Anemometry: Presné stanovenie rýchlosti vzduchu

Anemometer je nevyhnutný pre výpočet prietokového poľa v potrubí vzduchotechniky alebo pre výpočet teploty v priemyselných ventilačných systémoch. Tu sa rozlišuje medzi termickými anemometramy a vrtuľkovými anemometramy. Vrtuľkový je najstarším typom anemometru a pracuje podobne ako veterný mlyn: Vzduch prúdi cez lopatky, ktoré v dôsledku toho rotujú.

Čas potrebný k plnému otočeniu lopatky udáva rýchlosť vzduchu. Rýchlosť meraného prúdu vzduchu je odvodená od meraného času. Termický anemometer naopak ohrieva drôtik, ktorý je prúdom vzduchu ochladzovaný. Väčšia prívod elektrického prúdu zabraňuje alebo kompenzuje chladenia. Rýchlosť prúdenia vzduchu súvisí s potrebným množstvom elektrického prúdu, pretože prenos tepla sa mení s rýchlosťou prúdenia vzduchu. Jednoducho povedané: Čím vyššia je rýchlosť prúdenia vzduchu, tým viac preteká elektrického prúdu.

Anemomentry možno použiť v rôznych aplikáciách:

• Monitorovanie klimatizačných systémov • Monitorovanie prietokových polí v technických

• Meranie dimenzovanie rôznych potrubí

• Stanovenie rýchlosti prúdenia vzduchu veterných turbín

• Ventilácia pre podzemné pracovisko (napr. bane)

Najpredávanejší

 • testo 405i testo 405i German Design Award

  testo 405i - termický anemometr ovládaný chytrým telefonem

  Obj.č.  0560 1405

  130,00€
  vč. DPH  156,00€
  • Měření objemového průtoku, rychlosti proudění a teploty
  • Snadná konfigurace průřezu kanálu (rozměry a geometrie) pro stanovení objemového průtoku
  Podrobnosti

Vrtulkový anemometr

Vrtulkový anemometr
Pro měření proudění na vzduchových vyústkách a ventilačním potrubí, ale také pro kontrolu přiváděného a odváděného vzduchu ventilačními mřížkami a u vířivých vyústek.

Termický anemometr

Termický anemometr
Pro měření proudění vzduchu ve ventilačním potrubí, ale také pro kontrolu odváděného vzduchu ventilačními mřížkami, vyústkami a v laboratořích.

Přístroje pro multifunkční měření

Multifunction measuring instruments

Pro měření všech klimatizací a ventilačních systémů.

Praktický průvodce – Měření proudění v klimatizačních kanálech


Praktická přiručka jak měřit průtok v potrubí podle DIN EN 12599.
 

Tipy a triky pre meranie prúdenia

Profitujte IU z týchto tém

Najdôležitejšie sondy pre každú aplikáciu
Správne prevedenie merania pri kolaudácii podľa STN EN 12599
Rozoznanie a zabránenie chybám v meraní


Měření průtoku: Obzvláště potřebné při měření potrubí

Čas potřebný k plnému otočení lopatky udává rychlost vzduchu. Rychlost měřeného proudu vzduchu je odvozena od měřeného času. Termický anemometr naopak ohřívá drátek, který je proudem vzduchu ochlazován. Větší přívod elektrického proudu zabraňuje nebo kompenzuje chlazení.

Rychlost proudění vzduchu souvisí s potřebným množstvím elektrického proudu, protože přenos tepla se mění s rychlostí proudění vzduchu. Jednoduše řečeno: Čím vyšší je rychlost proudění vzduchu, tím více protéká elektrického proudu.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Meranie v potrubí

Meranie prietoku: Obzvlášť potrebné pri meraní potrubia

Meranie prietoku vzduchu pomocou anemometra je zvlášť dôležité pre meranie potrubia. Anemometre kontrolujú, ako vysoká je rýchlosť vzduchu v príslušnom potrubí. Táto hodnota je obzvlášť nevyhnutná u ventilačných a klimatizačných systémov, pretože každý systém môže byť skutočne účinný a efektívny iba s odpovedajúcou rýchlosťou prúdenia vzduchu.

Zariadenie na meranie rýchlosti vzduchu sa tiež používa pre dôležité merania na vyústkách. Anemometer odhaľuje malé zmeny, ktoré sú zásadné pre celý systém. Tieto zmeny sa týkajú napríklad rýchlosti prúdenia vzduchu a objemového prietoku.

Rýchlosť prúdenia vzduchu je v miestnostiach často podceňovaná, má však kľúčový vplyv na celkovú klímu v miestnosti. Okrem rýchlosti prúdenia vzduchu zohráva dôležitú úlohu pri dosahovaní príjemného vnútorného prostredia tiež teplota a vlhkosť vzduchu, a preto by mali byť monitorované vždy všetky tieto tri hodnoty, ktoré je možné merať pomocou termického anemometru.

Je užitočné, ak vybraný anemometer na meranie prietoku poskytuje rôzne doplnkové funkcie, ktoré umožňujú napríklad určenie priemeru nameraných hodnôt. Okrem toho je nevyhnutné uchovávať najnovšie dáta pre získanie realistického prehľadu o vývoji hodnôt.


Flow measurement in the channel

Výhody použitia vysoko výkonných anemometrov (vrtuľkové alebo termické anemometre) pre meranie prietoku sú zrejmé:

• Možnosť monitorovania rýchlostí prúdenia vzduchu

• Súčasné meranie teploty a vlhkosti

• K dispozícii sú rôzne prietokomery pre rôzne aplikácie

• Zabezpečenie účinnosti systémov a zariadení

• Možnosť jednoduchého vyhodnotenia dát

Multifunkční přístroje

Pro všechna klimatizační a ventilační měření.

Anemometry: Vhodné nástroje pre všetky aplikácie

Meranie rýchlosti prúdenia vzduchu a ďalších hodnôt je reálne možné len v prípade, že používate vhodný prístroj, na ktorý sa môžete spoľahnúť. Pri zakúpení nového anemometru by ste preto mali vopred overiť, či je prístroj schopný zmerať požadovanú rýchlosť prúdenia vzduchu a či je možné dáta v požadovanom rozsahu vyhodnocovať.

V tomto ohľade je dôležité si uvedomiť, že anemometre majú odlišnú výbavu a že sa objemový prietokomer používa odlišne od termického anemometer. Pri výbere sú dôležité nasledujúce funkcie prístroja:

• Jednoduché použitie a ovládanie

• Vysoká citlivosť

• Shromažďování požadovaných dat

• Rýchle vyhodnotenie dát

• Výpočet priemerných hodnôt

Meranie rýchlosti prúdenia vzduchu: Prevod rôznych jednotiek

Anemometre Testo pre meranie rýchlosti vzduchu môžu vykonávať buď meranie v jednom bode, a preto ponúkajú tzv. bodové meranie, alebo pri použití vhodných programov, môžu vykonávať tiež viacbodové merania. Tieto tzv. merania siete sú založené na medzinárodných normách (DIN / ISO / Ashrae).

Namerané výsledky môžete tiež previesť a zobraziť v rôznych jednotkách. Pomocou vrtuľkového anemometra môžete napríklad zobraziť rýchlosť vetra v Beaufortovej stupnici, alebo tiež veterný chlad. Hodnoty možno zobraziť v jednotkách m / s, km / h alebo kts, a tiež je možný prevod jednotiek na mph a fpm.

Vane anemometer

Prietokomeryy od Testo

Testo sa zameriava na anemometer ako taký, aj na zhromažďovanie a výpočet požadovanej hodnoty. K dispozícii sú rôzne varianty anemometrov, takže môžete nájsť ten správny pre vnútorné i vonkajšie použitie. Používanie jednotlivých nástrojov je oveľa jednoduchšie pri použití inteligentného telefónu a pridružené aplikácie.

K dispozícii sú navyše multifunkčné meracie prístroje Testo, ktoré umožňujú súčasné stanovenie všetkých relevantných údajov.


Wind speed meter

Meranie prúdenia

Prietokomer nie je len prístroj potrebný pre meranie rýchlosti vzduchu alebo ako anemometer pre vonkajšie použitie, ale ako už bolo uvedené, je využívaný aj pre vnútorné použitie. Prístroj môže radu meraní výrazne zjednodušiť a umožňuje vzájomne kombinovať rôzne meracie prístroje. Normálny anemometer môže byť doplnený vrtuľkovou sondou a umožní tak následne dopočítať objemový prietok. Ďalej môže byť použitý pre stanovenie rýchlosti prúdenia.

Zobrazené rozsahy merania určujú v každom prípade rozsah, v akom majú byť rôzne prietoky zaznamenávané. Prístroj na meranie diferenčného tlaku, ktorý je pripojený priamo k ventilačnému potrubiu, možno tiež použiť na účely merania prietoku. Testo ponúka vhodný merací prístroj a potrebné príslušenstvo pre všetky aplikácie!

Môžete použiť anemometer:

• Pre realizáciu vonkajších aj vnútorných meraní

• Pre výpočet nameraných hodnôt

• Pre odovzdávanie hodnôt

• Na realizáciu analýzy