Bluetooth Teplomery: Malé meracie prístroje pre širokú škálu úloh

Cítenie teploty je vždy subjektívnou záležitosťou a nemožno ju určiť presne. Bez teplomerov je preto nemožné presne určiť, či sa dodržiavajú určité limity alebo či už boli prekročené. Na mnohých miestach nie je možné pravidelne čítať hodnoty z teplomeru. Pre tieto prípady sú ideálne Bluetooth teplomery, pretože zhromažďujú potrebné dáta a odosielajú ich do smartfónu, v ktorom je možné namerané dáta vyhodnocovať pomocou aplikácie pre Bluetooth teplomery. Ďalej je možné vykonávať dlhodobé porovnania a analýzy.

Bluetooth teplomery sa používajú okrem iného v nasledujúcich oblastiach:

 • Preprava potravín: Monitorovanie chladiaceho reťazca
 • Dodávky chladených výrobkov: Meranie teploty u príjme tovaru
 • Skladovanie potravín: Monitorovanie teploty pri skladovaní v pultoch alebo chladiacích miestnostiach
 • Meranie teploty chemických roztokov

Prehľad inteligentných sond testo

testo 115i

testo 115i – smart telefónom ovládaný kliešťový teplomer

Pre servis klimatizačných a chladiacich zariadení a pre meranie výstupnej teploty a teploty spiatočky.

testo 905i

testo 915i – smart telefónom ovládaný teplomer

testo 905i – smart telefónom ovládaný teplomer

testo 805i

testo 805i – smart telefónom ovládaný infračervený teplomer

Pre bezdotykové meranie teploty stien, ističov a komponentov klimatizačných systémov.

Pre inteligentné meranie vlhkosti a prietoku

testo 605i – thermohygrometer operated by smartphone

testo 605i

testo 605i – smart telefónom ovládaný termohygrometer

Pre meranie teploty a vlhkosti vzduchu v priestoroch a kanáloch.

testo 405i – thermal anemometer operated by smartphone

testo 405i

testo 405i – smart telefónom ovládaný termický anemometer

Pre meranie rýchlosti prúdenia vzduchu, teploty a objemového prietoku vo vzduchotechnických kanáloch.

testo 410i – vane anemometer operated by smartphone

testo 410i

testo 410i – smart telefónom ovládaný vrtuľový anemometer

Pre meranie rýchlosti prúdenia vzduchu, teploty a objemového prietoku na vzduchotechnických výustkách.

Pre inteligentné meranie tlaku

testo 510i – diferenční tlakoměr ovládaný chytrým telefonem

testo 510i

testo 510i – smart telefónom ovládaný diferenčný tlakomer

Pre meranie diferenčného tlaku, rýchlosti prúdenia vzduchu a objemového prietoku.

testo 549i – high-pressure measuring instrument operated by smartphone

testo 549i

testo 549i – smart telefónom ovládaný prístroj na meranie vysokého tlaku

testo 549i – chytrým telefónom ovládaný prístroj na meranie vysokého tlaku

Teplomery pre smartfóny: Moderné meranie teploty pomocou aplikácie

Dôkladné kopírovanie nameraných hodnôt z teplomera je teraz minulosťou. Vďaka špičkovej technológii majú užívatelia v dnešnej dobe prístup k Bluetooth teplomeru, ktorý sa používa v spojení so smartfónom. Tento nový prístroj je ideálny pre meranie teploty v potrubiach alebo na vyústkách, ktorými prúdi vzduch. Okolité teploty možno tiež merať pomocou teplomera pre smartfóny. Moderné meracie technológie Bluetooth teplomerov sa vyznačuje najvyššou presnosťou a možnosťou prenosu do smartfónu. Aplikácia Testo pre Bluetooth teplomery nielen číta namerané hodnoty, ale tiež ich vyhodnocuje. Je užitočné zobraziť hodnoty Bluetooth teplomerov v tabuľke alebo voliteľne v grafe, aby boli krátkodobé, strednodobé a dlhodobé zmeny okamžite viditeľné. Užívatelia môžu tiež využiť funkciu vytvorenie správy, ktorá prevedie hodnoty do Excelu alebo do PDF formátu, čím sa prenos nameraných dáta Bluetooth teplomerov stane veľmi jednoduchý. Je dôležité, aby boli splnené požadované systémové požiadavky: je vyžadovaný Android 6 alebo iOS 10. Musí byť podporovaný tiež formát Bluetooth 4.0. Výhody Bluetooth teplomerov pre smartfóny sú zrejmé:

 • Nezávislé meranie
 • Rýchly prenos dát
 • Priama viditeľnosť zmien
 • Jednoduché vytváranie protokolov, správ a vyhodnotenie

Bluetooth meracie prístroje: Bluetooth teplomery a ďalšie

Testo ponúka celý rad Bluetooth meracích prístrojov pre každú aplikáciu v priemysle, podnikaniu a obchode. Okrem merania teploty s podporou smartfónu meria moderné vlhkomery tiež vlhkosť v miestnostiach, v plynoch a v zmesiach plynov. Vlhkosť môže byť určená priamo pomocou meracieho prístroja, ako je teplomer Bluetooth, ktorý svoje dáta odosiela do tabletu alebo do telefónu, na ktorom je nainštalovaná pridružená aplikácia. Prístroje stanovili nový štandard a už dávno priniesli infračervené žiarenie ako bezdrôtovú variantu. Všetky tieto prístroje zrkadlia vyššie uvedené výhody Bluetooth teplomerov a použitie aplikácie: Vyhodnotenie nameraných dát Bluetooth teplomerov je hračkou. Tieto dáta môžu byť zahrnuté do ďalších vyhodnotení alebo môžu byť zaslané ďalším zamestnancom a účastníkom projektu.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt
Bluetooth thermometer

Smart Bluetooth sondy

Smart sondy nastavujú nový štandard merania teploty a vlhkosti. Namerané údaje sa zbierajú pomocou Bluetooth teplomera a potom prenášané do smartfónu, v ktorom je nainštalovaný program pre Bluetooth teplomer. Táto aplikácia umožňuje zobrazovať a vyhodnocovať namerané hodnoty nezávisle na mieste merania. Je možné vytvárať protokoly o meraní a tiež pridávať fotografie a komentáre. Obchodníci a technici tak môžu byť mobilnejší než kedykoľvek predtým vďaka vcelku jednoduchému ovládaniu kompaktných meracích prístrojov pomocou svojho vlastného telefónu alebo tabletu. Aplikácia pre Bluetooth teplomery a ďalšie meracie prístroje je možné používať zadarmo. To vám zaistí prístup ku všetkým výsledkom a správam kedykoľvek a kdekoľvek. Dáta môžete tiež odosielať e-mailom, aby bol umožnený prístup k dátam tiež ďalším užívateľom.

Teplomery pre iPhone: Mobilné zaznamenávanie teplôt

iPhone Thermometer

Aplikácia testo Smart je k dispozícii pre Android a iOS. Vďaka praktickým ponukám merania sa smartfón alebo tablet stane mobilným meracím centrom a vaša práca bude oveľa efektívnejšia. Okrem toho možno súčasne zobraziť rôzne merania a okamžité viditeľné zmeny nameraných hodnôt. Medzi výhody Bluetooth teplomerov pre smartfón alebo tablet patrí:

 • Zobrazenie až šiestich smart sond
 • Namerané hodnoty je možné zobrazovaž z diaľky
 • Automatický výpočet rôznych parametrov
 • Možnosť obrazovej dokumentácie a vloženia komentárov
 • Dostupné predinštalované ponuky

Hygrometre pre iPhone: Merajte vlhkosť pomocou inteligentných telefónov

Bluetooth teplomer, ktorý využíva inteligentnú použiteľnosť smartfónu, je tiež užitočným nástrojom pre meranie vlhkosti. Termohygrometer je dobrým príkladom inovatívnych produktov, ktoré spoločnosť Testo ponúka podnikom usilujúcim o najefektívnejšiu prácu. Slúži na meranie vlhkosti v miestnostiach, zatiaľ čo Bluetooth teplomer môže zároveň dodávať kľúčové údaje o teplote. Tieto meracie prístroje je možné použiť aj v potrubí a vzduchových ventiloch. Automaticky vypočítavajú rosný bod a teplotu mokrého teplomeru. Rozsahy merania sú medzi 0 a 100% relatívnej vlhkosti a medzi -20 a +60 ° C.