale aj k zachovaniu zdravia. Každý merač klímy Testo je kvalitným prístrojom pre presné zistenie vlhkosti vzduchu v rôznych priestoroch. Lebo už malé prekročenie odporúčanej vlhkosti vzduchu v miestnosti môže viesť k tvorbe plesní.

Testo vám ponúka merače, ktoré môžu byť zodpovedajúcim spôsobom vybavené alebo prestrojené voliteľnými sondami a snímačmi, aby spoľahlivo indikovali pleseň aj vo vzduchu miestnosti. Pretože ide v rámci optimálnej vlhkosti vzduchu v miestnosti o veľmi citlivú tému, mal by merač dodávať veľmi presné hodnoty vlhkosti. Pomocou merača bytovéj klímy Testo ste na tej správnej strane, pretože neustále dodáva vysoko presné výsledky.

Cez komplexné techniku možno s každým meračom vlhkosti Testo veľmi jednoducho manipulovať. Prístroje disponujú s menu, ktoré sú závislé na snímačoch, a tiež voliteľné užívateľské profily pre typické použitie.

Climate measurement

Najmä efektívne pre meranie vlhkosti je dokumentácia nameraných dát priamo na mieste, pretože merač je možné spravidla používať mobilne.

V závislosti na prístroji je integrovaná rýchlotlačiareň Testo, ktorá umožní ihneď na mieste vyhotoviť výtlačok protokolu nameraných dát. Tento výtlačok môžete použiť ako doklad pre svoju prácu. Prístroje bez integrovanej tlačiarne je možné bez problémov vybaviť dodatočne.

Praktické vlastnosti meračov klímy:

 • Ukladanie nameraných hodnôt
 • Dokumentácia výsledkov na mieste
 • Jednoduchá mobilná manipulácia
Testo air meter
Měřič klimatu

Multifunkčný merač klímy vám môže byť veľkou pomocou, nielen pokiaľ vykonávate meranie vlhkosti, ale aj pokiaľ má byť zistených viac rôznych klimatických parametrov. V závislosti na prístroji možno merač klímy vybaviť pomocou rôznych snímačov a sond tak, aby bolo možné určiť hodnoty, ako je napríklad absolútny tlak, teplota vzduchu alebo objem CO₂ vo vzduchu. Funkcie vychádzajú teda nad rámec čisto merača vlhkosti a umožňujú zisťovanie rôznych klimatických parametrov iba pomocou jediného prístroja. Multifunkčný merač klímy je vám tak oporou pri zisťovaní rôznych faktorov pre hodnotenie kvality vzduchu v miestnosti, a takisto aj meranie pre zaistenie pohody v miestnosti. Slúži vám navyše ako dôležitý pomocník pre presné nastavenie ventilačných a klimatizačných zariadení.

Moderné multifunkčné merače poskytujú nasledujúce prednosti:

 • Jednoduché odpočítanie presných nameraných hodnôt na displeji Zistenie mnohých rôznych klimatických parametrov iba pomocou jediného prístroja
 • Voliteľné snímače a sondy umožňujú dodatočné vybavenie merača podľa individuálnych potrieb

Optimálna kvalita vzduchu - najlepšie ju "máte v ruke" vďaka moderným meračom

Pre optimálnu kvalitu vzduchu hrajú dôležitú úlohu rôzne faktory. Pomocou merača bytovej klímy môžete zistiť teplotu, vlhkosť vzduchu alebo tiež objem CO₂ v miestnosti. Meranie týchto parametrov poskytuje dobrý základ pre hodnotenie kvality vzduchu v miestnosti.

Pomocou zodpovedajúcich snímačov a sond máte ďalej možnosť zisťovať ešte ďalšie merané hodnoty pre určenie kvality vzduchu. Tak je napríklad možná maximálne presná indikácia plesníPre hodnotenie kvality vzduchu, ktorá bude mať výpovednú hodnotu a bude komplexná, nestačí teda čisto samotný merač vlhkosti vzduchu.

Merače Testo vám umožnia vďaka prestrojeniu voliteľnými snímačmi a sondami upraviť možnosti merania podľa svojich individuálnych potrieb.

Správne nastavenie ventilačných a klimatizačných zariadení pomocou merača klímy

Je vašou úlohou nastaviť ventilačné a klimatizačné zariadenie? Potom potrebujete precízny merač, ktorý vám dodá presné hodnoty. Pretože už malé odchýlky môžu u klimatizačných a ventilačných zariadení zapríčiniť problémy. Nemôžete si dovoliť pracovať s približnými hodnotami.

Merače Testo majú termický anemometer a vrtuľový anemometer pre meranie rýchlosti vzduchu, a takisto objemového prúdu vo ventilačnom kanáli. Tieto možnosti je možné individuálne pripojiť. Merač tu ponúka intuitívnu obsluhu s jasne štruktúrovaným menu pre meranie objemového prúdu, stupňa turbulencie alebo tiež chladiaceho a vykurovacieho výkonu.

Pomocou kvalitných digitálnych sond existuje množstvo možností kombinácie, aby ste boli najlepšie vybavení pre každý merací úkon.