Luxmetre Testo: rýchle, spoľahlivé, vysoko presné

Osvetlenie a distribúcia svetla majú zásadný vplyv na faktory, ako sú výkonnosť zamestnancov a bezpečnosť práce. Spolu s luxmetramyTesto zaručíte optimálne svetelné podmienky na pracovisku. Typické oblasti použitia pre bežné meranie intenzity osvetlenia pomocou luxmetra Testo sú nasledovné:

 • Meranie intenzity osvetlenia na pracoviskách a vo verejných budovách.
 • Distribúcia svetla v múzeách či výstavách
 • Svetelné podmienky u výrobných liniek

Najpredávanejší: testo 540

Meranie intenzity osvetlenia pomocou luxmetra - ako to funguje?

Svetelný výkon (jednotka: lumen) medzi svetelným zdrojom a osvetlenou oblasťou je meraný pomocou jednotky lux (lx). Osvetlenie je presne jeden lux, keď svetelný výkon o hodnote jeden lumen (lm) rovnomerne osvetľuje plochu o veľkosti jedného metra štvorcového. Prístroj, ktorý meria hodnotu lux je označovaný ako luxmeter alebo aj ako fotometer.

Luxmeter pre každého - od nováčikov až po profesionálov

Luxmetre s pripojiteľnými sondami

Lux meter
Okrem intenzity osvetlenia je tako možné merať ďalšie IAQ parametre - jednoducho pripojte príslušnú sondu.

Luxmetre s integrovanými sondami

Luxmeter
Zvlášť jednoduchá obsluha vďaka kompaktnému, praktickému prevedeniu.

Sondy

Measure the light intensity
Sondy Lux na meranie intenzity osvetlenia - kompatibilný s luxmetramy s pripojiteľným sondami.

Záznamníky dát

Light meter
Sledovanie intenzity osvetlenia a ďalších parametrov pohodlne pomocou WiFi záznamníkov dát a archivácia nameraných hodnôt online v Testo-Cloudu.

Výhody Luxmeterov Testo

Ako líder na trhu prenosnej meracej techniky ponúka Testo praxou osvedčené luxmetre:

 • Kompaktné prevedenie: ručné luxmetre sú obzvlášť vhodné pre rýchle, nekomplikované meranie
 • Svetelné senzory zodpovedajú senzitivite ľudského oka
 • Pohodlné odčítané namerané hodnoty pomocou funkcie Hold
 • Rýchlosť meraní v poradí sekúnd: ideálne pre rýchle náhodné merania na pracoviskách alebo predajniach
 • Veľký, čitateľný displej a zobrazenie min./max. hodnôt jedným stlačením tlačidla

Merajte intenzitu osvetlenia na pracovisku: pomocou vysoko presných luxmetrov Testo.

S prístrojom Testo sa meria lepšie: čo by ste mali vedieť o luxmetroch

Oči sú pre človeka tým najdôležitejším vnemovým orgánom. Viac ako 80% informácií spracovávame vizuálne. Z toho vyplýva, že čím je okolité prostredie tmavšie, tým je pre nás zložitejšie z neho získať nejaké informácie. Preto sú pre nás dobré svetelné podmienky tak dôležité, aby mohli naše oči vykonávať vizuálne úlohy bez námahy a spoľahlivo, ale tiež kvôli zamedzeniu poškodenia zdravia a nebezpečenstva. Spolu s luxmetrom Testo budete schopní dosiahnuť zhody s právnymi normami a hraničnými hodnotami pre pracovisko, ako sú napr. :

 • Výrobné linky
 • Operačné sály
 • Pracovné stanice s PC
 • Galérie a múzea
 • Verejné knižnice
   

Luxmetre by mali spĺňať isté parametre, aby boli schopné merať intenzitu osvetlenia a svetelné podmienky presne a spoľahlivo:

 1. Typ senzora: u luxmetra je typ senzora obzvlášť dôležitý, pretože musí byť schopný zachytiť okolité svetlo tak, ako ho vníma ľudské oko. Oči majú rôznu citlivosť na farby a vlnovej dĺžky a vnímajú žltú a zelenú farbu oveľa lepšie ako napr. červenú alebo modrú. Túto skutočnosť musí senzor odrážať..
 2. Krivka V-Lambda: luxmetre, ktoré vyhodnocujú intenzitu osvetlenia podľa V-Lamda krivky (krivka spektrálnej citlivosti), sú vhodné pre všetky bežné zdroje svetla.
 3. Obsluha: prehľadné a štrukturované menu napomáha k intuitívnej obsluhe. Týmto je navýšená presnosť a účinnosť prístroja, pretože sa možno vyhnúť chybám merania plynúcich z nesprávneho zadania merania. Luxmetre Testo sú v tomto ohľade perfektné.
 4. Veľkosť displeja: luxmetre - tak ako všetky meracie prístroje - by mali disponovať veľkým, prehľadným displejom pre jednoduché a presné odčítanie nameraných hodnôt. Týmto sa dá vyhnúť nesprávnym odpočítaným údajom, najmä ak je nutné vykonávať meranie veľmi rýchlo.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Špeciálne luxmetre a ďalšie meracie prístroje od Testo

Luxmeter

WiFi záznamník dát s integrovaným luxmetrom

The first choice instrument specifically for the long-term recording of measurement data is a data logger. This means, for instance, that sensitive and valuable exhibits in museums and archives can be given outstanding protection using a WiFi data logger. An air velocity & IAQ logger with an integrated lux sensor, along with other sensors for recording temperature, humidity and UV, ensures comprehensive monitoring of the ambient conditions and illumination in museums. Convenient: functions such as data storage in the Testo Cloud and real-time alarm via e-mail.

Luxmetre ako externé sondy

Sledujte na svetle citlivé exponáty pomocou externých sond Lux. Jednoducho sondu pripojte k príslušnému záznamníku dát a môžete sa tešiť spoľahlivému meraniu intenzity osvetlenia. Namerané hodnoty sú spracovávané priamo v sonde, takže ani extrémne dlhý prívodný kábel nenaruší presnosť nameraných hodnôt.

Hlukomery

Spolu s hlukomermy Testo ste ideálne vybavení pre meranie priemyselného hluku a hluku z okolitého prostredia. Vyberte si merací prístroj, ktorý sa hodí práve pre Vašu aplikáciu a zaistite, aby boli hraničné hodnoty a normy v oblasti Vašej zodpovednosti vždy dodržiavať.

Otáčkomery

Otáčkomery Testo sú Vašim ideálnym pomocníkom pre aplikácie z oblasti klimatizácie alebo priemyselnej výroby. Ponúkame ako prístroje pre nekontaktné meranie (kombinácia reflexných značiek a lasera), tak pre kontaktné meranie (odvalovacie kolieska).

Naše odporúčanie pre meranie CO a CO₂

Hľadáte vhodné prístroje na meranie vnútornej klímy? V našej ponuke sú aj prístroje na meranie týchto parametrov. Dosiahnite vysoko presného a spoľahlivého merania oxidu uhličitého prostredníctvom meracích prístrojov CO2 od lídra na trhu v oblasti prenosnej meracej techniky. A pokiaľ ide o meranie spalín, potom pre Vás máme meracie prístroje CO. Naše vysoko citlivé senzory CO zachytia aj tie najmenšie koncentrácie nebezpečného plynu a prístroj vydá ako optické, tak akustické varovanie.