Hledání úniků pomocí detektoru úniku

Únik pri potrubí môže viesť k vážnym škodám. Preto by sa mali vykonávať požadované skúšky iba pomocou vhodného zariadenia, aby sa zlepšila ochrana proti poruchám a splnili zákonné požiadavky. Detektory úniku Testo sú tými správnymi pomocníkmi, ak ide o odhalenie úniku plynu v potrubných systémoch.

V našej ponuke nájdete spoľahlivé meracie prístroje, ktoré Vám uľahčia Vašu každodennú prácu. Naše tlakomery a detektory úniku sú testované podľa DVGW a automaticky určí objem plynového potrubia.

Toto sú len niektoré dôležité testy, ktoré je možné pomocou detektora úniku vykonávať:

  •      skúška tesnosti
  •      záťažový test
  •      skúška prevádzkovej schopnosti

Detektory úniku chladiv

Detektory úniku tlaku/plynu

Refrigerant leak detectors

Meranie CO v okolitom vzduchu

Detektor úniku na meranie tlaku a lokalizáciu únikov

testo 324 - Pressure/gas leak detector

Detektor úniku umožňuje vykonať rýchle a presné meranie pre odhalenie zdroja. Detektor úniku je na tento účel vybavený integrovaným čerpadlom. Prístroj veľmi rýchlo detekuje plyny, nachádzajúce sa vo vzduchu, napr. Metán či propán, a lokalizuje miesto úniku. Veľkosť koncentrácie plynu je zobrazená na displeji prístroja v zjednodušenej forme. Pri prekročení stanovených hraničných hodnôt spustí prístroj alarm.

Prístroj na meranie absolútneho tlaku je obzvlášť praktický vo vreckovom prevedení. Rovnako ako ostatné, spoľahlivé detektory úniku aj tento meria s presnosťou ± 3 HPA. Okrem toho umožňuje vykonanie skúšky tesnosti v kombinácii s meraním prietoku. Ak je to nutné, je možné užívateľsky nastaviť hodnotu nadmorskej výšky pre manuálne vyrovnanie barometrického tlaku. To znamená, že prístroj je tiež schopný vykonávať barometrické merania výšky.


Úniky pri plynovom porube možno ľahko odhaliť pomocou detektora úniku plynov. Toto je obzvlášť užitočné pri hľadaní jemných praskliniek alebo starého tesnenia.

Pomocou detektora úniku budete schopní nielen odhaliť miesto úniku, ale aj rýchlosť s akou plyn uniká.

Leakage measuring instrument

Oblasti použitia a príslušenstvo

Leak detectors

Inovačné tlakomery a detektory úniku od Testo robia vykonávanie testovania na plynovom a vodovodnom potrubí značne jednoduchšie. Detektor úniku chladiva je špeciálny model pre oblasť chladenia. Tento prístroj rýchlo zaznamenáva všetky bežné chladiva a odhalí aj tie najmenšie úniky. Detektor úniku s integrovanou pumpou pracuje v spojení s vhodnou tlakovou sondou.

Detektor úniku a súvisiace meracie prístroje

Vacuum gauge

Výhody detektorov úniku od Testo možno rozpoznať hlavne v ich zhode s platnými normami. Týmto je vykonávanie požadovaných testov na plynovom či inom potrubí veľmi jednoduché. Prístroje vykonávajú automatickú skúšku tesnosti a šetrí tak veľa cenného času a námahy.

Vákuometre tak isto dosahujú skvelé výsledky, najmä v presnosti. Napr. pre testovanie chladiaceho systému, či tepelného čerpadla je možné využiť digitálny vákuometer testo 552. Prístroj meria tlak a automaticky vypočítava vyparovacej teplotu. Jednoduchú obsluhu vyznačuje hlavne pripojenie jedinou hadicou a veľký, prehľadný displej. Okrem toho je možné ukladať výsledky meraní do vopred vytvorených priečinkov a držať si tak prehľadne organizovanú dokumentáciu.


Vysoká presnosť detektora úniku Vám napomáha vykonať spoľahlivú detekciu úniku a jeho veľkosť. Prístroj je vybavený nasledujúcimi senzormy:

  • Senzor na meranie prietoku
  • Senzor absolútneho tlaku
  • Dva senzory pre meranie diferenčného tlaku