Záznamníky teploty a vlhkosti vzduchu – oblasti použitia

Dáta z okolia môžu byť v rôznych oblastiach dôležité a môžu mať vplyv. Pri preprave alebo uchovávaní tovaru je nevyhnutné mať prehľad o vývoji dát z okolia a týmto spôsobom moci rýchlo zareagovať, keď dôjde k veľkým zmenám. Rovnako dôležité sú dáta pre dobrú priestorovú klímu. Ľudské zdravie závisí veľkou mierou tiež od teploty a vlhkosti vzduchu.

Záznamníky teploty a vlhkosti sú schopné merať dáta v určitých intervaloch. Tie sa potom ukladajú do vstavanej dátovej pamäti. Pritom existujú samostatné záznamníky pre teplotu a záznamníky pre vlhkosť, ale tiež prístroje, ktoré vykonávajú obe merania.

Najpredávanejší:
testo 175 H1

Hľadanie vhodného záznamníka dát je založené na rôznych vlastnostiach, ktoré by prístroj mal mať:

Hľadanie vhodného záznamníka dát je založené na rôznych vlastnostiach, ktoré by prístroj mal mať:

 • Typ merania
 • Kombinácia rôznych dát z okolia

 

 • Presnosť u výsledkov merania
 • Opakovanie výsledkov meraní


Produkty pre meranie a dokumentáciu vlhkosti a teploty

Záznamník vlhkosti

Humidity data logger testo 176 H1
Záznamník vlhkosti pre sledovanie vlhkosti a teploty.

S pripojiteľným sondami

Data logger for humidity measurement

Záznamník vlhkosti s pripojiteľným sondami pre individuálne požiadavky.

Záznamník dát pre prepravu

Humidity data loggers for transport
USB-záznamník dát pre sledovanie vlhkosti počas prepravy.

Wifi data logger

Wifi záznamník
Wifi záznamníky pre flexibilné sledovanie vlhkosti.

Aplikácia:

Climate data logger – important instrument features

Otázka, aké vlastnosti by mal záznamník klimatických hodnôt mať, závisí pre plánované oblasti použitia. Ak by ste chceli s prístrojmi sledovať okolité podmienky chúlostivého tovaru, chladiaci reťazec, alebo tiež sledovať prepravu, sú presné merané hodnoty nevyhnutné. Ak plánujete kontrolu priestorov, ako sú školy, alebo aj kancelárie, nie sú malé odchýlky u meraných hodnôt tak významné. Preto môže už presnosť pri prístroji obmedzovať výber.

Obzvlášť dôležité, nezávisle na oblasti použitia, ukladania dát a opakovanie meraní. Ukladanie by malo prebiehať aj vtedy, keď je prístroj po dlhší časový úsek bez napájania. Iba tak je možné zabezpečiť, aby aj naďalej bolo umožnené vyhodnocovanie. V tejto súvislosti sa pri hľadaní oplatí sa pozrieť na dobu prevádzky akumulátora. Navyše by sa malo preveriť, či prebehne akustická informácia, keď je potrebný akumulátor nabiť.

Humidity data logger

Pri sledovaní určitých oblastí stojíte pod vysokým tlakom. Výsledky meraní musia byť skontrolované a porovnané počas krátkej doby, aby nedošlo k poškodeniu tovaru a výrobkov. Záznamníky tak môžu tento tlak prevziať, pretože merajú hodnoty presne a pri nejakom prekročení upozorní na túto skutočnosť akustickým signálom. Prenos dát do koncového prístroja môže fungovať rôznymi cestami. Napríklad záznamník vlhkosti existuje vo forme prístroja s USB alebo WiFi. Zvlášť efektívne je použitie záznamníka klimatických veličín, ktorý je integrovaný do celého systému monitorovania dát. Komplexný systém je koncipovaný tak, aby sa dáta dali odosielať priamo do požadovaného koncového prístroja, a tam sa dala vyhodnotiť. To má prirodzene určité výhody, z ktorých môžete u záznamníka pre vlhkosť vzduchu profitovať:

 • Zreteľná úspora času vďaka jednoduchému prehľadu
 • Rýchly prenos dát
 • Nastavenie hraničných hodnôt
 • Akustické signály
Data logger for monitoring humidity in the archive

Doplnky pre záznamník klimatických hodnôt

Záznamník klimatických hodnôt je často veľmi dobre vybavený. Existujú tak záznamníky pre teplotu, vlhkosť vzduchu a tlak vzduchu. Napriek tomu môže mať zmysel používať ho, a je v kombinácii s ďalšími prístrojmi. Môže tak byť užitočné v niektorých oblastiach merať zaťaženie plynom v priestoroch. K tomu sa hodí záznamník CO₂ alebo záznamník CO. Tieto takisto existujú čiastočne v kombinácii s meraním teploty. Často podceňovaný, avšak dôležitý je pohľad na zaťaženie UV žiarením. UV lúče môžu mať intenzívny vplyv na kvalitu tovaru a surovín.

Vďaka záznamníku UV žiarenia je možné mať tieto hodnoty na zreteli. Silné nárazy, alebo pohyby, ako to býva v prípade prepravy sú často pre chúlostivé výrobky problémové. Nahrávač otrasov vie zaznamenávať akou silou sú otrasy spôsobené. Môžete tak odhadnúť, aké veľké môžu byť možné škody.

 • Záznamníky dát existujú pre rôzne dáta z okolia
 • Je možné uvádzať zaťaženie UV žiarením
 • Pravidelným meraním je možné porovnávať výsledky meraní
Data loggers for temperature, humidity, CO₂ and UV

Ordering Testo humidity data loggers online

Záznamníky vlhkosti od firmy Testo môžu merať rôzne varianty vlhkosti. Vlhkosť materiálu rovnako tak, ako vlhkosť vzduchu sa dajú týmto spôsobom veľmi dobre sledovať. Pritom môžete vyberať z rôznych prevedení. Máte možnosť si objednať záznamník teploty a vlhkosti vzduchu, ktorý podáva pravidelný prehľad o vývoji hodnôt.


Rozdiely nájdete tiež vo veľkosti a prevedení modelov. Záznamník pre teplotu a vlhkosť vzduchu s USB je rovnako praktický, ako modely s WiFi.

Humidity measurement with data logger in the conservatory

USB záznamníky dát pre vlhkosť a teplotu

USB záznamník dát je jednoduchý v manipulácii a optimálny vo vybavení. Je koncipovaný tak, že sa dá rýchlo nabiť a možno ho tak používať po dlhšie časové úseky. Navyše disponuje konfiguračným súborom a tiež kalibračným certifikátom. Obe sú veľmi užitočné, keď prenášate dáta priamo do koncového prístroja ,a tu ich chcete zhrnúť do PDF aby ste získali rýchle vyhodnotenie.

Záznamník vlhkosti s WiFi

WiFi záznamník dát je iná varianta a veľmi dobre sa hodí, keď musíte priestory z dôvodu ich veľkosti vybaviť viacerými záznamníkmi. Vďaka prenosu dát cez WiFi nie je nutné prístroje jednotlivo vyčítať. Profitujete tu z nasledujúcich výhod:

 • Úspora nákladov
 • Možnosť použitia vo viacerých miestnostiach
 • Prenos dát priamo do koncového prístroja
 • Úspora času

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

The GxP Dictionary

Compact reference book and work aid for all GxP employees.