Váš analyzátor spalín pre priemyselné zariadenia.

Pri analýze spalín na priemyselných zariadení často panujú extrémne podmienky, ako vysoké teploty, vysoká vlhkosť alebo vysoký obsah prachu v spalinách.
Meranie emisií prebiehajú v surovinovo a energeticky intenzívnych procesoch, pri ktorých je produkované veľa emisií ako trebárs kysličník uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO₂), oxidy dusíka (NOX) alebo oxid siričitý (SO₂). S veľkým počtom odberových sond, senzorov a špeciálnych možností, ako je automatické riedenie alebo Peltierova úpravňa plynu, boli analyzátory spalín od firmy Testo špeciálne vyvinuté pre extrémne požiadavky.

Analyzátor spalín od firmy Testo Vám ponúka

Mnoho meraných veličín:

 • O2, CO, NO, NO2, SO2, CO2,
 • H2S Široký výber sond
 • Rýchli prístup k senzorom a opotrebovávaným dielom
 • Management meraných dát pomocou softvéru

Prehľad všetkých analyzátorov spalín Testo pre meranie emisií v oblasti priemyslu

Ručné meracie prístroje pre prenosné, priemyselné meranie emisií

 • testo 340
  • testo 340
 • Praktický a kompaktní přístroj pro měření emisí se 4 senzory pro různá měření emisí
 • 4 senzory
 • O2 (standardní senzor)
 • CO, COlow, NO, NOlow, 
NO2 , SO2(volitelné senzory)
 • Určení CO2 (výpočet z O2, 
standard)
 • Standard:
  Ředění jednoho senzoru faktorem 5
  Ředění všech senzorů faktorem 2

Profesionálny, rôznorodý systém merania pre prenosné, priemyselné meranie emisií

 • testo 350
  • testo 350
 • Díky 6 senzorům a větší flexibilitě umožňuje systém kontrolní jednotky a analyzačního boxu optimální řešení pro měření v oblasti průmyslu.
 • 6 senzorů
 • O2 (standardní senzor)
 • CO, COlow, NO, NOlow., NO2, SO2, H2S, CxHy (volitelné senzory)
 • Měření CO2 
(volitelně: při vybavení 
infračerveným senzorem CO2)
 • Možnost:
  Ředění jednoho 
senzoru volitelně faktorem: 2, 5, 10, 20, 40
  Ředění všech senzorů faktorem 5

Výhody

     Možnosť Peltierové úpravny plynu
     Možnosť ventilu čistého vzduchu pre dlhodobé meranie
     farebný displej
     Možnosť merania SO2 low vyhrievaný / Nevyhrievaný
     Možnosť senzora H2S Možnosť senzora CxHy
     Možnosť prepojenia viac analyzačných boxov cez zbernicu

Prehľad všetkých oblastí použitiatesto 330i: Múdra analýza spalín s aplikáciou App

Testo exhaust gas analyzer

Meranie spalín s prístrojom testo 330i

Analyzátor spalín testo 330i je inováciou osvedčeného analyzátora spalín testo 330-2 LL a vykazuje rovnakú presnosť a spoľahlivosť, ako tento trhák firmy Testo. Najdôležitejší rozdiel: testo 330i sa ovláda kompletne cez aplikáciu testo 330i App a smarttelefón / tablet. To Vám prináša netušenú voľnosť a flexibilitu pri práci:

 • Obsluha analyzátora spalín testo 330i a zobrazenie meraných hodnôt kompletne cez App
 • Veľmi robustný vďaka úplne uzavretému plastovému puzdru
 • Dokumentácia nameraných hodnôt kompletne bezpapierovo  v App - vrátane rýchleho odoslania protokolov e-mailom

Analyzátor spalín testo 330i: všetky informácie

Analýza spalin s Testo: profesionální a spolehlivá.

Spaliny obsahují m.j. CO2, CO, oxidy nebo prachové částice. Ty zatěžují životní prostředí, negativně ovlivňují klima a skrývají pro člověka četná zdravotní nebezpečí. Analýza spalin s profesionálními analyzátory spalin od firmy Testo pomáhá vytvářet spalovací procesy efektivnějšími, optimalizovat tepelné procesy a především redukovat emise.

 • Ochrana atmosféry co možná nejmenším zatěžováním škodlivinami
 • Co možná nejefektivnější využití energie
 • Dodržování předepsaných množství škodlivin na objem spalin a energetickou ztrátu
Testo fine particle measuring instrument

Detailné pozorovanie meraní prachových častíc

Či už ste kominár alebo kúrenár, pri meraní jemného prachu nepotrebujete vďaka prístrojom žiadne ďalšie návody. S prístrojom môžete získať veľmi presné a spoľahlivé údaje. Prístroje od firmy Testo sú koncipované tak, aby ich bolo možné použiť v prípade všetkých tried palív. Pritom sa určujú tri triedy palív A, B a C. Okrem toho existujú stupňa hraničných hodnôt, ktoré sa musia dodržiavať a dajú sa zobrazovať analyzátorom spalín. Stupne 1 a 2 sa tiež rozpoznajú pomocou prístrojov.ů.

 • Ak zistíte, že je zaťaženie prachom príliš vysoké, môžete - v závislosti na prístroji - použiť prístroj pre vyhľadávanie netesností. Prístroj pre vyhľadávanie netesností v detaile:
 • Rýchla kontrola zariadení
 • Zistenie únikov počas krátkej doby
 • Spoľahlivé údaje k unikajúcim hodnotám prachových častíc

Testo smoke count measuring instrument

Prístroj na meranie sazového čísla - práca s prístrojom na meranie stupňa sčernania

sazového čísla je tiež prístroj na meranie stupňa sčernania. Praktický prístroj je schopný merať Sadzové číslo a koncentráciu sadzí. Pritom je možné, aby ste mali prístroj so sebou a použili ho tak na rôznych miestach. Tento špeciálny prístroj na meranie jemného prachu vie vykonávať priame vyhodnotenie.

To je obzvlášť dôležité, aby ste mali dáta po ruke na mieste merania a mohli zareagovať. Je to dôležité práve s ohľadom na kontrolu dieselových motorov. Má sa tak zabrániť, aby nedochádzalo k emisiám. Možno tiež upraviť vstrekovanie u dieselového motora, aby sa redukovala produkcia sadzí.

Prístroje z ponuky firmy Testo sú navyše vhodné pre priemysel. Z toho dôvodu je jedno, či sa dieselové motory, ktoré by ste chceli testovať, nachádzajú pri automobilov, priemyselných zariadení alebo loďou. Meracie zariadenie už nemusí inštalovať na mieste merania. To je rozhodujúce úspora nákladov.


Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt