Přenosný měřicí systém emisí (PEMS) pro čítání a klasifikaci nanočástic

Testo NanoMet3 je přenosný měřicí systém emisí (PEMS) pro měření koncentrace počtu a středního průměru pevných nanočástic o velikostech 10 až 700 nm za skutečného provozu.

Jedná se o kompaktní, snadno přenositelný měřicí přístroj v robustním provedení, který poskytuje přímou odezvu v širokém rozsahu koncentrací. Tyto vlastnosti dělají z testo NanoMet3 vhodný přístroj pro provádění měření koncentrace počtu částic i mimo laboratoře a dokonce bez využití palubní diagnostiky (OBD).

Kromě napájení ze standardního střídavého napájecího zdroje 100 až 240 V lze přístroj provozovat i z baterií 12 až 24 V pro palubní měření nebo pro měření v terénu. Doba odezvy je dostatečně krátká na měření krátkodobého chodu motoru, poskytující kompletní datový řetězec s koncentrací počtu částic, průměrné velikosti, LDSA a vypočtené množství částic s rozlišením 1 Hz. Široký měřicí rozsah (ředěný 104 ÷ 108 pt/ccm) pokrývá prakticky všechny emisní normy týkající se počtu částic, vč. nejnovějších požadavků EURO6.

V Testo věříme, že NanoMet3 je ideálním kandidátem pro testování shodnosti v provozu a také pro budoucí schválení typu PEMS.

testo-NanoMet3-Applications.jpg
testo-NanoMet3-in-car.jpg

Na PEMS záleží

Rostoucí důležitost přenosného a cenově výhodného testování se stává výrazným problémem pro průmysl. Naše rozsáhlé zkušenosti s vývojem měřicích přístrojů na měření nanočástic pro automobilový průmysl a laboratorního či venkovního prostředí nám umožnily vyvinout robustní, přenosný a cenově výhodný čítač nanočástic. Koncepce a metodika PEMS byla již uznána mnoha státními organizacemi jako např. Agenturou pro ochranu životního prostředí (USEPA - U. S. Environmental Protection Agency) nebo Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu (UNFCCC - United Nations Framework Concention on Climate Change). Čítání emisí u lehkých užitkových vozidel je v Evropě od září 2011 povinné pro schválení typu prostřednictvím Euro 5b a v září 2014 bylo také představeno pro technologii GDI (přímé vstřikování paliva) prostřednictvím EURO6. EU a ostatní země po celém světě nadále pokračují v integraci čítačů emisí do svých emisních norem, zvláště kvůli tomu, že Světová zdravotnická organizace (WHO - World Health Organization) označila dieselové motory jako karcinogenní pro člověka. Kromě toho Evropská komise pracuje na přístupu pro technické zhodnocení PEMS pro počet částic generovaných lehkými užitkovými vozidly. Nadcházející testovací postupy pro normy Euro 6c mohou obsahovat silniční měření jako rozšíření pro PMP (Particle Measurement Program). Přenosné měřicí systémy emisí (PEMS) dokázaly pro určité aplikace rozpoznat výkon vozidel v provozu lépe než standardní laboratorní měření. Jsou totiž navrženy měřit emise během skutečného chodu motoru vozidla nebo zařízení v každodenním provozu za reálných podmínek. Mimoto PEMS vytváří cenově výhodné řešení pro provedení provozních testů motorů těžkých užitkových vozidel: spíše než vyjmutí motorů z vozidel a jejich následnou instalaci na dynamometr k provedení oficiálních regulačních cyklů jsou vozidla vybavena palubním systémem pro měření emisí a testování se provádí za běžného provozu vozidla.

Postup měření

Při odběru vzorků z PEMS během RDE (Real Driving Emissions) mohou těkavé látky na okraji výfuku kondenzovat do nanokapiček, které pak mohou být detekovány dohromady s netěkavými pevnými částicemi, čímž se znehodnotí výsledky měření. Aby byly měřeny pouze pevné částice, je nutné tepelně upravit vzorek, a tím odebrat těkavé částice. Testo NanoMet3 představuje oddělení vzorku u zdroje a upravení výfukové sondy podle patentovaného principu tepelného ředění společností Testo, který je plně v souladu s PMP. Přenosný systém je vybaven klasifikátorem difuzních rozměrů od Testo, novým senzorem pro měření koncentrace počtu částic a středního průměru částic v řádech nanometrů. Jelikož princip měření využívá elektrického nabíjení k čítání částic, je vylepšena nejen kvalita globálního měření, ale také pořizovací cena a náklady na testy jsou výrazně nižší. Měření emisí uhlovodíku již nebudou ovlivněna kontaminací butanolu ve zkušební místnosti ani znečištěním ovzduší.

monitor castice

Testo Nanomet3 poskytuje jednoduchý a cenově výhodný přístup k důležitým údajům jako jsou např.:

 • Koncentrace počtu částic [pt/ccm]
 • Střední průměr částic [nm]
 • Vypočtené množství částic [mg/m3]
 • LDSA (Lung Deposition Surface Area) [μm2/cm3]

Komunikace

 • Snadný záznam na paměťovou kartu
 • Port USB (2x)
 • Port RS232
 • Port AO
 • Port LAN/Ethernet
 • WLAN (volitelně)
 • Protokol AK
 • Komunikace INCA
nano met 3

Hlavní vlastnosti

 • Grafy koncentrace počtu částic a průměrné velikosti částic závislé na čase; celkové počty poskytovány rozhraním softwaru
 • PMP ve shodě s VPR (odebírání vzorků a odvod plynu)
 • Rychlá odezva na změny v aerosolové koncentraci
 • Provoz není ovlivněn Butanolem
 • Zabudované PC a předinstalovaný software
 • Vestavěný záznam dat a možnost ukládání pomocí paměťové karty nebo externího disku
 • Rychlá výměna senzoru
 • Rotující disk se snadnou údržbou
 • Povrch disku s dlouhou životností
 • Nenáročná údržba, 1000 hodin ředění mezi doporučenými servisními kontrolami