Inteligntné teplomery : využívajte inovatívne meracie technológiu prostredníctvom smartfónu

Vďaka inteligentným teplomerom je teraz možné merať izbovú teplotu za pochodu. Inteligentné teplomery zaznamenávajú teplotu nezávisle na mieste merania a prenášajú hodnoty do martfónu pomocou bezdrôtového spojenia. Následne môže byť vykonané vyhodnotenie. To možno vykonávať aj u viac od seba vzdialených bodov merania súčasne. Prístroje ako testo 115i alebo testo 805i a 905i ponúkajú pohodlné meranie teploty pomocou bezdrôtového pripojenia. Mobilné zariadenia sa stávajú najdôležitejším príslušenstvom, pretože predstavujú riadiacu jednotku pre inteligentné teplomery. Aplikácia zabezpečuje zaznamenávanie dát, ukladanie a systematické vyhodnocovanie. Je dokonca možné vypočítať jednotlivé parametre z inteligentných teplomerov samostatne, ako napríklad pre klimatizačné systémy. Inteligentný teplomer ponúka mnoho výhod:

  • Nezávislosť na mieste merania
  • Použitie aplikácie k vyhodnoteniu dát
  • Objasnenie zmien na displeji
  • Prenos dát vo formáte PDF alebo v Exceli

Prehľad inteligentných sond testo

testo 115i

testo 115i – smart telefónom ovládaný kliešťový teplomer

Pre servis klimatizačných a chladiacich zariadení a pre meranie výstupnej teploty a teploty spiatočky.

testo 905i

testo 915i – smart telefónom ovládaný teplomer

testo 905i – smart telefónom ovládaný teplomer

testo 805i

testo 805i – smart telefónom ovládaný infračervený teplomer

Pre bezdotykové meranie teploty stien, ističov a komponentov klimatizačných systémov.

Teplomery pre smartfóny: Meranie prostredníctvom aplikácie ponúka výhody

Ak sa používa inteligentný teplomer, môžu byť dáta zhromažďované systematicky. Dáta týkajúce sa teploty alebo iných parametrov sa do smartfónu odosielajú bezdrôtovo a následne je možné ich pohodlne zobraziť. Aplikácia umožňuje zobrazenie nameraných hodnôt v tabuľke alebo v grafe, čo umožňuje zobrazenie priamych viditeľných teplotných zmien. Už žiadne únavné porovnanie jednotlivých hodnôt! Jeden pohľad je všetko, čo je potrebné na overenie, či je potrebné podniknúť nejaké kroky. Ak napríklad stúpajú teploty v chladiacom sklade, je treba konať okamžite. Bez merania, ktoré je možné zaznamenať rýchlo, jasne a v pravidelných intervaloch, trvá zistenie chyby v systéme príliš dlho. Teplomer pre smartfóny umožňuje rýchlejšiu detekciu chýb. Namerané dáta a vyhodnotenie možno vytvoriť a odoslať ako protokol o meraní. Dostupné sú formáty PDF a Excel. Tieto správy možno preto zdieľať s ostatnými členmi tímu alebo s údržbou. Odosielanie je možné priamo e-mailom cez mobilné zariadenia. Inteligentné teplomery v kombinácii s aplikáciou pre smartfóny ponúkajú výhody pre všetkých účastníkov, pretože šetria čas, zabraňujú chybám a zaisťujú vyššiu mieru presnosti merania a vyhodnotenia. Spoločnosti tak pracujú oveľa efektívnejšie.

Dôležité predpoklady pre používanie aplikácií pre inteligentné teplomery sú:

  • Aspoň Android 6
  • Aspoň iOS 10
  • Bluetooth 4.0 pre prenos dát
  • Smartfó alebo tablet s pripojením k internetu (pre odosielanie protokolov o meraní)

Meracie prístroje pre smartfóny: Inteligentnejšie meranie znamená väčšiu efektivitu

Inteligentné teplomery nie sú jediným meracím prístrojom, ktorý možno v aplikácii Testo ovládať pomocou inteligentného telefónu. Určiť a vyhodnocovať je možné tiež vlhkosť. Zahrnuté sú tiež ďalšie parametre, ako je tlak alebo prietok. Vykonáva sa meranie vysokého a diferenčného tlaku a možno tiež merať rýchlosť prúdenia vzduchu a objemové prietoky. Technici klimatizačných a chladiacich systémov a kúrenári môžu ťažiť z rôznych sád, ktoré obsahujú všetky príslušné meracie prístroje. Inteligentné teplomery sú iba jednou súčasťou, spolu s vlhkomermy, termickými anemometrami a vrtulkovými anemometrami. Tieto praktické sady sú navrhnuté pre každodenné použitie a obsahujú všetky meracie prístroje potrebné pre použitie v klimatizačných systémoch alebo v kurenárstve. Všetky prístroje sú navrhnuté pre ovládanie pomocou inteligentného telefónu a umožňujú bezdrôtové zobrazenie nameraných hodnôt.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

testo 605i – thermohygrometer operated by smartphone

testo 605i

testo 605i – smart telefónom ovládaný termohygrometer

Pre meranie teploty a vlhkosti vzduchu v priestoroch a kanáloch.

testo 405i – thermal anemometer operated by smartphone

testo 405i

testo 405i – smart telefónom ovládaný termický anemometer

Pre meranie rýchlosti prúdenia vzduchu, teploty a objemového prietoku vo vzduchotechnických kanáloch.

testo 410i – vane anemometer operated by smartphone

testo 410i

testo 410i – smart telefónom ovládaný vrtuľový anemometer

Pre meranie rýchlosti prúdenia vzduchu, teploty a objemového prietoku na vzduchotechnických výustkách.


testo 510i – diferenční tlakoměr ovládaný chytrým telefonem

testo 510i

testo 510i – smart telefónom ovládaný diferenčný tlakomer

Pre meranie diferenčného tlaku, rýchlosti prúdenia vzduchu a objemového prietoku.

testo 549i – high-pressure measuring instrument operated by smartphone

testo 549i

testo 549i – smart telefónom ovládaný prístroj na meranie vysokého tlaku

testo 549i – chytrým telefónom ovládaný prístroj na meranie vysokého tlaku

Inteligentné sondy sada
pre HVAC / R

Inteligenté sondy: Osem meracích prístrojov v jednej rodine

Smartphone Hygrometer

Mobilné meracie prístroje Inteligenté sondy umožňujú technikom väčšiu mobilitu ako kedykoľvek predtým. Meracie prístroje možno používať a ovládať pomocou aplikácie smartfónu alebo tabletu a zároveň ich možno bezpečne prepravovať v praktickom kufríku. Namerané dáta z inteligentných teplomerov a ďalších sú odosielané do aplikácie testo Smart, ktorú možno používať zadarmo. Pomocou mobilného zariadenia sú dáta zobrazená, môže byť vytvorená správa a následne odoslaná. Aplikácia obsahuje rad praktických ponúk pre inteligetné teplomery a ďalšie meracie prístroje, ale tiež aj rôzne špeciálne funkcie, vďaka ktorým je ich používanie v jednotlivých sektoroch ešte bezpečnejšie a efektívnejšie. Mobilné zariadenia sa preto stávajú meracím a kontrolným centrom!

iPhone Hygrometer

Teplomery pre iPhone: Inteligentné teplomery pre iOS

Aby bolo možné používať chytré teplomery cez iPhone, musí byť nainštalovaná verzia iOS 10 alebo novší. Teplota môže byť samozrejme meraná bezdrôtovo a bezkontaktne, čo má pozitívny vplyv, najmä pri meraní veľmi nízkych a veľmi vysokých teplotných rozsahov. Úroveň citlivosti inteligentných teplomerov je extrémne vysoká, čo umožňuje presné meranie a vyhodnotenie, uľahčuje sa tak odstraňovanie problémov a je monitorovaná správna funkcia systému.

Vlhkomer pre iPhone: Merajte vlhkosť pomocou iPhonu

Inteligentné teplomery merajú zmeny teploty, zatiaľ čo hygrometer pre iPhone meria vlhkosť. Ale to nie je všetko, pretože môžete súčasne určiť tiež izbovú teplotu. Naviac je automaticky vypočítaný rosný bod a stanovená teplota mokrého teplomeru. Rozsahy merania sú medzi 0 a 100% relatívnej vlhkosti a -20 až +60 °C. Inteligentné teplomery a hygrometre spoločne v kombinácii s aplikáciou testo Smart činí všetky aplikácie zahŕňajúce výpočet nameraných hodnôt oveľa jednoduchšie, efektívnejšie a presnejšie.