Náklady na vytápění v kancelářích vs. zajištění spokojenosti zaměstnanců

blog-heizkosten-buero-senken-2000x750px.jpg

Optimální klima v místnosti, ve kterém se zaměstnanci cítí dobře, je předpokladem pro efektivní práci a využití potenciálu zaměstnanců. Dále zamezuje dobré tepelné klima na pracovišti riziku absence z důvodu nemoci.

To však zejména v nadcházejících zimních měsících vyžaduje využití topné energie, aby se zajistily vhodné rámcové podmínky.  

Je nesporné, že energie je v současnosti více než kdy jindy cennou komoditou a že zejména snižování topného výkonu má velký potenciál ve směru úspor energie a nákladů. Například snížení teploty vzduchu v místnosti o 1°C vede v průměru k úspoře nákladů na vytápění ve výši 6 %.  

Otázka, která nyní vyvstává: do jaké míry mohu snížit své náklady na energie, například snížením teploty v místnosti, aniž by tím příliš trpěl tepelný komfort zaměstnanců?

K tomu je třeba vyjasnit následující body:

1. Co je tepelná pohoda?

Tepelná pohoda má rozhodující vliv na fyzickou i psychickou výkonnost. Lidské vnímání tepla v podstatě závisí na tepelné rovnováze (tepelné bilanci) těla. Tato rovnováha je ovlivňována fyzickou aktivitou a oblečením, jakož i parametry okolního klimatu. K nim patří:

digitales-handwerk-zusammenarbeit-neu-gedacht.jpeg
 • Teplota vzduchu
 • Tepelné záření
 • Rychlost vzduchu (průvan)
 • Vlhkost vzduchu

Tepelná pohoda nastává, když se člověk cítí tepelně neutrálně. To je dáno v případě, že považuje klimatické parametry (teplota, vlhkost, průvan a tepelné sálání) ve svém okolí za příjemné. Není žádoucí ani teplejší, ani chladnější, ani sušší nebo vlhčí vzduch v místnosti. O tom, kdy nastává tepelná pohoda, rozhoduje také druh činnosti a oblečení. 

2. Jaké jsou zákonné požadavky?

Mezní hodnoty podle „Technických pravidel pro pracoviště" (ASR) pro pokojovou teplotu

Jako spodní práh stanovují pravidla ASR konkrétní minimální hodnoty pro teplotu vzduchu: v závislosti na závažnosti činnosti se pohybují mezi 12 a 20 stupni Celsia. Nejvyšší hodnota, 20 stupňů, je považována za minimální teplotu pro „lehkou práci“, například při klidném sezení a občasném pohybu po kanceláři. 12 stupňů je nutných, pokud jde o těžkou fyzickou práci.

Tepleji by zaměstnanci měli mít podle předpisů v přestávkových, pohotovostních, sanitárních prostorách, v jídelnách a v místnostech první pomocí. Zde by teplota měla být alespoň 21 stupňů. V umývárnách, kde jsou instalovány sprchy, by mělo být po dobu používání dokonce alespoň 24 stupňů.

Úspora energií: možné snížení teplot v kancelářích

S novou vyhláškou o úspoře energií mají zaměstnavatelé možnost dočasně snížit platné mezní hodnoty o 1 stupeň Celsia. Minimální teploty v kancelářích tak musí činit

 • pro fyzicky lehkou a převážně sedavou činnost 19 stupňů Celsia,
 • pro fyzicky lehkou práci převážně ve stoje nebo v chůzi 18 stupňů Celsia,
 • pro středně těžkou a převážně sedavou práci 18 stupňů Celsia a
 • pro středně těžkou práci převážně ve stoje nebo v chůzi 16 stupňů Celsia.

Pro fyzicky těžkou práci musí minimální teplota činit i nadále 12 stupňů Celsia. Také ohledně úpravy pokojové teploty v přestávkových, pohotovostních, sanitárních prostorách, v jídelnách a v místnostech první pomocí se nic nemění a minimální teplota musí být 21 stupňů Celsia.

3. Řešení: měření a vyhodnocování dopadů snížení teploty na komfort zaměstnanců 

V minulosti byly výroky zaměstnanců „je tady příliš velká zima“ nebo „je tu průvan“ subjektivním hodnocením, které bylo těžké prokázat nebo vyvrátit. Řešením je měřické stanovení hodnoty PM/PPD.

Hodnota PMV/PPD zajišťuje ucelený pohled na tepelné podmínky za příslušných pracovních a okolních podmínek na pracovišti. Výsledkem měření je objektivní vyjádření o teplené pohodě.

testo-400-0636-9731-thermohygrometer-no-crob.jpg

PMV (Predicted Mean Vote)

PMV je měřítkem středního tepelného pocitu většího počtu osob. Tato hodnota se určuje z těchto parametrů:

 • Teplota okolí
 • Tepelné záření
 • Proudění
 • Relativní vlhkost a zadané hodnoty 
 • Index oblečení
 • Aktivita

Index oblečení

Oblečení ovlivňuje termoregulací člověka. Představuje přechodovou vrstvu mezi tělem a klimatem v místnosti a má tak přímý vliv na tepelnou pohodu. Fyzikálně se oděv vyznačuje svou odolností vůči propustnosti tepla mezi pokožkou a okolím.

Aktivita

Stupeň aktivity je měřítkem energetického výdeje člověka. Osoba, která je zcela v klidu, má bazální metabolický výdej M = 0,8 met (met = metabolic rate = metabolická jednotka, 1 met = 58 W/m² tělesného povrchu). Tato hodnota se mění v závislosti na typu aktivity. 

 

PPD (Predicted PercentageDissatisfied)

PPD popisuje pravděpodobný podíl nespokojených lidí s klimatickou situací v místnosti. Hodnota je udávána v procentech a neklesá pod úroveň 5 % nespokojených osob, protože individuální rozdíly znemožňují definovat okolní klima, které by uspokojilo každého. 

 

 

Závěr

Hodnota PMV/PPD se určuje z uvedených jednotlivých hodnot a individuálních hodnot jako index oblečení a aktivita. Z toho vyplývá nejen např. izolované posouzení hodnoty pokojové teploty, ale určí se také všechny klimaticky relevantní parametry a jejich vzájemné vlivy na celkový pocit zaměstnanců. Lze tak simulovat a měřicky určit dopady snížení teploty.

location-multifunction-005742.jpg

Na stopě příjemného klimatu

V dnešní době jsou klimatizační systémy nepostradatelné zejména v oblastech, kde mnoho lidí pracuje ve vnitřních prostorách. V ideálním případě zajišťují optimální klima v místnosti, ve kterém se zaměstnanci cítí pohodlně a ve kterém jsou dány nejlepší podmínky pro efektivní práci.
testo-440-0635-9532-Vane-probe-16-mm-fixed-cable-V5.jpg

Žrout energií VZT systém

Provádění měření objektivního komfortu na pracovišti a v jiných klimatizovaných místnostech.