Chladicí systémy, klimatizační systémy a tepelná čerpadla

Pro zajištění hladkého, nákladově efektivního a ekologického chodu chladicích a klimatizačních systémů a tepelných čerpadel musí být jejich funkce pravidelně kontrolovány. Díky kompaktním měřicím přístrojům z řady chytrých sond testo je měření teploty, tlaku, vlhkosti a průtoku jednodušší a mobilnější než kdykoliv předtím. Praktické chytré sondy jsou pro okamžité použití vždy po ruce.

Best seller: testo 605i

Jak nabízejí chytré sondy testo podporu u chladicích a klimatizačních systémů a tepelných čerpadel

Zkouška těsnosti

POP-Smart-Probes-AC-R-01.jpg
 • Dlouhodobá měření tlaku v systému s přístrojem testo 549i pro měření vysokého tlaku
 • S přístrojem testo 549i pro měření vysokého tlaku zkontrolujte těsnost kompresoru.

A v tomto případě vám aplikace testo Smart App pomáhá takto:

 • Záznam a analýza tlakové křivky

Přehřátí a podchlazení

POP-Smart_Probes_Feature_05.jpg
 • Současné měření teploty a tlaku na vysokotlaké a nízkotlaké větvi systému se dvěma klešťovými teploměry testo 115i a dvěma přístroji testo 549i pro měření tlaku
 • Přímé měření i u od sebe vzdálených bodů měření (uvnitř i venku) díky dlouhému dosahu až 100 metrů

A v tomto případě vám aplikace testo Smart App pomáhá takto:

 • Předuložená všechna relevantní chladiva
 • Automatická aktualizace nových chladiv
 • Automatické stanovení teploty kondenzace a odpařování a výpočet přehřátí/podchlazení
 

Cílené přehřátí

POP-Smart-Probes-AC-R-03.jpg
 • Měření teploty mokrého teploměru s termohygrometrem testo 605i
 • Měření venkovní teploty s termohygrometrem testo 605i
 • Současné měření teploty a tlaku na vysokotlaké a nízkotlaké větvi systému se dvěma klešťovými teploměry testo 115i a dvěma přístroji testo 549i pro měření tlaku

A v tomto případě vám aplikace testo Smart App pomáhá takto:

 • Předuložená všechna relevantní chladiva
 • Automatická aktualizace nových chladiv
 • Automatický výpočet cíleného přehřátí
 

Měření vakua

POP-Smart_Probes_Feature_02.jpg
 • Flexibilní umístění bezdrátové chytré sondy testo 552i pro přesnější výsledky měření
 • Použití bez hadic zabraňuje únikům a ztrátám chladiva

Doporučujeme tyto produkty

testo 115i - klešťový teploměr ovládaný chytrým telefonem

testo 549i - přístroj pro měření vysokého tlaku ovládaný chytrým telefonem

testo 605i – Thermohygrometer operated with your smartphone

testo 552i – vacuum gauge operated by smartphone


POP-Smart-Probes-testo-552i-2000x1500.jpg

For accurate hose-free vacuum measurement on refrigeration systems, air conditioning systems or heat pumps

Doporučujeme tyto sady

Chytré sondy v sadě pro chlazení

Chytré sondy testo sada chlazení plus

Inteligentné sondy sada
pre HVAC / R

Přehled všech chytrých sond a chytrých sond v sadách

Poznejte chlazení ve třech modulech

 Všechno o chladících systémech. Stáhněte si zdarma.

Poznejte tepelná čerpadla ve 4 modulech

Pochopte tepelná čerpadla a správně naplánujte měření. Stáhněte si příručku zdarma.