Měření pohody prostředí s testo 400.

Testo 400 umožňuje prispôsobiť vnútornú klímu tak, aby zodpovedalo normám, čím sa minimalizuje riziko absencie zamestnancov v dôsledku choroby. Pomocou testo 400 a jeho rozsiahlého portfólia sond môžete stanoviť všetky dôležité parametre rýchlo, spoľahlivo a intuitívne.

 • Intuitívne menu merania : Testo 400 Vám aktívne pomáha pri získavaní štandardných meraní. Vykonáva Vás krok za krokom meraním pohody prostredia a pomáha Vám pri vyhodnocovaní výsledkov merania.
 • Bezdrôtové pohodlie  : Všetky sondy pre meranie pohody prostredia a kvalitu vzduchu v miestnosti sú tiež k dispozícii v bezdrôtovej Bluetooth variante. To znamená menej námahy a väčší priestor v prístrojovom kufri.
 • Dlhodobé meranie kvality vzduchu v miestnosti : IAQ datalogger môže byť použitý samostatne pre dlhodobé merania až so šiestimi rôznymi sondami po naprogramovaní pomocou testo 400.
 • Praktické príslušenstvo : Použite statív pre meranie pohody prostredia, aby ste merací prístroj a sondy umiestnili vždy vhodne v súlade s normami.

Uvítali by ste nejakú radu?

V online konfigurátore môžete ľahko zostaviť vlastnú osobnú kombináciu meracieho prístroja, sond a príslušenstva.

Meranie pohody prostredia podliehajúce štandardu

Testo 400 umožňuje kontrolovať všetky parametre kvality vzduchu v miestnosti a pohody prostredia v súlade s najnovšími predpismi a štandardmy:Objektívne vyhlásenie o tepelnom pohodlí vďaka meraniu PMV / PPDStanovenie turbulencie, prievanu a kvality vzduchu v miestnosti vyhovujúce štandardomStanovenie pohody prostredí pri horúcich pracovných staníc s meraním NET / WBGT

Sady, sondy, a príslušenstvo pre meranie kvality vzduchu v miestnosti a pohody prostredia

testo 400 sada komfort

testo 400 comfort kit
K sade
 • testo 400 prístroj na meranie kvality vzduchu v miestnosti a softvér testo DataControl
 • Sonda CO2 s Bluetooth, vr. teplotného a vlhkostného senzoru
 • Sonda pre meranie stupňa turbulencie
 • Guľová sonda
 • Statív pre meranie s brašnou
 • Kufor komfort

IAQ záznamník

IAQ data logger testo 400
K sade
 • Pre dlhodobé meranie kvality vzduchu v miestnosti
 • Programovanie a zobrazenie nameraných údajov pomocou testo 400
 • Po naprogramovaní pracuje plne nezávisle na testo 400.

testo 400 sada WBGT

testo 400 WBGT kit
K sade
 • Pre vyhodnotenie pracovísk vystavených pôsobeniu tepla podľa ISO 7243 a DIN 33403-3
 • Obsahuje: guľovú sondu, sondu okolitej teploty a teploty mokrého teplomera, káble k násuvnej hlave, statív a kufor

Viac sond a príslušenstva

testo 400 probes and accessories
Viac
Plne využite potenciál testo 400.

Informácie o testo 400

Príručka pre meranie komfortu prostredia na pracovisku

Ako zabezpečiť príjemnú a pohodlnú atmosféru prostredia na pracoviskách používajúcich meraciu techniku Testo.

testo 400 prospekt

Všetko čo potrebujete vedieť o univerzálnom prístroji testo 400 pre meranie klimatických veličín v jednej stručnej brožúre.

Mohlo by Vás také zajímat