Multimeter meria viac ako prúd

Multimeter je vysoko účinný, multifunčný merací prístroj, ktorý je, mimo iné, ideálny pre meranie prúdu a napätia. Spravidla ide merať striedavé aj jednosmerné prúdy a napätie a ďalšie el. veličiny ako napr. el. odpor. Meraná veličina je automaticky detekována podľa zapojených svoriek. Obsula je jednoduchá vďaka funkčným tlačítkam a velkému displeju, ktorý umožňuje prehľadné odčítanie nameraných hodnôt.

Či už multimeter používate pre meranie napätia alebo iných el. veličín, tento prístroj je neoddeliteľnou súčasťou oblasti elektroniky, využívaný ako profesionálmi, tak domácimi kutilmi.

Výhody digitálneho multimetru testo 760

 • Automatická detekcia meranej veličiny podľa zapojených svoriek
 • Jednoduchá obsluha pomocou funkčných tlačítok a veľkého podsvieteného displeja
 • Meranie efektívnej hodnoty TRMS

Porovnanie variánt digitálneho multimetra testo 760

 • Digitálny multimeter testo 760-1
  • Digitálny multimeter testo 760-1
 • testo 760-1, digitálny multimeter, vr. batérií a 1 sady meracích káblov
 • Obj. č. 0590 7601
 • Merací rozsah napätia: 0,1 mV … 600 V
 • Merací rozsah prúdu: 1 mA … 10 A
 • Merací rozsah el. odporu: 0,1 Ω … 40 MΩ
 • Merací rozsah frekvencie: 0,001 Hz … 512 kHz
 • Merací rozsah kapacity: 0,001 nF … 100 μF
 • Merací rozsah teploty: -20 … 500 °C
 • Prepäťová kategória: CAT IV 300 V; CAT III 600 V
 • Digitálny multimeter testo 760-2
  • Digitálny multimeter testo 760-2
 • testo 760-2, digitálny multimeter, vr. batérií, 1 sady meracích káblov a adaptéru pre TE typu K
 • Obj. č. 0590 7602
 • Merací rozsah napätia: 0,1 mV … 600 V
 • Merací rozsah prúdu: 0,1 μA … 10 A
 • Merací rozsah el. odporu: 0,1 Ω … 60 MΩ
 • Merací rozsah frekvencie: 0,001 Hz … 30 MHz
 • Merací rozsah kapacity: 0,001 nF … 30000 μF
 • Merací rozsah teploty: -20 … 500 °C
 • Prepäťová kategória : CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
 • Digitálny multimeter testo 760-3
  • Digitálny multimeter testo 760-3
 • testo 760-3, digitálny multimeter, vr. batérií, 1 sady meracích káblov a adaptéru pre TE typu K
 • Obj. č. 0590 7603
 • Merací rozsah napätia: 0,1 mV … 1000 V
 • Merací rozsah prúdu: 0,1 μA … 10 A
 • Merací rozsah el. odporu: 0,1 Ω … 60 MΩ
 • Merací rozsah frekvencie: 0,001 Hz … 60 MHz
 • Merací rozsah kapacity: 0,001 nF … 60000 μF
 • Merací rozsah teploty: -20 … 500 °C
 • Prepäťová kategória: CAT IV 600 V; CAT III 1000 V

Applications:

Vykonajte presné merania pomocou inovatívneho digitálneho multimetra

S digitálnym multimetrom možno merať ako napätie, tak aj prúd alebo el. odpor. Stupeň profesionality je veľmi pôsobivý, vďaka vysokej spoľahlivosti a presnosti merania. Funkcia automatického rozpoznania meranej veličiny podľa zapojených svoriek za Vás nastaví všetko, čo je k danému meraniu potrebné. Úplne tak odpadajú chyby vplyvom zlého nastavenia merania.
Obsluha prístroja je jednoduchá a priamočiara, známka moderného meracieho prístroja. Namiesto zastaraného otočného prepínača je multimeter vybavený funkčnými tlačidlami. Prístroj možno teda ovládať iba jednou rukou. Veľký podsvietený displej potom umožňuje pohodlné odčítanie nameraných hodnôt.
V závislosti na verzii je merací rozsah napätia až do 1000 V, frekvencie až do 30 MHz a kapacity až do 60000 mF. Tieto hodnoty menovite zodpovedajú variante testo 760-3. Tento multimeter je vhodný pre použitie v priemyselnom sektore. Jednou z aplikácií je napr. využitie digitálneho multimetra s integrovaným filtrom dolnej priepuste pre meranie rozsiahlych elektrických systémov.
Profesionálne multimetre ponúkajú okrem merania el. veličín aj meranie teploty. Toto potom prebieha pomocou pripojenej teplotnej sondy (voliteľne) cez adaptér pre zodpovedajúci termočlánok.

Výhody digitálnych multimetrov testo:

 • Vysoká spoľahlivosť merania a prevencia nesprávneho nastavenia merania vďaka automatickému rozpoznaniu meranej veličiny podľa zapojených svoriek
 • Vhodné pre meranie veľkých elektrických systémov
 • Veľký, podsvietený displej
Precise measurements with the digital multimeter

Príklady použitia digitálneho multimetra

Ako všeobecne praktický merací prístroj je Vám digitálny multimeter testo pomáha vo všetkých meracích úlohách v oblasti elektroniky. Vďaka automatickej detekcii meranej veličiny podľa zapojených svoriek sa za Vás postará o nastavenie merania a rýchlo Vám poskytne meranú hodnotu na veľkom, podsvietenom displeji. Určením hodnoty TRMS je užívateľ vždy v obraze o presnej situácii v meranej oblasti.


Pred vykonaním merania by sa mal používateľ oboznámiť s prístrojom a možnosťami zapojenia meracích káblov do príslušných svoriek. Multimeter možno ovládať iba jednou rukou, vďaka užívateľsky prívetivým funkčným tlačidlám. Ďalšou výhodou je potom nízka hmotnosť 340 g. S multimetrami od Testo sú integrované technológie a prevádzková spoľahlivosť vzájomne dokonale prispôsobené:

 • Veľa funkcií
 • Veľký merací rozsah
 • Vysoká presnosť
 • Certifikácia podľa TÜV, CSA, CE
Digital multimeters from Testo

Meranie napätia pomocou digitálneho multimetra - a ďalšie aplikácie

S digitálnym multimetrom sa stane meranie bežných el. veličín hračkou. Avšak prevádzka môže byť trochu zložitejšia, v závislosti na požadovanom meracej úlohe. Komplexný merací rozsah umožňuje meranie prúdu až do rádu μA. Nehľadiac na meranú veličinu, prístroj poskytuje vždy veľmi presné výsledky. Okrem iného je multimeter vhodný tiež pre:

 • Aplikácia skúšačiek napätia a prúdu
 • Meranie odporu
 • Meranie kapacity a frekvencie
 • Meranie teploty (nutný príslušný adapter pre toto meranie)
Measuring current and voltage with the multimeter

Ako merať prúd pomocou multimetra

El. prúd je meraný v jednotkách ampér a udáva, aké množstvo elektrického náboja prechádza cez danú oblasť za jednotku času. Pre meranie prúdu sa využívajú kliešťové multimetre alebo digitálne multimetre, ktoré sú špeciálne nastavené pre meranie AC / DC prúdu.

 Priebeh merania prúdu pomocou digitálneho multimetra:

 • Merací rozsah je nastavený (ak nie sú známe hodnoty, začnite na vyššom rozsahu),
 • Elektrický obvod sa aktivuje a otvára,
 • Meracie káble sú priložené a el. obvod je opäť uzavretý,
 • Hodnota prúdu v ampéroch je meraná a zobrazená na displeji multimetra.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt