testo 270: tester fritovacího oleje pro profesionály

Hranolky, kuřecí nugety nebo koblihy: smažené potraviny chutnají skvěle a jsou populární po celém světě. Avšak aby bylo zajištěno, že si tyto dobrůtky můžeme s radostí užívat, musí být pravidelně prováděna kontrola fritovacího oleje. Toto je jediný způsob, jak zajistit, že je kvalita oleje ve stanovených normách a tedy zaručena dokonalá kvalita smažených potravin. Tester fritovacího oleje testo 270 vykonává toto měření s nejvyšší přesností a rychlostí. Přístroj měří tzv. hodnotu TPM v oleji. TPM se vyskytují v oleji během smažení a hodnota TPM je spolehlivým indikátorem kvality oleje.

Jak změřit fritovací olej pomocí testo 270?

 • Vyjměte z fritézy smažené potraviny a vyčkejte, až se v oleji přestanou dělat bubliny.
 • Zapněte měřicí přístroj.
   
 • Ponořte trubici sondy přístroje do rozpáleného fritovacího oleje.
 • Odečtěte hodnotu na displeji – hotovo.

Tester fritovacího oleje testo 270

Cooking oil tester
Tester fritovacího oleje pro každou aplikaci: intuitivní, rychlý a robustní.

Příslušenství

POP-Accessories-270-2000x1500.jpg
Nepostradatelné příslušenství pro váš měřicí přístroj. Buďte plně vybaveni!

Milujeme Kvalitu

cooking oil gated content
Získejte praktické tipy a triky jak měřit kvalitu oleje. Stojí to za to!

Testo solution: Stáhněte si příklad aplikace

Frying oil measuring device
Šetření nákladu a zajištění kvality pomocí přístroje na testování oleje testo 270

O jakou aplikaci máte zájem?

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt

Správný způsob měření fritovacího oleje

Na rozdíl od měření pomocí testovacího proužku, je měření fritovacího oleje pomocí testeru více intuitivní a spolehlivé a poskytuje reprodukovatelně srovnatelné výsledky měření. Na testovací proužek je aplikováno barvivo a toto mění svoje zbarvení odpovídajícím způsobem po kontaktu s olejem. Srovnání zbarvení s referenční tabulkou pak odhalí kvalitu oleje. Avšak testovací proužky měří obsah volných mastných kyselin, který se během smažení mění, je třeba vzít toto během měření v úvahu.

Jak změřit fritovací olej pomocí testo 270?

Měření je velice jednoduché:

 • Vyjměte z fritézy smažené potraviny a vyčkejte, až se v oleji přestanou dělat bubliny.
 • Zapněte měřicí přístroj.
 • Ponořte trubici sondy přístroje do rozpáleného fritovacího oleje.
 • Odečtěte hodnotu na displeji – hotovo.
   

Measurement with the testo 270 cooking oil tester

Cooking oil tester

Pomocí testo 270 lze dosáhnout lepšího měření a trvale přesnějších výsledků měření. Měření probíhá následovně: po vyndání všech smažených potravin a v momentě, kdy se v oleji již neobjevují žádné bubliny, víte, že se v oleji již nevyskytuje žádná voda a měření může začít. Voda i smažené potraviny v oleji by znehodnotily výsledky měření. Nejprve věnujte pozornost hloubce ponoru, ideální je sondu ponořit mezi značky min. a max. Stejně jako při kontrole hladiny oleje u auta. Mezi sondou a kovovými součástmi fritézy je třeba dodržovat alespoň 1 cm odstup po celou dobu měření. Měření můžete urychlit malými kruhovými pohyby sondou v oleji.

Používáte-li testo 270 v režimu Auto-Hold, displej bliká, dokud není měření dokončeno. Jakmile displej přestane blikat, zobrazí se naměřená hodnota TPM. Interpretace naměřené hodnoty je zvláště jednoduché, díky barevnému podsvícení displeje:

 • Zelená (<20 % TPM): vše v pořádku
 • Oranžová (20...24 % TPM): olej je stále v pořádku, ale brzy jej bude třeba vyměnit
 • Červená (>24 % TPM): olej je nutné vyměnit

Mimochodem, fritovací olej dosahuje ideálního stavu při hodnotách 14...20 % TPM: kvalita oleje je v pořádku a smažené potraviny chutnají co možná nejlépe.
 

Incidentally, cooking oil develops its best potential between 14% and 20% TPM: the oil is safe and the fried products taste particularly good.

Jak dlouhou dobu je možné používat jednu várku fritovacího oleje?

To vždy záleží na tom, jaký druh oleje používáte a na tom, jak často smažíte. Avšak pro 100 % jistotu se doporučuje provádět měření pomocí vhodného měřicího přístroje. Tím si velice rychle ověříte kvalitu oleje a můžete smažit s čistým svědomím.  V závislosti na frekvenci používání fritézy se doporučuje provádět kontrolu kvality fritovacího oleje každý den a po ustálení trendu můžete intervaly prodlužovat.

Šetření fritovacím olejem

Pravidelné kontroly kvality pomocí testeru fritovacího oleje testo 270 napomáhají vyhnutí se předčasné či pozdní výměně oleje – tím může Vaše spotřeba oleje klesnou až o 20 %, což samozřejmě sníží i pořizovací náklady.

Protože pouze bezpečné jídlo chutná dobře

safe food

The food safety practical guide

Stáhněte si naši praktickou příručku „Bezpečnost potravin“ a dozvíte se o:

 • Povinnostech, které musí dodržovat každý, kdo pracuje v potravinářství
 • Vše o nejdůležitějších měřených parametrech
 • Praktické tipy

pH metry

pH meters

pH-metry pro potravinářství

Existuje přímá korelace mezi hodnotou pH potravin a růstem mikroorganismů. Pravidlo palce: čím nižší je hodnota pH, tím obtížnější je pro bakterie se množit. U pekárenských výrobků může pH-metr poskytnout cenné služby ve smyslu vyhodnocení kvality potravin. Nicméně hodnota pH je kritická i pro syrové či vařené maso: chuť, barva, měkkost a trvanlivost jsou na tomto životně závislé.