WiFi záznamníky dát od firmy Testo pre sledovanie teploty a klímy

Záznamníky dát sú už v zásade praktickou inováciou pre sledovanie mnohých meraných veličín. Títo malí pomocníci okrem iného merajú a dokumentujú teplotu, vlhkosť, otrasy, intenzitu osvetlenia, CO2 alebo CO.

Nevýhoda u bežných modelov: musia sa manuálne vyčítať. Presne tu majú začiatok WiFi záznamníky dát. Tieto prístroje nazývané aj bezdrôtové záznamníky, bezkáblové záznamníky alebo Cloud-záznamníky kombinujú precíznu meraciu techniku s prenosom dát pomocou WiFi.

Najpredávanejší:
testo Saveris 2-T1

WiFi záznamník dát od firmy Testo Vám ponúka

 • Veľký výber prístrojov pre všetky bežne merané veličiny / parametre
 • Bezdrôtový prenos nameraných hodnôt do úložiska Testo Cloud
 • Vyslanie alarmu pri narušení hraničných hodnôt e-mailom a / alebo SMS

Rádiové záznamníky dát a WiFi záznamníky od firmy Testo

WiFi záznamník dát testo Saveris 2

WLAN data logger
 • Hodnoty teploty a vlhkosti sú bezpečne odkložené v odkazovačoch a v úložisku Testo Cloud
 • Flexibilný prístup k dátam pomocou počítača alebo smartfónu
 • Individuálna možnosť rozširovania

Systém WiFi monitorovania pre múzeá, archívy, galérie, atď.

Wireless data logger
 • Malé konštrukčné rozmery a individuálna možnosť prispôsobenia krytu
 • Meranie teploty, vlhkosti, IAQ, intenzity osvetlenia, UV žiarenie
 • Individuálne funkcie alarmu (e-mail, SMS)

Sledovanie CO₂ a kvality vzduchu v miestnosti

Cordless datalogger
 • Zabránenie vyššej koncentrácií CO2
 • Sledovanie hraničných hodnôt
 • Meranie a sledovanie CO₂ a IAQ

Tak fungujú bezdrôtové záznamníky dát, záznamníky Cloud & Co.

Bezdrôtové záznamníky dát sú prepojené cez WiFi s Internetom a ukladajú dáta online do úložiska Cloud. To prináša štyri výhody:

 1. Je možné spoločne spravovať dáta veľmi vzdialených miest.
 2. Je možné si dáta kedykoľvek a odkiaľkoľvek na svete prezerať a analyzovať ich.
 3. Vyslanie alarmov prebieha ihneď pri narušení hraničných hodnôt - dokonca na mobilný koncové prístroje.
 4. Nie je potrebný žiadny softvér. Prístup k dátam prebieha cez normálny internetový prehliadač.

Prehľad Vašich výhod s Testo Cloud

Radio data logger

Všetky namerané dáta. Stále k dispozícii. Na každom prístroji.

 • Namerané hodnoty sú ukladané duplicitne: v záznamníku dát a v úložisku Cloud.
 • Vaše dáta sú v bezpečí aj pri výpadku prúdu.
 • Jednoduchý prístup k dátam odkiaľkoľvek na svete pomocou inteligentného telefónu, tabletu, laptopu alebo počítača.
 • Nie je potrebné inštalovať žiadny softvér: potrebujete iba bežný internetový prehliadač, aby ste si svoje dáta mohli prezrieť, spravovať ich a analyzovať.
 • Rozsiahle možnosti vyslania alarmu priamo na koncový prístroja podľa Vašej voľby (e-mail, SMS).


Na stiahnutie

White paper cloud for WiFi data monitoring system

Monitorovanie založené na Cloudu

Stiahnite si odborný článok o tom ako využiť Saveris 2 práve pre Vašu aplikáciu.

 

O akú aplikáciu máte záujem?

Monitorovanie klímy v oblasti potravinárstva

Monitorovanie klímy v oblasti farmácie

Sledovanie klímy v ďalších oblastiach

Ďalšie záznamníky dát

In addition to the data loggers with an Internet connection (also called Cloud loggers) which we already know about, there are of course many more data loggers for a really wide variety of measuring tasks. These data loggers make sure that the measurement parameters which are relevant to your application are monitored securely and reliably.

Nájdite si tu vhodný záznamník dát


Precízna meracia technika v kompaktnom formáte - oplatia sa naše záznamníky dát. Aké merané veličiny chcete vždy merať a sledovať - máme riešenie.

Najbežnejšie modely sú záznamníky teploty a vľhkosti, pretože zaznamenávajú obe merané veličiny, na ktorých vo väčšine aplikácií záleží.

Záznamníky tlaku kontinuálne merajú a dokumentujú m.j. absolútny tlak. To je dôležité predovšetkým v oblasti laboratórií, kde sú pre úspech tunajšie práce rozhodujúcou konštantnou podmienkou okolia.

Záznamníky CO₂ merajú a dokumentujú obsah oxidu uhličitého vo vzduchu vo vnútorných priestoroch. Ak je tento príliš vysoký, môžu užívatelia miestnosti trpieť nevoľnosťou, únavou alebo môžu mať problémy s koncentráciou. Preto sa tieto záznamníky dát často používajú na univerzitách, v materských škôlkach alebo kanceláriách.

Záznamníky CO môžu zachrániť život. Tým, že pre človeka nebezpečný oxid uhoľnatý meriate a pri prekročení hraničnej hodnoty vyšlete alarm, pripadá na Vás m.j. v kotolni, kuchyni a v kúpeľni dôležitá úloha.

Záznamníky UV žiarenia sa spravidla používajú v múzeách, archívoch alebo galériách. Meria a sleduje dopadajúce UV žiarenie, pretože to je pre objekty ktoré sú citlivé na svetlo škodlivé.

Záznamníky otrasov merajú a dokumentujú otrasy počas prepravy chúlostivého tovaru z oblasti farmácie, potravinárstva, elektroniky alebo umenia. Po príchode do cieľového miesta je ihneď vidieť, či boli alebo neboli dodržané tolerancie otrasov.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt