Meracie prístroje CO - vždy v bezpečí s technikou od Testo

Obsah oxidu uhličitého (CO2) vo vzduchu je indikátorom kvality vnútorného ovzdušia - za predpokladu, že dýchanie osôb v miestnosti je hlavným zdrojom emisií CO2. Meracie prístroje so senzormi pre meranie CO2 Vám umožňujú tento dôležitý parameter spoľahlivo sledovať: pretože s klesajúcou kvalitou vnútorného ovzdušia (zvyšujúce sa koncentrácie CO2 vo vzduchu) klesá aj výkonnosť zamestnancov.

Na stiahnutie: Whitepaper testo 160 IAQ

Carbon dioxide meter
Testo Whitepaper "CO₂ monitorovanie a vnútorná pohoda prostredia".

Čo je CO₂?

Pri vydychovaní uvoľňujeme bezfarebný plyn, ktorý je tiež bez zápachu a nazýva sa oxid uhličitý - plynná kombinácia uhlíka a kyslíka, ktorá je škodlivá ľudskému zdraviu a pri veľmi vysokých koncentráciách môže byť až smrteľná:

 • Pri koncentráciách> 150 000 ppm môže dôjsť k strate vedomia
 • Hraničná hodnota pre koncentráciu CO2 vo vzduchu v kanceláriach je 1 000 ppm
 • Optimálna hodnota je 400 ppm

 

Výhody meracích prístrojov CO2 od Testo

 • Jednoduché a presné meranie
 • Robustné a z praxe overené meracie prístroje
 • Ideálny pre sledovanie a optimalizáciu vnútorného ovzdušia
 • Neprekonateľný pomer cena-výkon

 

Jednoducho ešte účinnejšie: prehľad najpredávanejších prístrojov na meranie CO2


Meracie prístroje CO s pripojiteľným sondami

Measure CO₂

Okrem koncentrácie CO2 merajú aj ďalšie IAQ parametre - stačí pripojiť vhodnú sondu.

Meracie prístroje CO s integrovanými sondami

Testo CO₂ measuring

Klasické riešenie pre bleskové meranie koncentrácie CO2.

Sondy

Measure CO₂

Sondy pre meranie CO₂, IAQ sondy a ďalšie sondy pre meranie vnútornej klímy - vhodné pre Vaše meracie prístroje od Testo.

CO₂ záznamník
 

CO₂ data logger testo 160 IAQ

Záznamník pre monitorovanie vnútornej kvality vzduchu.

Kdekoľvek chcete merať CO2: spoľahnite sa na Testo!

Vnútorná pohoda prostredia

Facility management

5 trikov pre efektívne meranie CO₂!

Veľmi rýchlo možno zhrnúť, ktorý prístroj na meranie CO2 je možné použiť pre spoľahlivé meranie spalín: každé meradlo od Testo spĺňa tie najvyššie požiadavky profesionálnych užívateľov po celom svete. Aby ste teda docielili maximálnej presnosti merania s Vaším prístrojom pre meranie CO2, máme pre Vás 5 praktických rád::

 1. Vyberte si vhodný merací prístroj:
  Hľadáte prístroj pre vykonávanie nepretržitého merania alebo prístroj na sporadické kontroly na rôznych miestach merania? Podľa typu aplikácie pre vás bude ideálny odlišný merací prístroj, tak napríklad stacionárny záznamník dát CO2 alebo mobilný prístroj na meranie CO2 a kvality vnútorného klímy ako je napr. Testo 480.
 2. Vezmite do úvahy okolité podmienky:
  Prach, nečistoty a vlhkosť môžu mať značný vplyv na meranie a teda na finálne výsledky.
 3. Nedýchajte na senzor / sondu:
  Vzduch, ktorý dýchate je nasýtený oxidom uhličitým, ak ho vydýchnete na senzor, ovplyvníte tým meranie. Jednoducho využite stojan a posuňte sa na jednu
 4. Vykonávajte meranie v rovine hlavy:
  Meranie na pracoviskách vykonávajte v úrovni hláv osôb, ktoré tu pracujú.
 5. Vykonávanie priebežných kontrol pri vysokej koncentrácii CO2:
  Ak nahrávate vysoké koncentrácie CO2, môže byť problém u ventilačného systému. Rýchle overenie koncentrácie CO2 v miestnosti je vždy naporúdzi.

 

Objavte ďalšie meraciu techniku od Testo!

Čo by ste chceli merať? U nás môžete nájsť merací prístroj, ktorý spĺňa najvyššie požiadavky na každý parameter VAC: teplotu, vlhkosť, prietok, tlak, meracie prístroje pre chladiace systémy, záznamníky dát a mnoho ďalšieho.

testo-400-Web-Images-CO2-Measuring-Instrument-2-2000x1500px.jpg

Meranie rýchlosti prúdenia a IAQ parametrov v jednom

Chcete nastaviť systém vetrania a klimatizáciu alebo riadiť kvalitu vnútorného vzduchu? Potom zmerajte všetky parametre VAC iba jedným prístrojom. Ktorý? Tu nájdete vhodné multifunkčné meracie prístroje pre vaše aplikáce.

Záznamníky dát pre meranie IAQ parametrov

Jednoduchý spôsob sledovania kvality ovzdušia v miestnosti, kde sa vyskytuje veľké množstvo osôb - úplne bezdrôtovo pomocou WiFi. Či už sa jedná o otvorené kancelárie, múzeá alebo materské škôlky: WiFi záznamník dát testo 160 IAQ je pre Vás ideálnym pomocníkom.

Analyzátory spalín

Zaistite efektívny systém vykurovania s vysoko presnou analýzou spalín. Tieto analyzátory spalín zaručujú, že môžete pracovať efektívne.

Vysoko nebezpečný oxid uhoľnatý môžete rýchlo zaznamenať ako individuálny parameter pomocou špeciálneho meracieho prístroja CO.

Naše odporúčanie pre meranie hluku, osvetlenia a otáčok

 • Testo ponúka ideálne riešenie pre riadenie priemyselného hluku a hluku z okolitého prostredia. Vyberte si hlukomer, ktorý zodpovedá vašim požiadavkám.
 • Vysoko presné luxmetre Vám pomáhajú nastaviť optimálne svetelné podmienky.
 • Či už zvolíte bezkontaktné meranie otáčok pomocou kombinácie reflexnej značky a lasera alebo kontaktné meranie pomocou odvalovacieho kolieska: vyberte si z našej ponuky otáčkomerov podľa svojho.