Hlukomery: Presné meranie decibelov

Hlukomery sú navrhnuté tak, aby pomáhali merať hluk v decibeloch, a to ako na pracovisku, tak v súkromnom sektore. Rovnako ako teplota je hluk vnímaný subjektívne. Niekto si sťažuje na svojho hlasného suseda, cíti sa obťažovaný hudbou prichádzajúce z jeho domu: po meraní skutočnej hlasitosti v decibeloch sa však často ukazuje, že toto subjektívne rušenie nemožno klasifikovať ako hluk. Na pracovisku je tiež potrebné mať hlukomer pre možnosť určenia, či zamestnanec potrebuje špeciálnu ochranu sluchu alebo či je súčasná úroveň hluku primeraná a zdraviu neškodná. Hlukomery sa používajú v nasledujúcich oblastiach:

• V bytoch pre určenie okolitého hluku

• Pri údržbe zariadení

• U klimatizačných a ventilačných technológií

• Na pracoviskách, v kancelárii a pri strojoch

hlukomer

Ideálny hlukomer - navrhnutý presne pre Vašu aplikáciu

testo 815

Sound level meter
Merajte hluk u HVAC systémov.

testo 816

Noise meter
Hlukomer v zhode s IEC 61672-1.

Hlukomery: Meranie pre obchod a priemysel podľa štandardov

Decibel meter

Hlukomer je vhodný pre vykonávanie štandardných meraní hluku a poskytuje hodnoty v decibeloch. Hlukomer je nevyhnutný najmä pre zamestnávateľov, pretože tí musia zabezpečiť dodržiavanie predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a vykonávať kontroly na pracovisku. To zohľadňuje otázku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá sa zameriava na udržanie zdravia zamestnancov. Nemenej dôležité je meranie decibelov v spaľovacích, vykurovacích a klimatizačných systémoch. K tomu je napríklad k vhodný hlukomer testo 815. Rovnako vhodný je aj hlukomer testo 816 a je k dispozícii ako hlukomer podľa štandardov. Vždy je dôležité dodržiavať zákonné normy, čo je možné iba pomocou testovaných hlukomerov. Hlukomery Testo sú založené na norme IEC 61672-1 platné už niekoľko rokov. Na rozdiel od predchádzajúcej normy je navrhnutý pre ešte vyšší stupeň presnosti. Sú tri triedy presnosti a hlukomery testo zodpovedajú triede 2. Hlukomery sa často používajú najmä v nasledujúcich oblastiach:

• Meranie hluku v kurenárstve, najmä v kotle

• Meranie hluku strojov a zariadení vo výrobe • Meranie na pracoviskách podľa predpisov (napr. hladina hluku v kanceláriach)

• Stanovenie úrovne hluku v decibeloch na verejných podujatiach

• Testovanie zostáv a kompresorov (napr. v chladiacich systémoch)

Hlukomery: Dôležité nastavenia

Hlukomer meria hlasitosť v decibeloch a poskytuje užívateľovi objektívnu hodnotu. Je však dôležité vykonať určité nastavenia zvukomeru pre získanie výsledkov, ktoré je možné efektívne použiť. Napríklad musí byť nastavené časové zaťaženie, aby prístroj meral zvuky, ktorých hlasitosť sa mení zriedka alebo zvuky s rapídnou zmenou hlasitosti. Na určenie hladiny zvuku lineárnym alebo zvukovo presným spôsobom musí byť tiež zvolené frekvenčný zaťaženie. A-charakteristika, ktorá je štandardizovaná, je považovaná za presné vyhodnotenie hluku. Presnosť je prevedená pomocou merača hluku testo. Navyše je samozrejme dôležité, aby mikrofón nástroja smeroval k zdroju hluku. Hlukomer môže správne zachytiť zvukové vlny a zobraziť správne výsledky merania v decibeloch iba v prípade, že sú skutočne vykonané tieto nastavenia.

Decibelmetry: Správne použitie pre spoľahlivé výsledky

Závisí to nielen od nastavenia, ktorým hlukomer začína meranie, ale aj na vonkajších podmienkach. Hlukomer nerozlišuje medzi rôznymi zdrojmi hluku. Ak je potrebné merať hluk v decibeloch na stroji, ale sú v tejto oblasti tiež príliš hluční zamestnanci, bude nimi tento faktor tiež ovplyvnený. Meria sa celkový hluk, ktorý udáva aj napriek tomu správnu hodnotu, pretože pri ochrane zdravia zamestnancov sa nezohľadňuje iba hluk samotného stroja. Kľúčový je teda celkový hluk, ktorému sú zamestnanci denne vystavení.

DB metre: Neprekračujte medzné hodnoty

Pre vyhodnotenie výsledkov merania v decibeloch je dôležité, čo nám hovorí zákon, ktorý stanovuje špecifické limity pre hluk. Dôvod: Hluk spôsobuje chorobu, predovšetkým stratu sluchu. Raz poškodený sluch už nemožno regenerovať! Strata sluchu preto tiež patrí na prvé miesto v zozname chorôb z povolania, pretože v tomto prípade sú následné opatrenia už k ničomu. Je preto dôležité dodržiavať stanovené hodnoty hneď od začiatku. Hlukomer je určený na prevenciu poškodenia zdravia a upozorňuje na prípadné zdravotné problémy. V súčasnej dobe je 55 až 85 decibelov považované za zdraviu neškodné, aj keď úroveň orientačných hodnôt závisí od typu pracoviska. Vo výrobnej hale je minimálna hodnota 70 decibelov, ale rovnaká hodnota by pre kanceláriu pre plánovanie bola príliš vysoká. Tam by nemala byť hladina hluku vyššia ako 55 decibelov, čo je zhruba ekvivalentná konverzácia pri normálnej hlasitosti. Na určenie presnej hodnoty je však potrebné použiť vhodný hlukomer.
pop_Schallpegelmessgeraet_Application_2000x1500px.jpg

Hlukomery: správne umiestnenie pre meranie

Ak má byť hluk skutočne objektívne posúdený, musí byť skutočne meraný v mieste najväčšieho vplyvu. Pokiaľ na stroji nikto nemusí pracovať, nemusí byť jeho hluk monitorovaný, aspoň zo zdravotných a bezpečnostných dôvodov. Je teda dôležitejšie vykonávať meranie tam, kde sú ľudia skutočne postihnutí a poškodzovaní.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt