Ventilační systémy

Aby poskytovaly ventilační systémy ideální pracovní klima, musí být neustále optimálně nastaveny a udržovány. Kompaktní měřicí přístroje z řady chytrých sond testo Vám umožní pomocí chytrého telefonu pohodlně měřit rychlosti proudění vzduchu v kanálu a na vyústkách. Praktické chytré sondy jsou pro okamžité použití vždy po ruce.

Jak poskytují chytré sondy testo podporu pro Vaše ventilační systémy

Měření v kanálu

POP-Smartprobes-405i-2000x1500.jpg
  • Měření rychlosti proudění vzduchu, objemového průtoku a teploty s termickým anemometrem testo 405i
  • Jednoduchá konfigurace rozměrů a geometrie průřezu potrubí pro určení objemového průtoku

A v tomto případě vám aplikace testo Smart App pomáhá takto:

  • Po intuitivním zadání průřezu potrubí vypočítá aplikace objemový tok zcela automaticky.

Měření na vyústkách

POP-Smartprobes-duct-outlet-testo-410i-2000x1500.jpg
  •  Měření rychlosti proudění vzduchu, objemového průtoku a teploty s vrtulkovým anemometrem testo 410i

A v tomto případě vám aplikace testo Smart App pomáhá takto:

  • Snadná parametrizace vyústky (rozměry a geometrie)
  • Porovnání objemových průtoků několika vyústek při úpravě ventilačního systému
  • Průběžný a vícebodový výpočet průměrné hodnoty

Doporučujeme tyto produkty

testo 405i – termický anemometr ovládaný chytrým telefonem

testo 410i – vrtulkový anemometr ovládaný chytrým telefonem

Doporučujeme tyto sady

Inteligentné sondy sada
pre klimatizácie

Chytré sondy testo sada HVAC/R

Přehled všech chytrých sond a chytrých sond v sadách