Míľniky

1957
V Nemecku bola založená spoločnosť Testoterm. Prvým produktom je elektronický lekársky teplomer.

1970
Zvýšený narásť o 40% donútilo spoločnosť o rozšírenie budovy.

1974
Celosvetové uvedenie na trh jedného z prvých digitálnych sekundových teplomerov.

1979
Založená prvá dcérska spoločnosť Testo Francúzska.

1982-1983
Založenie nových spoločností v Rakúsku, Anglicku a v USA.

1985-1986
Nové dcérske spoločnosti v Holandsku a Belgicku.

1987
Založenie Testo Japonsko v Yokohame.

1989
Svetová novinka testo 452, multifunkčný merací prístroj s tlačiarňou.

1990
Po 10 letech výzkumu a vývoje je vlhkostní senzor Testo zralý pro trh.

1991-1993
Nové dceřinné společnosti v Itálii, Španělsku a v Austrálii. Testo má 450 zaměstnanců po celém světě.

1996
Testostor 171 a 175, skupina záznamníků začíná být úspěšná na trhu.

1997-1999
Založenie dcérskych spoločností v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Brazílii, Kórei a Turecku. Založenie Testo Asia a Testo industrial services v Lenzkirch.

2001
Testo Portugalsko; investície do rozvoja a výroby v Číne.

2002
Spoločnosť má už 1000 zamestnancov po celom svete. Založené Testo Argentína a Testo Šanghaj.

2003
Značka Testo slávi úspech a jej obrat predstavuje 100 miliónov Euro.

2004
Prístroj testo 330 zahajuje novú éru v meracej technike v oblasti spalín.

2006
Nové dcérske spoločnosti v Rusku a Indii.

2007
Testo má už 1300 zamestnancov. Firma oslavuje 50.rokov a za jediný jubilejný rok predstavuje 50 nových inovácií.

2008
Testo termokamera dobýva trh. Spoločnosť má 1600 zamestnancov.

2009
Testo je jednou z najviac inovatívnych 100 stredne veľkých spoločností v Nemecku, má už 1800 zamestnancov vo svete.

2010
Testo získava Švajčiarsku firmu Matter Engineering AG, špecialistu v technológii v oblasti merania nanočastíc. Spoločnosť teraz zamestnáva 2000 ľudí.

2011
Značka Testo opäť slávi úspech. Teraz ma firma obrat 200 miliónov eur. Senzor Testo GmbH vznikol v Lenzkirch. Prvá etapa výstavby na novom mieste v Titisee je pripravená na nasťahovanie. Testo má 2300 zamestnancov

2012
2012 Testo prichádza na trh s novým meracím prístrojom obsahujúcim jemné častice. Založenie novej dcérskej spoločnosti Testo Rumunsko. Firma zamestnáva viac ako 2400 ľudí po celom svete.

2017
Testo celebrates its 60th anniversary with a grand gala and various public events. The ground-breaking ceremony for the second part of the building is held in Titisee, and with testo Saveris Restaurant the first solution is launched worldwide.